2.2 – The Creation in Norse mythology

25 februar 2021 | 14 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! We will continue examining Norse mythology. In this episode, we will look at the creation myth in Norse mythology. The myth is a bit strange and confusing, but I will try to explain it in a clear manner. The plan for today is first to speak about the topic in Norwegian, then a quick summary in English, then some vocabulary and finally the Norwegian part again, but this last time in natural and faster Norwegian. Good luck!

2.2: Skapelsen av verden

I begynnelsen fantes det ikke noe. Jorda fantes ikke. Mennesker fantes ikke. Dyr fantes ikke. Guder og jotner fantes ikke. I begynnelsen fantes det bare et stort gap. Et gap er et stort hull i bakken. Dette gapet heter Ginnungagap. Den første skapningen blei til ved at varm og kald luft møtte hverandre i Ginnungagap, det store gapet. I Ginnungagap er det mye kraft. Når den kalde og den varme lufta møtte hverandre i Ginnungagap, blei de første skapningene til.

De første skapningene heter Yme og Audhumbla. Yme var den første jotnen. Vi har snakka om jotner før, men jeg kan gjenta det. Jotner blir ofte oversatt som «giants» på engelsk. Giants er «kjemper» på norsk. De er motsetningene til gudene. Altså, de er fiendene til gudene. Jotnene blei laga før gudene. Audhumbla, den andre skapningen som blei til i begynnelsen, var ei ku. Audhumbla var ei stor ku. Kua ga næring til Yme, jotnen.

Audhumbla er viktig siden hun begynte å slikke på en saltstein. I denne saltsteinen fantes det allerede et vesen. Audhumbla slikker fram Bure. Bure var den første guden. Bure skulle bli stamfaren til æsene, ei gudeslekt. Bure fikk sønnen Bor. Bor fikk sønnene Odin, Vilje og Ve sammen med jotunen Bestla. Æsene Odin, Vilje og Ve hadde dermed gudeblod og jotunblod i seg. Faren var av gudeslekt mens mora var av jotunslekt.

Odin, Vilje og Ve skapte jorda. Før dette fantes ikke jorda. Midgard og Åsgard fantes ikke. Mennesker og dyr fantes ikke. Det gjorde heller ikke planter og tre. Odin, Vilje og Ve skapte jorda ved å drepe Yme. Yme var det første vesenet som blei skapt. Yme blei skapt på samme tid som Audhumbla. Yme var en jotun. Odin, Vilje og Ve brukte kroppsdelene til den døde Yme til å skape jorda. Jorda blei laga av Ymes kjøtt. Fjellene blei skapt ved Ymes bein. Hava og sjøene blei skapt ved Ymes blod. Hodet til Yme blei til himmelen. Ymes hjerne blei til skyene. Etter at alt dette var skapt, begynte gudene å lage orden i den nye verden. De laga naturlovene og tida blei til. Gudene delte dagen inn i morgen, middag, ettermiddag og kveld.

Jorda var skapt, men menneskene fantes ikke ennå. Det var æsene Odin, Høner og Lod som skapte menneskene. Disse gudene fant to trær på bakken. Disse trærne var ikke levende. Odin ga trærne pust. Høner ga dem sjel. Lod ga dem hår og menneskeansikt. Odin, Høner og Lod skapte slik de første menneskene ved å omforme to trær. De to menneskene var en mann og ei kvinne. Kjønnene blei skapt på samme tid i norrøn mytologi. De første menneskene heter Ask og Embla. Ask var mann og Embla var kvinne.

The Creation of the World

In the beginning, there was no earth, no humans, no animals, no gods, no giants. There was only a gaping abyss named Ginnungagap. The first creatures came to be when warm and cold air collided in Ginnungagap, creating Yme and Audhumbla. Yme was the first giant, the first jotun, whereas Audhumbla was a great cow which gave Yme the food he needed.

Audhumbla licked on a salty stone, which gave way to the first god, Bure. He was the father of Bor who fathered Odin, Vilje and Ve with the jotun-woman Bestla. Thus, the first Aesirs were the result of the union between a god and a giant.

Odin, Vilje og Ve created the earth and everything on it by killing Yme, the first giant. They killed Yme and used his body parts to create the world. Yme’s flesh became the earth, his bones became mountains, his blood formed the seas, his head the sky and his brain created the clouds. Afterwards, the gods set up the laws of nature and time began. The day was portioned into morning, midday, noon and evening.

The earth was created, but the humans did not exist, yet. The Aesir gods Odin, Høner and Lod came to the earth and found two trees lying on the ground. Odin gave the trees breath, Høner gave them souls and Lod gave them hair and human faces. They were man and woman; Ask and Embla were their names. Unlike the creation myth in the Bible, the two sexes were created at the same time and in the exact same way in Norse mythology.

Vocabulary

Å finnes – To exist

Gap – Opening/hole/abyss

Bakken – The ground

Blei til – Came into existence

Kraft – Power

Skapning – Creature

Gjenta – Repeat

Å oversette – To translate

Motsetning – Opposite

Fiende – Enemy

Gi næring – Feed/nurture (literally: Give nutrition)

Å slikke – To lick

Stamfar – Forefather

Gudeslekt – Linneage of gods

Heller ikke – Nor

Kroppsdel – Body part

Kjøtt – Meat/flesh

Hjerne – Brain

Sky – Cloud

Orden – Order

Naturlov – Law of nature

Pust – Breath

Sjel – Soul

Menneskeansikt – Human face

Slik – Such

Omforme – Transform

Kjønn – Sex/gender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *