2.5 – Loki, the Trickster

18 mars 2021 | 18 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! Today, we will talk about one of the most well-known tricksters in any mythology, Loki. You can find the transcript for the episode at the website for the podcast. Link in the description. Now, let’s talk about Loki.

Loke, luringen

Loke er en jotun. Likevel er han i en spesiell posisjon siden han også er fosterbroren til Odin. Odin tok Loke som fosterbror. Det betyr at siden Loke er jotun i tillegg til fosterbroren til æsen Odin, så er han en del av begge verdener. Han er tatt opp blant gudene og kan være i Åsgard, hjemmet til gudene. Som dere kanskje husker så er jotnene fiendene til æsene. Gudene hater jotner og Tor kjemper mot jotnene. Det er derfor veldig spesielt at Loke er blant gudene.

Loke er en luring. Å være en luring betyr å være en som er spøkefull og gjør mye uforventa. Han lyver mye, men kan også være hjelpsom. Ofte hjelper han gudene, særlig dersom de er i en knipe. Å være i knipe betyr å være i en vanskelig situasjon.

Loke kan bytte form. For eksempel kan han gjøre seg om til ei gammel dame. En annen gang gjør han seg om til ei flue. Han har også forvandla seg til en hest.

Loke er veldig spennende. Han kan være plagsom og løgnaktig, men også hjelpsom. For eksempel er han med og hjelper Odin eller Tor i flere av mytene i norrøn mytologi. Tor hater Loke, men ofte er Loke med og hjelper Tor med et problem. Likevel kan også Loke være mer skadelig for gudene. Han kan være svikefull. Svikefull betyr at man ofte sviker folk, altså forræder dem. Noen ganger er han faktisk ond. La oss se på noen av mytene om Loke.

La oss begynne med en myte der Loke hjelper Tor. Myten kommer fra Trymskvadet. Den handler om at jotunen Trym stjeler hammeren til Tor, Mjølner. Tor er svært lei seg når han ikke finner hammeren. Det er en katastrofe. Tor kan ikke beskytte verden uten hammeren sin. Loke hjelper Tor med å finne hammeren. Loke finner ut at jotunen Trym har stjålet hammeren og at hammeren er i Utgard. Trym ville ikke gi tilbake hammeren med mindre Frøya ville gifte seg med ham. Dersom Trym fikk Frøya til hustru, altså fikk gifte seg med Frøya, så ville han gi hammeren tilbake til Tor. Problemet var bare at Frøya, ei viktig gudinne i norrøn mytologi, ikke ville gifte seg med Trym.

Gudene blei enige om at Tor skulle kle seg ut som Frøya og reise til Trym for å få tilbake hammeren. Loke blei med Tor. Han var også kledd ut. Han var kledd ut som Tors brudepike. Brudepike er ei jente som er sammen med og hjelper hun som skal gifte seg. Loke blei med Tor for å hjelpe ham med å få tilbake hammeren. I bryllupet skjer det mye morsomt, for eksempel spiser Tor veldig mye mat. Trym blir overrasket over at det han tror er Frøya spiser så mye. Til slutt tar Tor hammeren fra Trym. Tor brukte hammeren til å drepe Trym og alle jotnene der.

Dette var et eksempel på en myte der Loke hjelper Tor og gudene. Loke kunne også være ond. For eksempel var han faren til noen av de farligste jotnene i norrøn mytologi. Loke var faren til Midgardsormen, Fenrisulven og Hel. Tor og Midgardsormen er erkefiender. Erkefiende er det samme som hovedfiende.

La oss se på en myte som viser Loke fra en mindre god side. Vi ser på det som har fått navnet «Loketretten». I Loketretten har gudene fest på bunnen av havet. Alle de største og mest kjente gudene er invitert til festen. Loke er ikke en gud og han er ikke invitert til festen. Loke kommer likevel til festen, selv om han ikke er invitert. Når han kommer til festen, så begynner han å fornærme alle gudene. Han sier stygge ting om gudene. Loke fornærmer gudene, mens gudene prøver å forsvare seg selv. Loke krenker æren til gudene. «Å krenke æren til noen» betyr å si stygge ting om folk slik at de mister æren sin. Å miste æren sin var et viktig konsept i vikingtida. Loke sier så mange stygge ting at Tor jager ham bort. Å jage bort betyr å få noen bort. Tor truer Loke med å drepe ham.

Vi kan si mye mer om Loke, men jeg tror dere har fått en liten oversikt over hvem han er nå. Vi kommer til å snakke mer om Loke når vi skal snakke om Ragnarok, verdens undergang.

Loki, the Trickster

Loki is a Jotun, but he is also the foster brother of Odin, which puts him in a special position as he has access to both Utgard and Asgard. This is very unusual as the Jotuns are the enemies of the gods, and Thor hates Loki for being a Jotun.

Loki is a trickster and he does a lot of lying, he deceives the gods and does a lot of unexpected stuff. However, he can also be helpful and he often aids the gods when they get into a predicament. Loki also has the power to change form and, among others, change himself into an old woman, a fly, and a horse.

Loki is a very exiting character in Norse mythology. He can be deceitful, but often helps the gods, for example Thor and Odin. Thor hates Loki, but he often helps him out of predicaments. Nevertheless, Loki can also be harmful to the gods, and at times, evil. Let’s start with a myth about the helpful Loki from the Poem of Trym.

In this myth, Thor has lost his hammer, Mjolnr, and he is completely taken by desperation; the loss of Mjolnr is a disaster for the gods as Thor uses it to defend the gods from the Jotuns. Loki helps Thor find the hammer, and points him to Trym in Asgard, a Jotun. Trym accepts to give Thor back the hammer if he gets to marry Frøya. When Førya heard about this, she outright refused; she was one of the most important goddesses of Norse mythology and not someone to just be thrown to a simple Jotun.

Thus, the gods had to find an alternative. They decided to dress up Thor as a bride and Loki as a bridesmaid, and send them to Trym to deceive him and get the hammer back. There is a lot of fooling around and jokes during the wedding scene, but at last, Thor gets the chance to retrieve the hammer. He snatches the hammer from Trym and precedes to kill Tyrm and all the other Jotuns present. So, this is an example of the helpful Loki.

However, Loki could be dangerous and evil as well. He was the father of the Midgard Serpent, the archnemesis of Thor, the Fenris Wolf and Hel, some of the most dangerous Jotuns around. Let us look at a myth about the other side of Loki. This comes from “Loki’s Verbal Duel” or “Lokasenna” in the original Norse. It is about a feast for the gods at the bottom of the ocean. All the most powerful and most important gods are invited, but not Loki since he is a Jotun. Loki shows up anyway and starts to insult the gods. It turns into a flyting where Loki insults the gods whereas the gods try to defend themselves. This contest leads to humiliation and a stain or their honour, something which was a very serious crime in the society of the Vikings. At last, Thor threatens to kill Loki and  he chases him away.

There is a lot more to say about Loki, but I think you have a nice overview now. We will get back to him when we are going to look at Ragnarok and the end of the world.

Vocabulary:

Luring – Trickster

Spøkefull – Amusing/playful

Uforventa – Unexpected

Særlig – Especially

Knipe – Predicament

Flue – Fly (insect)

Plagsom – Troublesome

Løgnaktig – Deceitful

Skadelig – Harmful

Svikefull – Fraudulent

Å forræde – To betray

Ond – Evil

Å være lei seg – To be sad

Med mindre – Unless

Hustru – Wife

Å kle seg ut som – To dress like

Brudepike – Bridesmaid

Erkefiende – Archnemesis

Å fornærme – To insult

Å krenke – To offend

Å jage bort – To chase away

Oversikt – Overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *