8.3 – Troms

01 februar 2024 | 13 minutt

Transcript

In this episode, we will talk about the second northernmost county in Norway: Troms. If you want to watch a video where I talk about Troms, please see a link in the description below. The video is transcribed in both Norwegian and English, with accompanying pictures to help you understand more. Now, let’s talk about Troms.

Troms (norsk)

Troms er det nest nordligste fylket i Norge. Det er et av de vakreste fylkene vi har i landet. Vakre og spisse fjell og flotte fjorder. I tillegg til midnattssol på sommeren og nordlys på vinteren. 

Det grenser til Nordland i sør, Finnmark i nord og Sverige og Finland i øst

Troms er et relativt stort fylke. Det er ca. 26 000 km² stort. Bare litt mindre enn Albania ( ca. 29 000 km²)

Troms er langt mer folkerikt enn Finnmark. I Troms bor det 167 000 mot Finnmarks 75 000. De største byene i Troms er Tromsø (80 000), Harstad (20 000) og Finnsnes (5000). Utenom disse byene er de fleste stedene i Troms små bygder.  Det er Tromsø som er administrasjonssenteret i Troms.

Troms er kjent for sin vakre natur. Lyngsalpan i Nord-Troms er et av de vakreste områdene i Norge og et av de beste områdene for å renne på ski. Mange av de beste frikjørerne på ski renner ned fjellene i Lyngsalpan. Det høyeste fjellet i Troms ligger i Lyngsalpan. Det heter Jiehkkevárri og er 1834 meter høyt. Ellers er Blåisvannet en kjent og meget vakker innsjø i Lyngsalpan. Den ligger rett ved en isbre og har derfor en helt spesiell og intens blåfarge på vannet. 

Et annet fint naturområde i Troms er Senja. Det er ei øy med utrolig vakre og spisse fjelltopper. Et av de mest kjente er fjellet “Segla”. Senja er som en enda mer ekstrem versjon av Lofoten i Nordland: Vakre strender og spisse fjell.

Sommarøy er også et utrolig fint sted. Det er et sted som ligger ca. 1 time fra Tromsø. Det ser nesten ut som et sted i Karibbia, med vakre lyse sandstrender og en lyseblå og klar sjø. Det er omringet av vakre og spisse fjell. 

Troms er et av de beste stedene i verden for å se nordlys. Mange reiser for eksempel til Skibotn i Nord-Troms for å se det. Der regner det lite og er derfor et veldig godt sted for å se det. 

I Troms er det mange samer, urbefolkningen i Norge. Tromsø er faktisk  byen med flest samer i hele verden.  I tillegg har Troms tre kommuner som likestiller samisk og norsk i det offentlige. De er Levangen kommune, Tjeldsund kommune og Kåfjord kommune. 

Manndalen i Kåfjord kommune har en sterk sjøsamisk kultur. Der blir urfolksfestivalen Riddu Riđđu holdt hvert år. Riddu Riđđu samler urfolk i fra hele verden og har spesielt fokus på moderne urfolksmusikk. Dette året kunne man for eksempel høre modernisert ukrainsk folkemusikk fra Shum, nordamerikanske urfolks rap og, selvsagt, modernisert samisk joik. 

I Tromsø ligger Norges arktiske universitet.  Det er et av de beste universitetene i verden for å forske på de arktiske områdene. De har også campuser rundt omkring i Nord-Norge og til og med på Svalbard. De forsker mye på klimaendringer i arktiske områder. Som dere kanskje vet, så er det i Arktis at temperaturen vil øke mest på grunn av klimaendringer. 

Troms ligger strategisk til for Norge og er viktig for å forsvare landet. Forsvaret i Norge har flere viktige militærleirer i Troms, særlig Setermoen i Bardu. Grunnen til det er trusselen fra Russland i øst. 

Fylkesvåpenet til Troms er en gull griff mot en rød bakgrunnn. Det er Bjarkøyættas våpenskjold, våpenskjoldet til ei gammel vikingslekt fra 1000-tallet fra Bjarkøya i Harstad. 

