71 – Bergenstesten

21 juni 2021 | 15 minutes

Transcripción

Heihei! Dere kan støtte podkasten på Patreon.1. Det setter jeg veldig pris på. Ellers finner dere teksten til podkasten på nettstedet. Lenker i deskripsjonen. Der finner dere også epostadressen. Nå, la oss snakke om bergenstesten, den kanskje mest kjente norsktesten.

Bergenstesten er en test for høyere nivå i norsk. Det vil si norskferdigheter på B2 og C1 nivå. Jeg har hørt at denne testen er vanskelig og at det krever høye norskferdigheter, men jeg kan ikke så veldig mye om testen selv. Likevel tenkte jeg at vi kunne snakke litt om testen i denne episoden. Jeg har lest meg litt opp på hva testen innebærer og tenkte at vi kunne snakke litt om det sammen. Altså, hvordan testen fungerer, hvilke deler den består av og kanskje noen tips på hvordan man kan forberede seg. Jeg må likevel bare understreke at jeg ikke selv har noen personlig erfaring med testen, så ta det jeg sier med ei klype salt. «Å ta noe med ei klype salt» er en idiomatisk frase på norsk som betyr at man må være kritisk til det man sier, og man bruker det gjerne når man ikke er helt sikker på det man sier.

Bergenstesten er altså en test for B2 og C1 og blir organisert av Folkeuniversitet. Folkeuniversitet er Norges eldste og største studieforbund som er en organisasjon som har ansvaret for voksenopplæring. Folkeuniversitetet har diverse kurs om pensum på videregående og universitets- og høyskolenivå i Norge. I tillegg driver de opplæring i språk, yrkesfag og data. De har altså mye mer enn bare bergenstesten. Det viktigste for dere å vite er at det er en anerkjent og seriøs organisasjon som organiserer denne testen. Bergenstesten vil altså bli tatt seriøst av norske arbeidsgivere. Det viser at dere kan norsk på et høyt nivå.

Bergenstesten består av to hoveddeler: Skriftlig og muntlig. Den skriftlige består av fem delprøver delt i to omganger. I første omgang gjør man delprøve 1, 2 og 3. Delprøve 1 tester leseforståelse, delprøve 2 tester lytteforståelse og delprøve 3 handler om å skrive referat. Denne første omgangen tar 2,5 time. Deretter får man en pause på 30 minutter, så begynner delprøve 4 som er 30 oppgaver om grammatikk, ord og uttrykk. Siste del, delprøve 5, handler om å skrive et essay ved å velge ett av to emner. Denne andre omgangen varer like lenge som den første, 2,5 time til sammen. Dette er den skriftlige delen. I tillegg er det en muntlig del. Den består av tre forskjellige delprøver og tar omtrent 15 til 20 minutter.

Vi skal se nærmere på hver del senere i episoden. Først vil jeg bare si at alle delene må være bestått for at bergenstesten skal bli bestått. Det vil si at man må få minimum tilsvarende B2 nivå på alle delprøvene. Dersom man får B1 på én av delprøvene så stryker man, selv om man har C2 nivå på alle de andre. Man må altså minimum ha B2 på alle delene. Dersom man stryker på én av delprøvene må man ta hele testen på ny. Det er altså ikke mulig å ta opp bare én av delprøvene. Dette gjør at bergenstesten er ganske vanskelig ettersom man må minst ha B2 i alle deltestene.

Hva er egentlig B2 og C1 nivå? Det referer til det felles europeiske rammeverket for språk. Det beskriver hovednivåer av språkferdigheter og brukes ofte til å beskrive hvor godt man kan et språk. Det felles europeiske rammeverket går fra A1, det laveste nivået, til C2. Jo høyere opp man kommer, jo lenger tid vil det ta for å komme til et høyere nivå. Så det går mye raskere å gå fra A1 til A2 sammenligna med A2 til B1. A1 og A2 er nybegynner og elementært nivå. B1 og B2 er viderekommende, altså de med middels høyt norsk nivå. C1 er flytende og C2 er den høyeste graden av andrespråkskompetanse.

