2.7 – Frøya the Fair

01 april 2021 | 14 minutes

Episode’s Transscript

Heihei! In today’s episode, we will examine one of the most famous goddesses of Norse mythology, Frøya. She was one of the most revered gods in the Norse religion of the Viking age. You can find the transcript for the episode at the website for the podcast. Link in the description. Now, to the episode!

Frøya den vakre

Frøya er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. Hun er en av gudene, men ikke en av æsene. Odin og Tor er eksempler på æser. Frøya er vane. Vanene er en annen gudeslekt, men både æser og vaner kunne bo i Åsgard. Hun er gudinnen for erotikk, kjærlighet og fruktbarhet. Fruktbarhet betyr hvor mange barn en kvinne får eller hvor godt planter vokser i jorda. Frøya er også gudinna for døden. Det er interessant at hun var gudinne for både liv og død.

Frøya hadde et nært forhold til de døde. De som døde i krig, gikk enten til Odin eller til Frøya. Dersom man døde i et slag, altså at folk sloss mot hverandre, så blei man enten sendt til Odins eller Frøyas hall. Halvparten av de døde blei sendt til Odins hall Valhall, mens den andre halvparten blei sendt til Frøyas hall Folkvang.

Frøya var også gudinne for fruktbarhet. Hun passet på at jordbruket gikk bra. Altså at bøndene fikk mye mat når de planta og høsta. I tillegg var hun gudinne for menneskelig kjærlighet og erotikk. Dersom et par i vikingtida sleit med å få barn, så kunne de ofre til Frøya. Frøya likte ikke bare den erotiske sida av kjærligheten, hun var også glad i kjærlighetsdikt.

Men av og til gikk Frøya kanskje litt langt. I Loketretten, en fortelling om hvordan Loke kritiserer gudene i norrøn mytologi, beskylder Loke Frøya for å være løsaktig. Å beskylde betyr å anklage noen for noe, altså si at noen har gjort noe. Loke beskyldte Frøya for å være løsaktig, noe som betyr å ha et erotisk forhold til mange. Altså, ha sex med mange. Loke beskyldte henne for å ha sex med alle æser og alver, og til og med sin egen bror, Frøy. Mange kilder tyder på at Loke hadde rett i sine beskyldninger.

Frøya var også nært knytta til seid og blot. Seid er trolldomskunst, altså magi. Blot er spesielle ofringer. Odin var også en gud for seid og trolldom, men det var faktisk Frøya som lærte han dette. Frøya lærte Odin om seid, altså om magi og trolldomskunster. Frøya kunne for eksempel gjøre seg om til en fugl. Hun kunne forvandle seg til en fugl og fly rundt omkring. Dette var fordi hun kunne seid. Når hun seida, kunne hun sende sjela si inn i en fugl.

Frøya var den vakreste av alle i Åsgard. Hun var den vakreste guden i Åsgard. Jotnene prøvde å stjele Frøya fra æsene. For eksempel prøvde jotnen Trym å gifte seg med Frøya. Vi har sett på denne myta før i episoden om Tor. Det forteller om hvordan Trym stjal hammeren til Tor. For å gi tilbake hammeren, krevde Trym å få gifte seg med Frøya. Frøya nekter selvsagt dette, for hun var jo den vakreste av alle gudene.

Frøya var veldig glad i smykker og gull. Hun var gudinnen for slike pyntegjenstander som smykker og gull. Et spesielt kjent smykke i norrøn mytologi er Frøyas smykke Brisingamen. Det var et smykke som var laga av fire dverger. Prisen for smykket var at hver og én av dvergene skulle få ha sex med Frøya. Frøya gikk med på å ha sex med dvergene for å få smykket. Dette viser kanskje litt av den løsaktige Frøya.

Frøya var veldig populær i vikingtida. Ved overgangen fra norrøn religion til kristendommen, var kirka spesielt misfornøyd med de som verdsette Frøya. Den kristne kirka likte ikke at folk ofra og tilba Frøya. Dette viser litt hvor stor Frøya var i vikingtida.

Frøya the Fair

Frøya is one of the most important goddesses in Norse mythology, but she is not one of the aesir gods. She is of Vanir ascendence; the Vanir were the other family of gods. She was the goddess of eroticism, love and fertility, both human and agricultural. Interestingly, Frøya was also a god of death. She shared half of the dead in battles with Odin. Half of them came to Valhalla whereas the other half went to Folkvang, Frøya’s hall.

Frøya was a goddess of fertility which means that she took care of both agriculture and awaiting parents. Her association with sex was sometimes used against her. For example, Loki accused her of being unchaste, having sex with every god and elf, and even her own brother. From the sources we have, it might seem like Loki actually had a point.

Frøya was also the goddess of magic and blót (blood sacrifice). Her association with magic was strong, and she actually taught Odin and the other Aesir gods. Odin would not have known magic if not for Frøya. These magical capabilities allowed her to take the form of a bird and fly around the world.

Frøya was the most beautiful of all the gods, and many desired her, even the Jotuns, the enemies of the gods. You might remember the myth about Trym and his stealing of Thor’s hammer. When the Jotun Trym stole the hammer of Thor, he demanded to marry Frøya if he were to give the hammer back to Thor. Frøya, being the most beautiful and one of the more revered gods in Asgard, refused this.

Jewelry was another of Frøya’s specialties. She loved jewelry and had some of the most beautiful ornaments. She was famous for her necklace Brisingamen which was made by four very skilled dwarves. The dwarves made the necklace and gave Frøya the opportunity to buy it. They demanded to have sex with Frøya, each and everyone of them. Frøya agreed, and this might illustrate how beautiful the necklace was. It also demonstrates the more unchaste sides of Frøya.

Frøya was very popular during the Viking age. During the transition from Norse religion to Christianity, the Church struggled to eradicate reverence to Frøya.

Vocabulario:

Både … og – Both … and

Kjærlighet – Love

Frukbarhet – Fertility

Forhold – Relationship

Slag – Battle

Halvparten – Half of

Å passe på – To take care of

Å høste – To harvest/reap

Å slite med – To struggle with

Kjærlighetsdikt – Love poetry

Å beskylde – To accuse

Løsaktig – Unchaste

Å anklage – To accuse/blame

Å tyde på – To suggest that

Beskyldning – Accusation

Å forvandle seg til – To transform oneself into

Fugl – Bird

Rundt omkring – Here and there

Å nekte – To refuse

Smykke – Necklace

Pyntegjenstand – Ornament/decorative item

Hver og én – Each and everyone

Overgang – Transition

2 respuestas a «2.7 – Frøya the Fair»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *