58 – Europeiske terrororganisasjoner

Det er alltid slik at noens terrororganisasjoner er andres frihetskjempere. Jeg kommer likevel til å definere de mer ekstreme delene av ETA i Spania og IRA i Nord-Irland som terrororganisasjoner. Disse organisasjonene har utsatt uskyldige mennesker for skade og død. De har drept uskyldige mennesker ved ulike terroraksjoner som for eksempel bomber. Hva er definisjonen på terrorisme? Jo, ulovlig bruk av vold og trusler mot spesielt sivile for å nå et politisk mål. ETA og IRA har begge gjort ting som kan defineres som terrorisme innenfor denne definisjonen. La oss begynne med å se på ETA i Spania.