7.10 – The Oil Industry in Norway (1969-2023)

Olje er i dag Norges største næring. Olje er næringen som har ført til størst verdiskaping, størst statlige inntekter, største investeringer og størst eksportverdi. Olje og gass er de største eksportvarene vi har i Norge. I tillegg jobber hele 185 000 personer i Norge enten direkte eller indirekte i oljenæringa. La oss se litt mer på hvordan dette starta. 

5.4 – Norwegian Seafood: Cod and Salmon

Norge er kjent for sin sjømat. I 2014 eksporterte Norge sjømat til over 150 land. En grunn til dette er at Norge har en lang kyst. Norge har mye hav. I tillegg er det mange fjorder i Norge. Det gir mange gode mat- og gytemuligheter til fisken. Å gyte er når fisken «parer seg». Norge er kanskje spesielt kjent for torsk og laks. Jeg kommer til å fokusere på disse to i denne episoden. Vi begynner med torsk.