4.5 – Civil War Era in Norway, 1130-1240

Da kongen Sigurd Jorsalfar døde i 1130 brøt det ut borgerkrig i Norge. Sigurds sønn, Magnus, var 15år i 1130. Han ville bli norsk konge. Harald Gille, sønn av kongen før Sigurd Jorsalfar, utfordra Magnus. Dermed var det borgerkrig i Norge mellom Magnus og Harald som begge ville bli konge i Norge. Harald beseira Magnus i 1135 og gjorde han blind og kastrerte ham. Etter dette blei Magnus kjent som Magnus Blinde. Likevel var ikke konflikten slutt ennå. Det var flere utfordrere til kongemakta. Det var først i 1163 da Magnus Erlingsson, 7 år gammel, blei krona til konge at det så ut som om borgerkrigen var over. Dette er slutten på første fase av borgerkrigstida som varte fra 1130 til 1163.

4.4 – The Battle of Stiklestad

Slaget på Stiklestad var en viktig hendelse i kristninga av Norge. Kristendommen begynte å virkelig spre seg i Norge på 1000-tallet. En av hovedpersonene i kristninga av Norge var Olav II Haraldsson. Olav Haraldsson var en av de viktigste personene i den tidlige kristningen av Norge. Han er i dag bedre kjent som Olav den hellige. Han var konge av Norge fra 1015 til 1028. Olav den hellige gjorde kristendommen til Norges offisielle religion i 1020.

4.3 – Viking Expeditions and Colonization

Vikingene spredde frykt der de reiste. Folk var redde for vikingene ettersom raidene var veldig voldelige. Men vikingene var også dyktige. Det var vanskelig å hindre vikingangrep ettersom vikingene kunne bevege seg så kjapt. Vikingskipene var raske, lette å styre, og kunne seile på ganske grunne farvann.

4.2 – The Viking Age in Norway

Vikingtida er en periode i Norge som varte fra 800 til 1050. Fra 800 til 1050 sier vi at det var vikingtid i Norge. Ofte sier man at vikingtida begynte med vikingangrepet mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793. Likevel kan man si at perioden begynte enda tidligere. For eksempel måtte skipsteknologien utvikle seg i Skandinavia slik at det var mulig å gå på vikingferder. Skipene måtte bli gode nok for at det skulle være mulig med vikingraid. Dette begynte allerede i 750. Slutten på vikingtida blir oftest satt til 1050. Grunnen til at man sier at vikingtida slutta i 1050 er at Skandinavia innen denne tida hadde konvertert til kristendommen og fått en sterkere sentralmakt. På 1000-tallet blei Skandinavia en del av Europa.

4.1 – Norwegian History: An Overview

Dette er bare et lite overblikk over norsk historie. Bare en liten introduksjon. Jeg begynner derfor med vikingtida. Det bodde mennesker i Norge lenge før vikingtida begynte, men det er et fint sted å begynne for norsk historie. Vikingtida begynte i 793 da noen, sannsynligvis norske, vikinger gikk til angrep på klosteret i Lindisfarne i England. I denne perioden fantes ikke Norge. Norge bestod av flere mindre stammer med høvdinger. Disse var ofte knytta sammen av familiebånd. Norge var altså delt opp i mange små enheter.

3.10 – Sameland (Sápmi)

Sameland er den kulturelle regionen som samene tradisjonelt har bodd i. På norsk heter området Sameland, mens det på nordsamisk heter Sápmi. Sameland er et område i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og helt i Nord-Vest-Russland. Dette er områder samene tradisjonelt har bodd i. Samene er ett urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland. Urfolk er folk som er de originale innbyggerne ett sted.

3.9 – Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen er et dalføre på Østlandet. Et dalføre er en lang dal som også kan ha sidedaler. Gudbrandsdalen består av en hoveddal som er 200km lang. Den går fra Lesjaskogsvatnet i nordvest i Sør-Norge, helt på grensa til fylket Møre og Romsdal på Vestlandet. Fra der går dalen helt til Lillehammer i Sør-Øst. Lillehammer ligger ca. 2 timer nord for Oslo. I tillegg til hoveddalen består Gudbrandsdalen av flere sidedaler. Området er ca. 15,000 kvadratkilometer stort. Det er større enn landet Montenegro og ca. like stort som hele Agder fylke. I Gudbrandsdalen bor det ca. 70,000 mennesker.

3.8 – Stavanger

Det bor 140,000 mennesker i Stavanger. Det gjør byen til den fjerde største byen i Norge. Stavanger blir ofte kalt for «oljehovedstaden» i Norge. Grunnen til dette er at store deler av oljeindustrien i Norge ligger i Stavanger.Hva er det å gjøre og se i Stavanger? Vel, man kan jo begynne med å besøke gamlebyen i Stavanger. Det er et strøk med mange gamle trehus som er veldig koselig.

3.7 – Bergen

Bergen er den nest største byen i Norge. Det bor nesten 300,00 i Bergen, ca. halvparten så mange som i Oslo. Bergen er den største byen på Vestlandet og ligger i fylket Vestland. Byen ligger rett ved kysten. Som mange av Norges største byer er Bergen også en gammel middelalderby. Den blei oppretta i 1070. Bergen var lenge hovedstaden og den største byen i Norge. Oslo blei først større enn Bergen på 1800-tallet.

3.6 – Jotunheimen

Jotunheimen ligger midt i Sør-Norge. Dersom du går midt mellom Oslo og Bergen også litt lenger nord, så har du Jotunheimen. Det er et område med mange fjell. Faktisk er 26 av de høyeste fjelltoppene i Norge i Jotunheimen. Alle de høyeste fjellene i Norge ligger altså i Jotunheimen. Fjellene her er de høyeste i hele Nord-Europa. Mesteparten av Jotunheimen ligger i fylket Innlandet i Norge. I akkurat dette området i Norge bor det ikke så mange folk. Fjellene er veldig høye, og det er derfor vanskelig å bo her.