Troms (English)

Troms is the second northernmost county in Norway and one of the most beautiful counties in the country, featuring stunning and sharp mountains, as well as magnificent fjords. In addition to the midnight sun in the summer and the northern lights in the winter.

It borders Nordland to the south, Finnmark to the north, and Sweden and Finland to the east.

Troms is a relatively large county, covering approximately 26,000 square kilometers, just slightly smaller than Albania (about 29,000 square kilometers).

Troms has a higher population than Finnmark with its 167,000 inhabitants compared to Finnmark’s 75,000. The largest cities in Troms are Tromsø (80,000), Harstad (20,000), and Finnsnes (5,000). Apart from these cities, most places in Troms are small villages. Tromsø serves as the administrative center of Troms.

Troms is renowned for its beautiful nature and Lyngsalpan in North Troms is one of the most beautiful areas in Norway and one of the best places for skiing. Many of the best freeskiers ski down the mountains in Lyngsalpan. The highest mountain in Troms is located in Lyngsalpan and is called Jiehkkevárri, standing at 1,834 meters. Blåisvannet is another well-known and stunning lake in Lyngsalpan, located right next to a glacier, giving the water a unique and intense blue color.

Another beautiful natural area in Troms is Senja, an island with incredibly beautiful and sharp mountain peaks. One of the most famous is the mountain “Segla.” Senja is like an even more extreme version of Lofoten in Nordland, with beautiful beaches and mountains.

Sommarøy is also an incredibly beautiful place, located about 1 hour from Tromsø. It almost looks like a place in the Caribbean, with beautiful light sand beaches and a light blue and clear sea. It is surrounded by beautiful and sharp mountains.

Troms is one of the best places in the world to see the northern lights. Many people will travel to Skibotn in North Troms to witness it. The area receives little rainfall, making it an excellent location to observe the northern lights.

In Troms, there are many Sami people. Tromsø, in fact, has the highest population of Sami people in the world. Additionally, Troms has three municipalities that consider Sami and Norwegian as equal languages in public communication. These municipalities are Levangen, Tjeldsund, and Kåfjord.

Manndalen in Kåfjord municipality has a strong Coastal Sami culture. The indigenous festival Riddu Riđđu is held there every year. Riddu Riđđu gathers indigenous people from around the world and focuses particularly on modern indigenous music. This year, attendees could hear modernized Ukrainian folk music from Shum, North American indigenous rap, and, of course, modernized Sami joik.

In Tromsø, you’ll find Norway’s Arctic University, one of the best universities in the world for researching Arctic areas. They have campuses throughout Northern Norway and even in Svalbard. The university conducts extensive research on climate change in the Arctic regions, as the Arctic is expected to experience the most significant temperature increase due to climate change.

Strategically located for Norway, Troms is important for the country’s defense. The Norwegian military has several crucial military bases in Troms, especially Setermoen in Bardu, due to the threat from Russia in the east.

The county coat of arms for Troms features a golden griffin on a red background. It represents the coat of arms of Bjarkøyætta, an ancient Viking lineage from the 1000s from Bjarkøya in Harstad.

Vocabulario:

Norske ordEngelsk oversettelseEksempelsetninger på norsk
spissepointedFjellene i Lyngsalpan har spisse topper.
folkeriktpopulousByen er folkerik med mange innbyggere.
utenomexcept forAlle var til stede utenom henne.
renne på skiskiOm vinteren elsker vi å renne på ski i fjellet.
rett vedright byHuset ligger rett ved sjøen.
naturområdenatural areaNasjonalparken er et vakkert naturområde.
strenderbeachesSenja har vakre strender.
omringetsurroundedLandsbyen er omringet av grønne åser.
urbefolkningindigenous peopleSamer, urfolket i Norge, har en rik kultur og historie.
folkemusikkfolk musicFestivalen feirer mangfoldet i folkemusikk.
klimaendringerclimate changeKlimaendringer påvirker miljøet vårt.
på grunn avdue toArrangementet ble avlyst på grunn av dårlig vær.
ForsvaretThe Norwegian Armed ForcesForsvaret jobber for å sikre nasjonens sikkerhet.
bakgrunnbackgroundKunstverket har vakre farger i bakgrunnen.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *