110 – Russenorsk

Russenorsk var et pidginspråk, eller hjelpespråk, som ble brukt mellom norske og russiske kjøpmenn på grensa mellom Nord-Norge og Russland. Russenorsk var altså en slags blanding mellom norsk og russisk. Det ble brukt fra ca. 1740 til 1917.

7.10 – The Oil Industry in Norway (1969-2023)

Olje er i dag Norges største næring. Olje er næringen som har ført til størst verdiskaping, størst statlige inntekter, største investeringer og størst eksportverdi. Olje og gass er de største eksportvarene vi har i Norge. I tillegg jobber hele 185 000 personer i Norge enten direkte eller indirekte i oljenæringa. La oss se litt mer på hvordan dette starta. 

7.9 – Norway in the Cold War (1945-1995)

I 1949 ble derfor både Norge og Danmark med i NATO. Norge ønsket ikke å havne i samme situasjon som Finland. Finland ble mer eller mindre tvunget av Sovjetunionen til å holde seg nøytral. I Norge så man Sovjetunionen som en trussel, mens samarbeid med vestlige land som Storbritannia var naturlig. Norge gikk derfor med i det USA ledede NATO i 1949 og ble med det blant landene som oppretta NATO. Dette var et tydelig skille i norsk utenrikspolitikk. Norge var ikke lenger et nøytralt land. Norge hadde valgt side i den kalde krigen. Norge var med USA og vesten.

109 – Den gangen Norge nesten starta tredje verdenskrig

Hendelsen på Andøya den 25. januar 1995, kjent som “Black Brant scare” på engelsk, skjedde i forbindelse med en rakettoppskytning fra Andøya Rakettskytefelt i Nord-Norge. Formålet med oppskytingen var å studere nordlys over Svalbard ved hjelp av måleutstyr ombord i raketten. De norske og amerikanske forskerne visste ingenting om hvor dramatisk denne oppskytingen skulle bli.

108 – Forholdet mellom Tyskland og Norge

Tyskland og Norge er på mange vis veldig like hverandre, men også ulike hverandre, naturlig nok. For eksempel har språkene et felles opphav: germansk. Norsk har også tatt inn mange låneord fra tysk og nedertysk (se egen episode om nedertyske låneord episode 31). På mange vis har vi også en lignende kultur. Vi deler mange av de samme skikkene. Vi ligner også på hverandre. Og kanskje er vi begge kjent for å være litt kalde ved første møte, men også skikkelige og til å stole på. La oss se litt historisk på dette forholdet mellom Tyskland og Norge.

7.8 – The Post-War Period in Norway (1945-1969)

Andre verdenskrig tok slutt i Norge den 8. mai 1945 og et nytt kapittel kunne starte i norsk historie. Men hvem skulle styre Norge? Mens regjeringa og kongen var i eksil, laget de en plan for styring og valg da krigen kom til å ta slutt i Norge. De ble enige om å lage en samlingsregjering der motstandsmenn og politiske parti fra både venstre og høyre var representerte. De ble også enige om at det viktigste for Norge var å bygge landet opp igjen etter krigen og forbedre livene til folk med hus og sosiale goder. En sosial gode er offentlige ordninger som skal beskytte folk mot sykdom og alderdom, for eksempel sykehjem eller gratis helsetjenester.

7.7 – World War II in Norway (1939-1945)

Norge erklærte seg nøytrale i krigen. Norge ønsket å holde seg ute av andre verdenskrig, akkurat som de hadde gjort i første verdenskrig. Norge valgte altså å ikke alliere seg med noen av stormaktene i Europa. Men Tyskland ville ha det annerledes. Nazi-Tyskland, ledet av Adolf Hitler, planla et angrep på Danmark og Norge i 1939. Det var to hovedgrunner til at Tyskland ønsket å okkupere Norge. Den første var at Tyskland ønsket å ha marinebaser i Norge for tyske krigsskip.

7.6 – WW I and the Interwar Period in Norway (1914-1940)

Norge var derfor ikke direkte med i første verdenskrig fra 1914 til 1918. Norge var nøytralt hele perioden. Men Norge ble likevel indirekte trukket inn i krigen. Storbritannia var den viktigste handelspartneren til Norge. Norge fortsatte å drive handel med Storbritannia, men mange norske båter ble senket av tyske ubåter. Dette gjorde at mange i Norge støttet Storbritannia framfor Tyskland i første verdenskrig. Men det var ikke veldig viktig for Norge hvem som vant første verdenskrig. Likevel ble Norge kalt for “den allierte nøytrale” siden Norge handlet så mye med Storbritannia. Dette gjorde at Norge fikk Svalbard i Svalbardtraktaten etter første verdenskrig.

7.5 – The Union with Sweden, 1814-1905

The union between Norway and Sweden emerged in the aftermath of a war in 1814. However, it wasn’t a desired arrangement in Norway. It’s important to note that this union was distinct from the earlier union with Denmark. Unlike the Danish union, Sweden didn’t govern Norway directly. Instead, the majority of governing authority resided in Norway. This meant that Norway retained its own constitution, establishing its independent institutions like the Storting (parliament) and a dedicated government. It was a significant step towards self-determination for Norway.

7.4 – 1814, Independence and Constitution

1814 er kanskje det viktigste årstallet i moderne norsk historie. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, sin egen konge og sin selvstendighet. Men landet ble også tvunget inn i en ny union i 1814. I denne episoden skal vi snakke mer om 1814 og alt som skjedde i Norge da. Men først må vi snakke litt om hva som skjedde før 1814.