8.7 – Innlandet

18 mai  2024 | 13 minutt

Transcript

In this episode, we will talk about our first eastern region and the largest region in Norway: Innlandet. You can find a transcript for the episode on the website. See a link in the description. You can also find videos with accompanying pictures about the Norwegian counties on my YouTube channel. See a link in the description. Now, let’s start.

Innlandet (norsk)

Innlandet er det største fylke i Norge i areal. Det er ca. 50 000 kvadratkilometer stort. Det er større enn Slovakia! Innlandet har også det største fjellet i Norge, Galdhøpiggen på 2 469 meter. Faktisk har Innlandet også det nest største fjellet Glittertinden på 2 452 meter. Vi finner også den største innsjøen i Innlandet, Mjøsa. Rundt innsjøen Mjøsa ligger faktisk mange av de viktigste byene i Innlandet.

Som dere ser, er Innlandet et fylke med mye stor og flott natur. Store fjell og store innsjøer. I tillegg er det et fylke med mye skog og store dalfører. Et dalføre er en lang dal eller et område med mange lange daler. To av Norges største dalfører ligger i Innlandet: Gudbrandsdalen og Østerdalen. I tillegg til store daler, renner Norges lengste elv gjennom Innlandet. Norges lengste elv heter Glomma og renner fra Trøndelag, gjennom Innlandet og helt til Fredrikstad i Østfold.

I Innlandet er det mye flott natur. Faktisk ligger ni nasjonalparker delvis eller helt i Innlandet. Jotunheimen ligger i Innlandet og Vestland. I Jotunheimen finner du alle de 23 høyeste fjellene i Norge. Altså ligger det største, det nest største, det tredje største og helt til det 23. største fjellet i nasjonalparken Jotunheimen. I tillegg til Jotunheimen, kan vi nevne de kjente og flotte nasjonalparkene Dovrefjell, Rondane og Femundsmarka.

Innlandet er ikke bare natur. Det er også mange fine og kjente byer i Innlandet. De største byene i Innlandet ligger alle rundt Mjøsa, Norges største innsjø. Hamar, Gjøvik og Lillehammer er de tre største byene i Innlandet. Alle tre har ca. 30 000 innbyggere. Hamar er administrasjonssenteret og er kjent for en av verdens største skøytebaner Vikingskipet. Gjøvik på sin side har en utrolig kul hockeybane som er bygd inni et fjell: Gjøvik Olympiske Fjellhall.

Lillehammer er kanskje den mest kjente av de tre byene. Lillehammer var nemlig arrangøren av vinter OL i 1994. Dette var andre gang Norge var arrangør av vinter OL og det var et stort arrangement. Lillehammer gjorde et godt inntrykk. Folk fra hele verden så hvor fint Lillehammer var og hvor flott idrettsarrangementet ble. Faktisk sa lederen for Den internasjonale olympiske komité Juan Antonio Samaranch at Lillehammer var «the best Olympics Winter Games ever», de beste vinterolympiske lekene noensinne.

I Lillehammer i dag er det mye spennende å besøke. For eksempel kan du besøke skihoppbakken som ble brukt under Lillehammer OL i 1994. I tillegg kan du gå i ei utrolig fin handelsgate med trehus fra 1800-tallet. Eller du kan besøke Maihaugen som er et utendørs museum med masse flotte historiske bygg fra Norge. For eksempel kan du se hvordan de gamle gårdene så ut i Norge. Eller du kan se ei stavkirke. Lillehammer har også noen av de fineste skiløypene i Norge.

Nå har vi snakket mye om Innlandet. Men hvorfor heter egentlig fylket «Innlandet». Innland betyr den indre delen av et land, altså en del som ikke har kyst. Og Innlandet har faktisk ikke kyst. Innlandet er det eneste fylke i Norge som ikke har kyst. Alle de andre fylkene i Norge ligger ved havet, men det gjør ikke Innlandet. Og det er jo derfor det heter Innlandet.

Innland (English)

Innland is the largest county in Norway in terms of area. It’s approximately 50,000 square kilometers large, larger than Slovakia! Innland also boasts Norway’s tallest mountain, Galdhøpiggen, at 2,469 meters. In fact, Innland also has the second tallest mountain, Glittertinden, at 2,452 meters. The largest lake in Innland, Mjøsa, is also found here. Many of Innland’s important cities are actually situated around Lake Mjøsa.

As you can see, Innland is a county with vast and stunning natural landscapes—huge mountains and large lakes. Additionally, it’s a county with extensive forests and wide valleys. Two of Norway’s largest valleys, Gudbrandsdalen and Østerdalen, are located in Innland. In addition to these large valleys, Norway’s longest river flows through Innland. It’s called Glomma, flowing from Trøndelag, through Innland, all the way to Fredrikstad in Østfold.

Innland boasts magnificent natural beauty, with nine national parks partially or entirely located within its borders. Jotunheimen, located in both Innland and Vestland, houses all of Norway’s 23 highest peaks. This means that the largest, second largest, third largest, and all the way to the 23rd largest mountains are situated within the Jotunheimen National Park. In addition to Jotunheimen, notable national parks include Dovrefjell, Rondane, and Femundsmarka.

Innland is not just about nature; it’s also home to many beautiful and renowned cities. The largest cities in Innland are all situated around Mjøsa, Norway’s largest lake. Hamar, Gjøvik, and Lillehammer are the three largest cities in Innland, each with approximately 30,000 inhabitants. Hamar serves as the administrative center and is known for hosting one of the world’s largest skating rinks, the Vikingskipet. Gjøvik, on the other hand, boasts an incredibly cool hockey rink built inside a mountain: the Gjøvik Olympic Mountain Hall.

Lillehammer is perhaps the most famous of the three cities. Lillehammer was the host of the 1994 Winter Olympics. This was Norway’s second time hosting the Winter Olympics, and it was a grand event. Lillehammer made a lasting impression. People from all over the world saw how beautiful Lillehammer was and how fantastic the sporting event turned out. In fact, the President of the International Olympic Committee, Juan Antonio Samaranch, said that Lillehammer was “the best Olympics Winter Games ever”.

Today, Lillehammer offers many exciting attractions to visit. For example, you can visit the ski jumping hill used during the 1994 Lillehammer Olympics. Additionally, you can stroll along an incredibly charming shopping street lined with wooden houses from the 1800s. Or, you can visit Maihaugen, an outdoor museum featuring many beautiful historical buildings from Norway, including old farmhouses and stave churches. Lillehammer also boasts some of the finest ski trails in Norway.

So, we’ve talked a lot about Innland. But why is the county called “Innlandet”? “Innland” means the inner part of a country, i.e., a part that doesn’t have a coastline. And indeed, Innlandet doesn’t have a coastline. It’s the only county in Norway without one. All the other counties in Norway are coastal, but not Innlandet. That’s why it’s called Innlandet.

Vocabulario:

Norske ordEngelske ordEksempelsetninger
Nest størstSecond largestDet nest høyeste fjellet i Norge heter Glittertinden.
InnsjøLakeInnsjøen var omgitt av høye fjell.
FylkeCountyFylket er kjent for sine vakre innsjøer.
I tilleggIn additionI tillegg til jobben sin, jobber han mye som frivillig.
DalValleyDalen var frodig og grønn om sommeren.
DalføreLong valleyDalføret var innhyllet mellom to majestetiske topper.
ElvRiverElven fløt forsiktig gjennom engene.
NasjonalparkNational parkNasjonalparken er hjemsted til et mangfold dyreliv.
DelvisPartiallyProsjektet ble bare delvis fullført før fristen.
Å nevneTo mentionDet er mange kjente landemerker i Lillehammer, som stavkirka og hoppbakken for å nevne noen.
SkøytebaneSkating rinkSkøytebanen var full av familier som koste seg i vinterferien.
BaneTrackBanen var fylt med tilskuere som heiet på løperne.
ArrangørOrganizerArrangøren av arrangementet gjorde en fantastisk jobb med å koordinere alt.
Gjør et godt inntrykkMake a good impressionÅ kle seg profesjonelt kan gjøre et godt inntrykk under intervjuer.
NoensinneEverHar du noensinne sett en så vakker solnedgang før?
SkihoppbakkeSki jumping hillSkihoppbakken i Lillehammer ble brukt i OL i 1994.
HandelsgateShopping streetHandelsgaten var full av folk i ferien.
UtendørsOutdoorsBarna tilbrakte hele dagen utendørs.
SkiløypeSki trailSkiløypa slyngte seg gjennom skogen, og tilbød fantastisk utsikt.
KystCoastKysten var barsk og vill, perfekt for fotturer.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *