8.2 – Finnmark: The northernmost county of Norway

Finnmark er det nordligste fylket i Norge. Det grenser til Russland og Finland i øst og Troms i sør. Det er et fylke med ekstremer. På vinteren er det ikke sol, men det er masse fint nordlys. På sommeren går ikke sola ned. Det kalles for midnattssol. Den kaldeste temperaturen noensinne målt i Norge ble gjort i Finnmark. Sommeren er kort og vinteren er lang. I store deler av fylket vokser det ikke trær siden det er så langt nord.

3.10 – Sameland (Sápmi)

Sameland er den kulturelle regionen som samene tradisjonelt har bodd i. På norsk heter området Sameland, mens det på nordsamisk heter Sápmi. Sameland er et område i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og helt i Nord-Vest-Russland. Dette er områder samene tradisjonelt har bodd i. Samene er ett urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland. Urfolk er folk som er de originale innbyggerne ett sted.

47 – Samisk

I dag skal me snakke om samar og samisk. Samar er eit urfolk i Noreg. Urfolk er folkegrupper som har budd ein stad i svært lang tid. I Noreg er samar eit urfolk ettersom det har vore samar i Noreg i fleire tusen år. Historisk har samane først og fremst vore busette i Nord-Noreg, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Vest i Russland. I dag er det omtrent 100 000 samar i verda, og dei fleste av dei kjem frå Noreg. I Noreg bur det ca. 50 000 til 60 000 samar. Samanlikna med det totale folketalet i Noreg på over fem millionar, så er det ikkje så mange samar i Noreg. Likevel har dei vore her lenge, og dei har ein lang historie i Noreg. For eksempel handla vikingar og samar med kvarandre. I følgje ei myte skal den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre frå 800-talet, ha gifta seg med ei samekvinne som heitte Snøfrid.