4.8 – The Black Death in Norway

26 august 2021 | 10 minutes

Transcripción

Heihei! In this episode, we will take a look at the Black Death in Norway, the worst pandemic to ever hit the country. Before we do that: You can support the podcast on Patreon.1. There is a link in the description. There you will also find a link to the transcript for the episode. Let’s talk about plague.

Svartedauden i Norge

Svartedauden er kanskje den verste pandemien i historien i prosentdelen av befolkningen den drepte. Svartedauden drepte store deler av verdens befolkning i middelalderen. Pesten ramma Europa og deler av Asia fra 1346 til 1353. I Norge kom pesten i 1349.

Hva er pest? Det er en bakterie-sykdom som er svært dødelig. Den blir spredd ved loppebitt. Disse loppene bor ofte på rotter. Når rottene dør, så går loppene over på mennesker. Loppene biter mennesker som dermed blir smitta av pest. Rottene blei spredd rundt omkring i Europa ved hjelp av skip. Disse rottene spredde pesten rundt omkring i Europa. Pesten varte helt fram til 1600-tallet i Norge, men det var det første utbruddet som var verst. Det var første gangen pesten kom til Norge som var det verste.

Ifølge den islandske presten Einar Hafliðason kom pesten til Bergen fra England i 1349. Einar levde da pesten kom til Norge og er en viktig kilde til pesten her. Pesten spredde seg fra Bergen til hele Norge. Bergen var den viktigste byen i Norge på denne tida så pesten spredde seg raskt til andre steder.

Vi er ikke helt sikre på hvor mange som døde av pesten i Norge, men sannsynligvis var det minst 30% av befolkningen. Det var altså mange som døde av pesten i Norge. Dette var likevel ikke det eneste utbruddet av pest i Norge. Pesten kom tilbake flere ganger. Vi kjenner til mer enn 20 pestangrep i Norge fra 1349 helt til 1654.

Pesten førte til mye død og elendighet. Likevel var det ikke bare negativt. De som overlevde pesten, fikk det bedre i Norge. Fram til 1349 vokste befolkningen i Norge. Det blei flere og flere folk i landet. Dette gjorde at folk måtte bruke dårligere og dårligere jordbruksland for å mate alle. Mange i Norge var derfor fattige. Før svartedauden levde det kanskje så mange som 500,000 i Norge. I 1500 var folketallet i Norge bare 200,000. Færre folk betydde at det var mer land til folk. Folk kunne forlate de dårlige gårdene for å flytte til de bedre gårdene med bedre jord. Mange blei derfor rikere av pesten. Norge nådde faktisk ikke 500,000 innbyggere før i 1700. Det tok altså lang tid før folketallet kom tilbake til det det hadde vært før pesten.

Pesten herja ikke bare i Norge. Pesten førte også til at mange døde i Europa og Asia. Vi kan ikke vite sikkert hvor mange som døde av svartedauden, men det er sannsynligvis den verste pandemien i historien. Noen estimerer at svartedauden drepte 75 til 200 millioner mennesker. Pesten var viktig for utviklinga av Norge og av Europa. Det er vanskelig å si hva konsekvensene av pesten var, men den var sannsynligvis veldig viktig for utviklinga av den verden vi har i dag.

The Black Death in Norway

The Black death might have been the worst pandemic in human history. It ravaged Europe and Asia from 1346 to 1353 and reached Norway in 1349. But what is plague? Well, it is a disease caused by the bacteria Yersinia Pestis. Humans are infected by flea bites. The fleas usually live on black rats, but when the rats die of disease, the fleas will move to humans and infect them. During the pandemic, rats were transported by ships throughout Europe, spreading the disease everywhere. The first outbreak was the worst, but there were several others afterwards. The last plague outbreak in Norway was in the mid-17th century, but it lasted even longer in other parts of Europe.

According to the Icelandic priest Einar Hafliðason, a contemporary primary source, plague came from England to Bergen in 1349. From Bergen, the plague spread to the rest of Norway. Although we are not quite certain how many died of plague, most estimates are 30% or more of the population. This was only the first of many plague outbreaks. We know of more than 20 plague outbreaks in Norway from 1349 to 1654.

The plague led to a lot of death and misery, but it also brought a better life for the survivors. The population in Norway had grown to about half a million before the first outbreak in 1349. More people meant more mouths to feed, and people had to cultivate more and more peripheral land to feed the growing population. The Black Death killed a lot of people, but the survivors could then move to the best land afterwards, probably drastically improving many lives. The population in 1500 was only 200,000 in Norway, and it would not reach 1348-levels before the start of the 18th century.

The plague ravaged all of Europe and great parts of Asia, not just Norway. We cannot be sure how many lives the plague took, but estimates put the number at 75 to 200 million people. The plague was vital for the development of Norway and Europe, and was probably pivotal for the development of the world today.

Vocabulary:

Svartedauden – The Black Death (It was called “Den store mannedauden” or “The great killer of men” in Norway in the 14th century).

Prosentdel – Percentage

Befolkning – Population

Pest – Plague

Å ramme – To affect

Loppe – Flea

Loppebitt – Flea bite

Rundt omkring i – All around

Ved hjelp av – By the means of

Utbrudd – Outbreak

Kilde – Source

Å være sikker – To be certain

Det eneste – The only

Elendighet – Misery

Å overleve – To survive

Å nå – To reach

Å herje – To ravage

Utvikling – Development

Una respuesta a «4.8 – The Black Death in Norway»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *