80 – Janteloven

Janteloven stammer fra boka En flykning krysser sitt spor av Aksel Sandemose. Boka blei publisert i 1933 og er aller mest kjent for janteloven, et sett av lover om hva man ikke skal gjøre. Lovene er en litterær oppfinnelse av Sandemose, men det beskriver ganske godt noe av den egalitære naturen man finner i nordiske samfunn. Man kan si at det er en kritikk av noen av disse egalitære tendensene i nordiske samfunn. Lovene sier at det å gjøre noe annerledes; eller å ha personlige ambisjoner; eller å ikke tilpasse seg storsamfunnet er upassende og galt. Janteloven består av ti bud:

3 Uniquely Norwegian Words

In this video we will look at three words that are uniquely Norwegian. This does not necessarily mean that these concepts and words don’t exist in other language. However, there words are unique in the way they are linked to Norwegian culture and language history. To get some insight into Norwegian culture, I thought it would be interesting to talk more about them.