6.8 – The Russetid (Celebration of Graduation)

20 mars 2023 | 13 minutt

Episode’s Transcript

Heihei! In this episode, we will talk about the celebration of graduation from Norwegian upper secondary school, “the russefeiring”. Before we start: Are you interested in learning Norwegian by speaking with professional teachers? Then, you can try taking a Norwegian course with Norwegian Community. They offer lessons for all levels, from absolute beginner to upper intermediate. If you are interested, you can find links in the description.

Learn Norwegian with professional teacher at Norwegian Community: https://learn.norwegiancommunity.com/link/rNSsCh 

Norwegian Community B1 level: https://learn.norwegiancommunity.com/link/rNSsCh?url=https%3A%2F%2Flearn.norwegiancommunity.com%2Fcourse%3Fcourseid%3Db1-komplett-kurs 

Russefeiring

Russefeiringen i Norge er en feiring av at elevene er ferdige med videregående skole og er klar til videre utdanning. Altså, man feirer at man er ferdig med 13 år med skole. Elevene er 18 eller 19 år når de er russ, og feiringen foregår mellom 1. og 17. mai. Russefeiringen blir altså avslutta på nasjonaldagen 17. mai.

Hvordan feirer russen? Russen er navnet på elevene som feirer at de er ferdige med skole. Vel, de tar på seg ei rød bukse og har ei russelue. Så lager de samlekort, kalt for russekort, som de deler ut til barna. Russekortene har ofte et morsomt bilde og et morsomt sitat på seg. I tillegg til klær, så gjør russen mye forskjellig. Spesielt handler russetiden for mange om å drikke mye alkohol og å feste. Mange russ drikker svært mye alkohol, og det er også egne russearrangement som festivaler og lignende.

Men russetida handler ikke bare om alkohol. Det handler også om å ha det gøy på andre måter. For eksempel er det noe som heter russeknuter. Russeknuter er utfordringer som russen må gjøre. Dersom de gjør en utfordring, får de lov til å knytte en spesiell gjenstand til russelua si. Hver utfordring har sin egen gjenstand. Noen eksempler på russeknuter i 2022 var:

 • Å sitte under en pult i en hel skoletime
 • Bytte dialekt en hel skoledag
 • Telte i hagen til en lærer
 • Drikk en kasse (24 bokser) med 0,33-liter øl på 24 timer
 • Ha sex med fem forskjellige personer i løpet av russetida

Det er altså mange ulike utfordringer man kan gjøre.

Mange russer samler seg i russebusser. Russebusser er busser som en russegjeng kjøper. Det er vanlig at man maler bussen og styler den opp, også bruker man det som en festbuss og reiser til ulike russearrangement rundt omkring i Norge. Russegjengen lager også ofte sin egen logo, de har sitt eget navn og kan til og med lage egen musikk. Musikken til russen kalles for russesanger. Russesanger handler som oftest om å drikke alkohol og å ha sex. Sangene er veldig seksualiserte og har blitt kritisert av mange. La oss høre et lite utdrag av en russesang av «sjeiken».

Mange gleder ser velig til russetida. Men det er også mange som kritiserer russetida. Før i tida var russefeiringa etter eksamen. Da var man ferdige med eksamen før 1. mai. I dag har man derimot eksamenene etterpå. Dette er et problem. Mange drikker og fester mye når de har sine viktigste eksamener rett etterpå. Dette gjør at mange får dårligere eksamenskarakterer.

Mange kritiserer russetida for å ha for stort fokus på alkohol. Mange i russetida drikker veldig mye alkohol. Dette er ikke veldig sunt. I tillegg er det mange som føler seg ekskludert dersom de ikke er med å drikke.

Et annet problem med russetida er at den er veldig seksualisert, spesielt mot jenter. Mange russesanger oppfordrer for eksempel gutter til å ligge med så mange jenter som mulig, og kaller jenter for «horer» og fokuserer på pupper og rompene deres.

Russetida koster også veldig mye penger for mange. Man må kjøpe russeklær, være med på russearrangement og festivaler, noen kjøper russebusser og mange kjøper mye alkohol. Faktisk er det mange som sparer til russetida helt fra de begynner i førsteklasse på videregående.

Russetida (English)

Russetida, the celebration of graduation from upper secondary school, happens from the first to 17th of May, the national day of Norway. The students will then take on red clothes, a red russe hat and hand out russe cards, which many children collect. These cards will often contain a funny picture and quote from the person who hands it out. The russetid is also celebrated with a lot of partying and alcohol, and the russ have their own festivals and parties.

But the russetid is not only about partying. It is also about having fun in other ways, for example the russeknuter, challenges. Doing a challenge gives you a prize that you can fasten to your russe hat. Some examples of challenges in 2022 were:

 • To sit under your desk the whole lesson
 • Change your dialect for a whole day
 • Tent in the garden of a teacher
 • Drink 24 beer cans in 24 hours
 • Have sex with five different people during the russetid

Many different challenges in other words.

Many russ will make groups with a group name, group merchandise, group clothes, a group logo, and sometimes, even a buss, a so called russebuss. The buss is painted and styled and is used to go around the country to party. Some groups will even make their own song, a so-called russesang. These are very sexualized and is often about partying, drinking a lot of alcohol, and having sex with beautiful girls. Many have criticised them, but they are popular among the russ.

Many look forward to their russetid, but many has also criticized the tradition. The russetid used to be after the exams, but now, the exams are after the russetid. That means that many people will party for almost a month before their most important exams, leading to much worse grades than they would have gotten without partying so much.

Another criticism is that the russetid focuses way too much on alcohol. Many russ drink way too much for a prolonged period of time, something that is very unhealthy and increases the risks of alcoholism. Many feels excluded if they don’t join in the drinking.

Another problem is that the russetid is highly sexualised, especially against girls. Songs encourage boys to sleep with as many girls as possible. Also, the language is very explicit sexually.

The russetid is not cheap either, to say the least. Many buy russ clothing, merchandise, they join festivals, buy alcohol, and even a buss. Some people start to save money already from their first year of vidergående, upper secondary.

Vocabulary

Feiring – Celebration

Elev – Student

Vidergående skole – Upper secondary school

Videre utdanning – Further studies (at a university)

Foregår – Happens

Lue – Hat

Sitat – Quote

Å feste – To party

Gjenstand – Thing

Pult – Desk

Gjeng – Gang

Rundt omkring – All around

Å glede seg – To look forward to

Sunt – Healthy

Oppfordrer – Encourages

Å ligge med – To sleep with

Pupper – Boobies

Rompe – Ass

Å spare – To save (e.g. money)

2 Replies to “6.8 – The Russetid (Celebration of Graduation)”

 1. Det var veldig interessant, takk! Vi har in Tyskland også noen tradisjoner blant elevene som feirer at de er ferdige med skole, men det er ikke så ekstrem. De drikker mye alkohol og har de samme t-skjorte, men så vidt jeg vet er det ikke seksualisert og ikke så dyrt heller. Har disse tradisjoner eksistert lenge?

  1. Ja, de har lange tradisjoner, i hvert fall 100 år. Men tradisjonene har selvsagt utvikla seg mye siden den gang, og sannsynligvis blitt mye mer seksualisert og kommersialisert i de senere årene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *