24 – Kjønnsforskjeller

27 juli 2020 | 27 minutes

Transcripción

Før vi begynner vil jeg minner dere på at dere kan finne teksten til denne episoden på nettstedet til podcasten. Dere kan finne en link i deskripsjonen. Takk.

Et kromosom skiller menn og kvinner: Y kromosomet. Menn har et y kromosom, som alltid kommer fra far, og et x kromosom som alltid kommer fra mor. Kvinner har derimot to x kromosom, et fra hver forelder. Dette er grunnlaget for kjønnene i mennesker. I dag skal vi snakke om noen av forskjellene mellom kjønnene, og vi kommer til å dele dem inn i tre kategorier: Fysiologiske, psykologiske/kognitive og sosiale forskjeller.

Kjønnsforskjeller har vært og er svært viktige i mange kulturer og opp igjennom historien. Likevel er det viktig å understreke at menn og kvinner er likere enn de er ulike. I historien finnes det utallige eksempler på at antatte kjønnsforskjeller har blitt brukt til å gi fordel til et av dem, særlig mannen. For eksempel fikk ikke kvinner studere på universiteter eller stemme i valg på grunn av at man på den tiden antok at kvinner var mer impulsive og følelsesstyrte enn menn. Kvinner gikk etter følelser mens menn var rasjonelle. I den tiden var det derfor logisk at kvinner burde være i hjemmet og passe barn, ettersom det var det de var egnet til. Slik var kjønnsforskjellene. Selvsagt stemmer ikke dette, og det er derfor vi må være forsiktige med å si hva som skyldes medfødte kjønnsegenskaper og hva som bare er et resultat av samfunnet.

I dag kan man derimot gjerne se en motsatt tendens; kjønnsforskjeller blir trivialisert og glemt. Kanskje vi overkompenserer for tidligere samfunn? Før ble for mye tillagt kjønnsforskjeller, mens i dag har vi kanskje en tendens til å si at det ikke finnes kjønnsforskjeller. Kvinner og menn er mer eller mindre helt like, og alle forskjeller mellom dem er på grunn av samfunn og kultur. Kjønn blir dermed bare et identitetsspørsmål. Dette er å gå for langt den andre veien, nemlig å relativisere kjønnsforskjellene for mye. For det finnes faktisk kjønnsforskjeller som gjør at menn og kvinner tenker litt ulikt, oppfører seg litt forskjellig og fungerer litt annerledes. La oss nå gå over til å se litt nærmere på enkelte forskjeller mellom kjønnene. Vi begynner med å se på fysiologiske ulikheter mellom kjønnene.

Fysiologi

La oss starte med noen av de mest åpenbare forskjellene.

 • Menn er i gjennomsnitt 15% tyngre enn kvinner. For eksempel er gjennomsnittsvekten for amerikanske menn over 20år på 86kg, mens det for amerikanske kvinner er på 74kg.
 • I gjennomsnitt er kvinner lavere enn menn. Norske menn er i gjennomsnitt 179,74cm høye, mens norske kvinner er 165,56cm høye. Dette er en forskjell på litt over 14cm. Kjønnsforskjellen i høyde pleier å ligge på rundt 15cm. Likevel er norske kvinner i gjennomsnitt høyere enn indonesiske menn. Indonesiske menn er i gjennomsnitt bare 158cm, mens norske kvinner er 165,5cm. Høydeforskjeller har altså derfor også mye med hvor i verden man kommer fra.
 • Kvinner har større hofter i forhold til midjen sammenlignet med menn. Kvinner har større hofter ettersom de kan føde unger.
 • En litt mindre åpenbar forskjell er at hos kvinner pleier pekefingeren og ringfingeren å være like lange. Menn pleier derimot å ha en lenger ringfinger enn pekefinger.
 • Menn har i gjennomsnitt tettere og sterkere bein, sener og leddbånd. I tillegg pleier menn å ha større skjelett enn kvinner. Det er også forskjeller i hodeskallen på kjønnene for eksempel ved at menn ofte har bredere, større og mer firkantede kjever enn kvinner.
 • Menn har større stemmebånd som gjør at de har dypere og mørkere stemmer enn kvinner.
 • Menn har i gjennomsnitt større total muskelmasse enn kvinner i tillegg til at kvinner har lavere muskel masse sammenlignet med den totale kroppsvekten. Dette er fordi større deler av kaloriinntaket til menn blir omgjort til muskler enn kvinner. I gjennomsnitt er derfor menn sterkere enn kvinner. Undersøkelser har funnet at kvinner er ca. 50-60% så sterke som menn i øvrekroppen og 60-70% i beina.
 • Kvinner har et tykkere lag med fett under huden noe som hindrer blodårer nær overflaten av huden. Dette gjør at kvinner kan overleve lavere temperaturer enn menn. Overflaten på huden til kvinner er kaldere enn menn, men lenger inn er kvinner varmere.
 • Jenter kommer kjappere i puberteten enn gutter.

For å oppsummere kan vi si at menn i gjennomsnitt er større og sterkere enn kvinner. La oss se på hvilke konsekvenser dette har i sport.

På grunn av at menn er større har de større oksygenopptak. Større lunger og hjerte gjør at kroppen klarer å ta til seg mer oksygen og pumpe det rundt i kroppen. Dette gjør at menn i gjennomsnitt klarer å løpe kjappere enn kvinner på alle distanser opp til og med maraton. I tillegg harr menn i gjennomsnitt mer muskelmasse i forhold til kroppsvekt og lenger bein og sener. Dette gir mannlige sportsutøvere en fordel i sporter som involverer kasting, sparking og slåing. Beinene til kvinner er også skjørere. Det betyr at de tåler mindre, noe som forklarer hvorfor kvinnelige utøvere i større grad får beinskader.

Større muskemasse i forhold til vekt gjør også at menn er raskere og mer eksplosive enn kvinner. I tillegg har menn flere muskelfibertype type II enn kvinner, som i større grad har type I. Type II muskelfibre er litt mer eksplosive og raskere enn type I som er mer utholdende.

Men kvinner har mange fordeler på lengre distanser. For eksempel bruker kvinner mindre karbohydrater enn menn til å gi energi til musklene. Kvinner bruker i større grad fett. Fettlagrene i kroppen vår er mye større enn karbohydratlagrene. Musklene til kvinner er også i gjennomsnitt mer utholdende enn menn. Selv om menn har sterkere muskler, holder kvinners muskler lenger ut. Dette vil si at resultatforskjellene på menn og kvinner minsker ved svært lange distanser. Jo lenger distansen er, jo mindre vil sterkere muskler og maksimalt oksygenopptak ha å si. Kvinner har derfor gode muligheter til å vinne ultramaraton, altså distanser som er lengre enn maraton, spesielt de lengste ultramratonnene.

For eksempel har Jasmin Paris fra Storbritannia rekorden på «Montane Spine Race» som er et ultramaraton i England på 431km eller 268miles. Dette er et av verdens tøffeste utholdenhetskonkurranser. Den totale stigningen er det samme som et og et halvt Mt. Everest. Dette er altså et latterlig tungt maraton. Og Jasmin Paris har rekorden på 83 timer og 12 minutter. Rekorden blant menn i denne konkurransen er på 87 timer og 53 minutter – altså over 4 timer lengre. Kvinner har dermed gode muligheter til å vinne ultramaratonner.

La oss nå gå videre til å se på noe psykologiske forskjeller mellom menn og kvinner.

Psykologi

 • Kvinner pleier å være litt mer empatiske enn menn. Menn er også i større grad psykopater enn kvinner, noe som kan være koblet til at kvinner i gjennomsnitt er mer empatiske. Kvinner scorer også i gjennomsnitt høyere på tester om emosjonell forståelse.
 • Menn pleier å erfare seksuell sjalusi på en sterkere måte enn kvinner. Kvinner pleier derimot å være sjalu på grunn av emosjonell utroskap. Emosjonell utroskap vil si at partneren forelsker seg i en annen, men uten å ha hatt sex.
 • Menn pleier å være bedre til å rotere et flerdimensjonalt objekt i sinnet sitt, altså i hodet, enn kvinner. Dette gjør at de ofte er flinkere til å legge merke til noe som er opp-ned.
 • Kvinner er derimot flinkere til å lokalisere et objekt i et område – for eksempel å huske hvor Big Ben er på et kart av London.
 • Menn er mer fysisk aggressive enn kvinner.
 • Kvinner pleier å velge eldre og rikere partnere å gifte seg med sammenlignet med menn.
 • Menn pleier å se mer på utseende når de skal velge en potensiell partner enn det kvinner gjør. Likevel minsker disse forskjellene i samfunn med konstant fare for alvorlige sykdommer, som steder med malaria. I steder med malaria, som for eksempel i India, pleier også kvinner å se mer på utseende enn for eksempel kvinner i Tyskland uten malaria trussel.
 • Det er ikke noe særlig forskjell i IQ mellom kjønnene, men det er flere menn som er i utkanten av spekteret. Dette vil si at det er flere menn som enten har langt lavere eller langt høyere IQ enn gjennomsnittet sammenlignet med kvinner.
 • Når kvinner og menn skal velge jobb, pleier kvinner i større grad å velge arbeid med mennesker, for eksempel sykepleier eller psykolog, sammenlignet med menn som i større grad enn kvinner tar arbeid som orienterer seg mot ting, for eksempel ingeniør.
 • Menn tar i høyere grad større risikoer enn kvinner. Dette er for eksempel en av grunnene til at det er flere menn som dør i trafikkulykker enn kvinner.
 • Kvinner pleier i høyere grad å være ekstroverte og score høyere på følsomhet ovenfor andre og tillit, det å stole på andre. Menn på den andre siden pleier å score høyere på selvtillit.
 • Kvinner er i større grad enn menn utsatte for depresjon og angst.
 • Kvinner rapporterer at de har mer intense følelser, både negative og positive, enn menn. Stolthet var derimot en følelse som var sterkere blant menn.
 • Etisk sett pleier kvinner å være mer orientert mot omsorgsetikk mens menn er mer orienterte mot rettferdighetsetikk.
 • Antisosiale personlighetstrekk er mer vanlige blant menn enn kvinner. Kvinner lider derimot i større grad enn menn av unormale humørsvinger, angstlidelser og spiseforstyrrelser.

Psykologisk finnes det altså en rekke forskjeller mellom menn og kvinner. Likevel er det viktig å understreke at dette handler om gjennomsnittet. Ofte er forskjellene i mange av disse egenskapene mellom individer av samme kjønn større enn mellom kjønnene. Altså kan der være større forskjeller mellom individuelle menn, enn mellom en mann og en kvinne. I tillegg er det forskjeller i hvor store ulikhetene er. Noen av forskjellene er større enn andre. For eksempel er det større forskjeller mellom aggressiviteten mellom kjønnene enn det er i blant annet tillit til andre. Janet Shibley Hyde fra University of Wisconsin-Madison mener at man skal være forsiktige med å overdrive kjønnsforskjellene, og at de forskjellene som er funnet mellom kjønnene ofte ikke er så store. Andre forskere mener derimot at selv om det er svært mange likheter mellom kjønnene, kan de få forskjellene faktisk være ganske viktige.

I siste del skal vi nå se på sosiologiske forskjeller mellom kjønnene. I denne delen kommer kultur til å spille en viktigere rolle.

Sosiologi

 • Menn begår flere kriminelle handlinger enn kvinner. Dette kan ha med at menn i større grad tar risikoer og er mer aggressive i gjennomsnittet. Det kan også ha med kulturelle faktorer som for eksempel viktigheten av å beskytte egen ære for menn i flere kulturer.
 • Færre enn 1/5 nyutdannede innen datateknologi er kvinner. Altså er det en massive overrepresentasjon av menn innenfor datateknologi. Det er langt flere menn enn kvinner som utdanner seg som for eksempel dataingeniører. Kanskje har dette noe med at menn i større grad enn kvinner orienterer seg mot ting enn mennesker. Det kan også ha med kulturelle og sosiale faktorer; i mange samfunn forventes det ikke at kvinner tar utdanning innenfor datateknologi.
 • Det virker som det er en karakter-bias mot gutter på skolen. Gutter vil ofte vurderes mer negativt enn jenter av læreren, spesielt av kvinnelige barneskolelærere. Dette gjør at gutter får i gjennomsnitt dårligere karakterer enn jenter, selv om IQ er den samme mellom kjønnene.
 • De fem mest kvinnedominerte yrkene i Norge i 2016 var regnskaps- og lønnsmedarbeidere, barnehage- og skoleassistenter, pleiemedarbeidere, sykepleiere og, det mest kvinnedominerte yrke i Norge, frisører og kosmetologer.
 • De fem mest mannsdominerte yrkene i Norge i 2016 var bygningsarbeidere, bygningstekniske arbeidere, støpere og sveisere, mekanikere og reparatører og, det mest mannsdominerte yrke i Norge, elektrikere.
 • De mest kjønnsbalanserte yrkene i Norge var yrker innen sport og idrett, arkitekter, universitets- og høyskolelærere, juridiske yrker og leger.
 • Kvinner tjener 87% av månedsinntekten av det en mann gjør i Norge. Denne forskjellen har mye med at kvinner og menn har ulik utdanning, velger ulike yrker og har forskjellige arbeidstider. Det er også flere menn som jobber i privat sektor enn kvinner der lønnen pleier å være litt høyere. Gjennomsnittlig årsinntekt mellom menn og kvinner er derimot enda større. Her tjener kvinner bare 69% av det menn gjør i året. Dette har blant annet med ulik kapitalinntekt.
 • Lederposisjoner er dominert av menn. I Norge, som er ansett for å være et likestilt land, er 2/3 ledere menn.
 • Menn dør i større grad av selvmord enn kvinner. Likevel er rapporterte selvmordsforsøk tre ganger vanligere blant kvinner enn menn. At menn oftere dør i selvmordsforsøkene kan være at de rapporterer tidligere forsøk i mindre grad enn kvinner. Det kan også ha med hvilke midler som blir brukt til å ta selvmord. Menn velger i større grad våpen som pistol eller kniv, mens kvinner i større grad velger medisinoverdoser.

Til slutt skal vi se litt på noe som er blitt kalt for likestillingsparadokset. Det vil si at i samfunn som er mer likestilte mellom menn og kvinner, som for eksempel Norge eller New-Zealand, pleier å ha større kjønnsforskjeller i undersøkelser enn i samfunn som er mindre likestilte. Dette kan ha med at i likestilte samfunn blir folk i større grad behandlet likt. Dette gjør at individer innenfor begge kjønn kan følge kjønnspreferansene sine i større grad, noe som gjør at kjønnsforskjeller paradoksalt nok kan bli større enn i samfunn med mindre likestilling. 

Avslutning

Vi avslutter der. Takk for at du har hørt på denne episoden av «lær norsk nå!». Om du har noen spørsmål må du gjerne sende dem til meg via epost. Epostadressen er «laernorsknaa@gmail.com». Dere finner epostadressen i deskripsjonen av episoden. Ha det bra!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *