6.5 – Trolls and Creatures from Norwegian folklore

04 februar  2023 | 12 minutes

Transcripción

HHei and welcome to a new episode of the podcast. Before we start: Are you interested in learning Norwegian by speaking with professional teachers? Then, you can try taking a Norwegian course with Norwegian Community. They offer lessons for all levels, from absolute beginner to upper intermediate. If you are interested, click on the links in the description. 1. Now, let’s talk about trolls and other creatures in Norwegian folklore.

Troll og andre skapninger i norsk folketro

Folketroen er legender og mytiske fortellinger som folk har fortalt hverandre i svært lang tid. Ofte har dette blitt kalt for overtro ettersom det ikke er en del av en religion. Disse fortellingene blir ofte brukt til å forstå verden rundt seg. Altså for å forstå naturen og underlige ting som man ser der. I denne episoden skal vi fokusere på fem vesener fra norsk folketro: Troll, draug, hulder, nøkken og tusser.

Et troll er et stort vesen, en slags gigant, som bor i skog og fjell. Trollene blir ofte beskrevet som store, stygge, skumle og slemme. Trollet er ofte skurken i fortellingene. For eksempel er trollet ofte skurken i norske eventyr, for eksempel de som handler om Espen Askeladden. I dag er trollet blitt en populær suvenir. Det er vanlig å se små trollfigurer i suvenirbutikker i Norge. I tillegg har det i det siste kommet ut flere filmer om troll. Trolljegeren er et eksempel på det. Trolljegeren er en film som handler om noen som jakter på troll i den norske fjellheimen.

Det neste vesenet vi skal se på er draugen. En draug er en person som drukna uten å etterpå bli begravd. Dersom en person drukna uten å få en skikkelig begravelse sa man at han eller hun ble til en draug. Draugen var ond, og han ville trekke folk ned med seg. Altså, han ville trekke folk under vannet slik at de også drukna. Dersom man så eller hørte draugen, varslet det altså et dødsfall. Draugen hadde drept noen.

Huldra er det neste vesenet vi skal se på. Huldra er et kvinnelig vesen med kuhale. Hun er svært vakker og kom ofte til seteren. Seter er der man lot dyrene beite, altså spise gress, på sommerstid. Seteren var ofte litt oppi skogen eller i fjellet. Huldra kom ofte til seteren for å lokke til seg menn, og hun gifta seg ofte med mennesker. Huldrene var også veldig musikalske. De var glade i å lage musikk, og mange spelemenn, folk som spilte musikk i bygdene, lærte av huldrene.

Det neste vesenet vi skal se på er nøkken. Det er et uhyggelig vesen. Den kan se ut som et menneske, en hest eller en trestokk, og lever i innsjøer, i vann og i elver. Nøkken er ondskapsfull og prøver å lokke til seg mennesker i vannet for å drukne dem. Den er ekstra farlig etter solnedgang, så da bør man ikke bade. Men man kan beskytte seg mot nøkken ved å si navnet dens, for da miste den sin makt.

Det siste vesenet vi skal snakke om er tusser. Tusser var små vesener som bodde under jorda. De var ofte kledd i blå- eller gråe klær. De bodde ofte nær mennesker, og var nyttige. Tusser og mennesker kunne ofte hjelper hverandre. Tusser levde i samfunn under jorda på samme måte som mennesker levde over jorda.

Norsk folketro har også mange flere vesener og fortellinger. Men disse er noen av de viktigste.

Trolls and Other Creatures in Norwegian Folklore

Folklore consists of legends and mythical stories told from generation to generation for a really long time. They have often been called, somewhat condescendingly, superstition, as the stories are not a part of an established religion. However, they have been used to create meaning from the nature and the world in which people have been living for centuries. In this episode, we will focus on five creatures from Norwegian folklore: trolls, the draug, the nøkken, hulders and tusser.

A troll is a sort of giant which lives in mountains and forests. They are often described as big, ugly, terrifying and mean, and they are often the bad guys in the stories, for instance in many of the Askeladden fairy tales. Today, the troll has become a popular Scandinavian souvenir and can be found as small figurines in all souvenir shops in Norway. A rise of the troll can also be seen in popular culture, both in films and series. Trolljegeren, or The Troll Hunter, is one such example.

The next creature we will look at is the draug. The draug is a person who has drowned and whose body was never found. Without a proper burial, the drowned person becomes a draug who will look for other people to drag down into the depths of a lake or a body of water. He was an evil creature and hearing him was a warning of death.

Huldra, the next creature, is a considerable nicer one. She was an extremely beautiful woman-like creature with a cow’s tail. During summer, she would go to the grasslands where the animals were grazing to find men to seduce. The men would often marry the hulders as they made excellent companions. In fact, hulders were not only beautiful, they were also very skilled musicians, and many local musicians learnt their craft from the hulders. 

Let’s go back to the frightening. Nøkken is one of the most frightening of them all and is still used by Norwegian parents to frighten their children. Nøkken takes the form of a human, a horse or a wooden stick, and lives in lakes and rivers. It is evil and alluring and tries to lure people into the water. If you go into the water, nøkken will force you down and drown you. It is especially dangerous after night’s fall and one should therefore never go into the water after sunset.

The last little creature we will explore is the tusse. Tusser are small creatures that lived beneath the earth. They had blue or grey clothes and lived close to humans. Tusser and humans would often help each other, and it was a beneficial relationship. The tusser lived in societies similar to the humans, but beneath the earth.

Norwegian folklore also contains many other creatures and stories, but these are some of the important of them.

Vocabulario:

Folketro – Folklore

Overtro – Superstition

Underlig – Strange

Vesen – Creature

Skummel – Frightening

Slem – Mean

Figur – Figurine

I det siste – Lately/recently

Å jakte – To hunt

Å drukne – To drown

Bli begravd – Be buried

Begravelse – Burial

Å varsle – To notify

Dødsfall – Death

Hale – Tail

Å lokke til seg – To entice

Å gifte seg – To marry

Spelemann – Musician

Uhyggelig – Uncanny

Solnedgang – Sunset

Å bade – To take a swim

Nyttige – Useful

Endnote

Before we end, I would like to recommend the Norwegian textbook The Mystery of Nils, which is an engaging and story-based way of learning the language. They offer books and courses from absolute beginner to upper-intermediate. See the link in the description. Thank you for listening to the episode.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *