84 – Stortingsvalget i Norge 2021

Venstresida fikk til sammen 100 mandater, mens høyresida fikk 68 mandater. Det betyr at det vil bli en ny regjering. Arbeiderpartiet blei det største partiet med 48 mandater. Det er altså Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sitt ansvar å lage en ny regjering. Arbeiderpartiet sa før valgresultatet at de helst ønska ei regjering med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. For å ha flertall må partiene til sammen ha flere enn 84 mandater. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk til sammen 89 mandater. Dette blir nok sannsynligvis den neste regjeringen i Norge. Likevel er ikke dette offisielt på det tidspunktet jeg nå skriver episoden.

3.3 – Oslo

Oslo er hovedstaden i Norge. Det er også den største byen i Norge. Det bor ca. 700,000 mennesker i Oslo. Byen ligger på Østlandet, ganske langt sør i Norge. Den ligger rett ved siden av Oslofjorden. Oslo er nok den viktigste byen i hele Norge. Slottet ligger i Oslo. I Oslo ligger også Stortinget; det er parlamentet i Norge. Regjeringa har også mange av sine kontorer i Oslo. Det er altså det administrative senteret i Norge. Norge blir styrt fra Oslo. I tillegg er byen det viktigste økonomiske senteret i Norge. Mange norske selskaper har sine hovedkvarter i Oslo.