Bergenstesten er for folk som ønsker å teste B2 til C1 nivå. Det er altså et meget høyt norsknivå. På B2 nivå skal man kunne forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner. Man skal kunne delta spontant i samtaler med morsmålsbrukere på en måte som ikke er anstrengende for noen av partene. Dette vil si at man forstå den man snakker med og kan uttrykke det man vil på norsk slik at den andre forstår. I tillegg skal man kunne skrive klare, detaljerte tekster innenfor mange forskjellige emner. Man skal også kunne forklare ens meninger der man klare å drøfte både fordeler og ulemper fra de ulike sidene. B2 krever altså at man er veldig god i norsk, både muntlig og skriftlig.

Likevel er det ikke slik at man må snakke perfekt på B2 nivå. Det er helt greit å gjøre enkelte grammatiske feil, men man skal helst snakke med god flyt med få feil. Hva er forskjellen på B2 og C1? C1 er et enda høyere nivå. Da skal man kunne forstå mange forskjellige kompliserte, krevende og lange tekster. I tillegg skal man oppfatte ting som ikke kommer til uttrykk direkte, men som blir sagt implisitt. Implisitt betydning er mye vanskeligere å forstå, men på C1 nivå bør man oppfatte dette. I tillegg skal man klare å uttrykke seg muntlig med flyt og med få stopp. Et stopp kan for eksempel være for å leite etter uttrykk eller ord. Dette bør man unngå i så stor grad som mulig. Man skal også kunne bruke språket fleksibelt og effektiv for sosiale, akademiske og profesjonelle hensikter. Tekster på C1 nivå skal kunne være klare og detaljerte om komplekse temaer. Man skal vise at man klare å skrive gode tekster på norsk med bindeord og en logisk organisasjon. C1 nivå krever altså at man kan norsk på et veldig høyt nivå.

Bestått bergenstest er B2. Dette er minimumskravet. Godt bestått gir C1 nivå. For å få C1 nivå må man klare minst tre av fem deloppgaver på C1 eller høyere nivå. La oss begynne med å se litt på den skriftlige delen av bergenstesten. Den består av fem delprøver.

Vi begynner med delprøve 1 som handler om leseforståelse. Denne delen tester at kandidaten kan forstå tekster og svare på spørsmål om disse tekstene. Prøven varer i 1 time totalt der man skal lese tre tekster til sammen. Den første teksten består som oftest av manglende ord som man skal fylle inn i teksten. Da er det viktig at man har et stort nok ordforråd og gode nok grammatiske kunnskaper slik at man klarer å velge de rette ordene med rett endelse. Man må også forstå konteksten i teksten for å kunne klare å fylle inn med rett ord og uttrykk. Etter dette går man over til å lese andre og tredje tekst, og deretter svarer man på 7 spørsmål om tekstene.

Delprøve 2 tester lytteforståelse. Da skal man høre på 25 samtaler og meldinger som er tatt opp på forhånd. Deretter skal man svare på flervalgsoppgaver som tester lytteforståelsen. Et tips her er å lese spørsmålene før man begynner å høre på samtalene. Da vet man hva man må høre etter. Delprøve 2 varer i 45 minutter.

Delprøve 3 går ut på å skrive et referat. Først får man høre et intervju og deretter skal man skrive et referat. Altså man skal skrive en liten oppsummering av det man hører i intervjuet. Man får lov til å høre på intervjuet to ganger. Denne delen varer 45 minutter.

Disse tre delprøvene utgjør første del av den skriftlige delen av bergenstesten. Etter delprøve 3 får man en 30 minutters pause før andre del av bergenstesten begynner.

Delprøve 4 er en grammatikk, ord og uttrykks prøve. Man blir testa om forskjellige deler av norsk grammatikk samt spesielle og idiomatiske uttrykk. Denne delen består av 30 oppgaver. Delprøven varer i 30 minutter, så man har bare ett minutt per oppgave.

Delprøve 5 er den sisten delprøven. Den handler om å skrive en lenger tekst. Man blir bedt om å skrive et essay om et tema. Det er mulig å velge mellom to forskjellige temaer å skrive om. Denne delen av prøven varer i to timer og skal teste hvor god kandidaten er til å skrive på norsk. Her er det viktig med en god tekststruktur, godt språk og relevante drøftinger og refleksjoner. Det er altså ikke bare språknivået som teller i denne delen, men også kandidatens evne til å skrive tekster generelt. Etter delprøve 5 er man ferdig med den skriftlige delen av bergenstesten.

Resultatet fra den skriftlige testen er klar ca. 7 uker etter testen.

Den muntlige testen blir tatt framfor to personer. Man blir kalt inn til et rom og legitimasjon blir sjekka. Den muntlige eksamenen tar 15 til 20 minutter og består av tre deler. I den første delen skal man se noen bilder og beskrive dem. Disse bildene kan være relatert til hva du jobber med. Dersom du jobber som sykepleier kan man få bilder som er knytta til dette. I delprøve to får kandidaten en påstand som han eller hun skal uttale seg om. Her skal kandidaten vise at han eller hun klarer å argumentere for og imot en sak på flytende norsk. Den tredje deloppgaven er den lengste delen. I denne delen skal kandiadten og sensorene ha en diskusjon, og eksaminatoren kan stille spørsmål. Dette er for å sjekke om kandidaten har evne til å ha en samtale med en morsmålsbruker. Dersom eksaminatorene ikke er sikre på om kandidaten skal bestå eller ikke etter de tre delprøvene, så kan de gi en ekstraoppgave. Her får ikke kandidaten mye tid til å tenke og må svare ganske raskt.  

På den muntlige prøven er det viktig å vite at språket er viktigere enn innholdet. Det er viktigere at man snakker bra norsk enn at man har veldig gode argumenter. I tillegg er det lurt å bruke et variert ordforråd, gjerne med noen idiomatiske uttrykk. Grammatikken bør også være bra slik at man ikke blander fortid og framtid for eksempel. Det er også viktig at man snakker med god flyt, men også at uttalen bør være tydelig. Det går helt fint å ha en utenlandsk aksent, men uttalen må fortsatt være klar, tydelig og lett å forstå. Man får svar på den muntlige testen 14 dager etter testen.

Det er mulig å ta den skriftlige testen i flere norske byer. For eksempel kan man ta den i Bergen, Stavanger, Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Den muntlige testen kan man enten ta i en av de byene jeg nevnte nå nettopp eller så kan man ta det i utlandet via Zoom. Den muntlige testen kan man altså ta i utlandet, men det er ikke mulig for den skriftlige. Man må melde seg på testen på forhånd og testen blir arrangert tre ganger i året. Prisen på den skriftlige testen var 2390 NOK i 2020. Den muntlige koster 1090 NOK. Den skriftlige testen kan man enten ta på bokmål eller nynorsk.

Bergenstesten gir deg et bevis på at du har et høyt norsknivå. I enkelte sammenhenger er det et krav at man kan dokumentere at man minst har B2 i norsk. En bestått bergenstest viser dette. For eksempel er det krevd at man minst har B2 i norsk dersom man skal studere et emne på norsk på et norsk universitet. Dette gjelder ikke grader og emner som blir undervist på engelsk, men i Norge er det mange emner som blir undervist på norsk. I tillegg krever flere helseyrker og læreryrker at man har minst B2 i norsk. Men det kan også være en fordel at man kan vise til en bestått bergenstest i andre yrker også, så det kan være lurt å vurdere å ta en slik test om man vurderer å flytte og jobbe i Norge.

Til slutt vil jeg bare ønske alle som skal ha bergenstesten i nærmeste framtid masse lykke til med testen! Og om noen av dere har bestått bergenstesten vil jeg gjerne høre deres erfaringer med den. Det var alt for denne episoden. Jeg håper vi treffes i neste. Ha det bra!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *