5.4 – Norwegian Seafood: Cod and Salmon

07 oktober 2021 | 10 minutes

Transcripción

Heihei! In today’s episode, we will examine Norwegian sea food, focusing on cod and salmon. Before we do that: You can support the podcast on Patreon and there is a link in the description.1.

I will also leave a link to the transcript for the episode in the description. Now, let’s talk about Norwegian sea food.

Norsk sjømat: Torsk og laks

Norge er kjent for sin sjømat. I 2014 eksporterte Norge sjømat til over 150 land. En grunn til dette er at Norge har en lang kyst. Norge har mye hav. I tillegg er det mange fjorder i Norge. Det gir mange gode mat- og gytemuligheter til fisken. Å gyte er når fisken «parer seg». Norge er kanskje spesielt kjent for torsk og laks. Jeg kommer til å fokusere på disse to i denne episoden. Vi begynner med torsk.

Torsk er en veldig viktig del av norsk matkultur. Mange nordmenn spiser torsk hver eneste uke. Lettsalta torsk er for eksempel en veldig vanlig matrett. Det er fersk torsk som man salter og koker. Det er vanlig å ha smelta smør og poteter ved siden. De viktigste stedene for torskefiske i Norge er Lofoten og Vesterålen i Nord-Norge og Møre på Nord-Vestlandet. Torsk er en hvit fisk med en ganske mild smak. Det er kanskje grunnen til at den er så populær. I tillegg er den veldig sunn med masse proteiner.

Torsk er ikke bare viktig for Norge nå; den har også vært viktig for Norge i historien. Torsk har en viktig historisk betydning i Norge. Sannsynligvis har mennesker i Norge fiska torsk så lenge det har vært mennesker her. Torskefiske er et eget begrep i Norge. Dette gjaldt spesielt for noen steder i Nord-Norge. Da ville mennene på gårdene gå ut i fiskebåtene og fiske etter torsk. Kvinnene og barna var igjen og gjorde gårdsarbeidet imens mennene var borte for å fiske. For mange var torskefiske en viktig næringskilde.

La oss gå videre til å snakke om laks. I dag er det kanskje norsk laks som er mest kjent utenfor Norge. Laks er en rød og feit fisk som smaker veldig godt. De aller fleste liker smaken av laks. I tillegg er den veldig næringsrik og sunn. Det gjør det til en god matfisk. Norsk laks er også en stor eksportvare for Norge. Norge eksporterer laks til land rundt omkring i verden. For eksempel kan norsk laks bli brukt i japansk sushi.

Mye av laksen vi spiser kommer fra oppdrettsanlegg. Oppdrett av laks starta på 1970-tallet. Oppdrett av laks betyr at man har laks i fiskeanlegg som ser ut som noen ringer. I disse ringene lever laksen. Her mater man dem til de er store nok. Oppdrettslaks er en svært stor næring i Norge. Man kan tjene milliarder av kroner på oppdrettslaks. Likevel er det ikke alle som er like positive til oppdrett av laks. For eksempel kan parasitter og sykdommer spre seg fra oppdrettslaksen til villaksen. Dette kan skade villaksen, altså den laksen som lever fritt i sjøen. Noen har derfor foreslått å flytte lakseoppdrett på land.

Torsk og laks er de to vanligste fiskene å spise i Norge. Dersom du har lyst til å prøve å lage noen fiskeretter med for eksempel torsk eller laks så kan dere sjekke ut Godfisk.no. Det er et nettsted med mange forskjellige sjømatoppskrifter. Jeg legger ved ei lenke i deskripsjonen. God appetitt!

Norwegian Seafood: Cod and Salmon

Norway is known for its seafood and exported to over 150 countries in 2014. One reason for this is the long coast and the many fjords, making Norway a great place for fishing. Norwegian cod and salmon are probably the most well-known. Let’s start by looking at cod.

Cod is a very central part of Norwegian food culture. Many Norwegians eat cod every week and slightly salted cod is a very common dish. That is fresh cod that is slightly salted and boiled. It is common to serve it with potatoes and melted butter. Cod is a white fish with a pretty mild taste making it a very versatile fish. Some of the most important places for fishing cod are Lofoten and Vesterålen in northern Norway and Møre in the western part of the country.

Cod has also played a vital historical role for Norwegian farmers. In fact, some farmers in northern Norway have been called “Fisherman-farmer” as they relied so much on fishing. During winter, the men would go fish while the women and children did the work back at the farm.

Let us move on to salmon, one of the biggest export products of Norway, and it is, for instance, used in Japanese sushi. It is a red and fat fish full of nutrients and proteins, and really tasty too! Much of the salmon come from fish farming which is a really big industry in Norway. The fish are held in cages in the ocean or in the fjords. These cages look like rings in the water. The fish are fed until they are big enough to be slaughtered. A controversy in Norway is the spread of diseases and parasites from the farmed salmon to the wild ones. Some have therefore suggested to move fish farming to land.

Cod and salmon are the two most common food fishes in Norway. If you want to try some dishes with them (or some other seafood dishes), you can try the website “Godfisk.no”. I will add a link in the description.

Vocabulary:

Sjømat – Seafood

Hav – Sea

Å gyte – To spawn (fish)

Å pare seg – To mate

Torsk – Cod

Laks – Salmon

Hver eneste – Every single

Lettsalta – Slightly salted

Fersk – Fresh

Å koke – To boil

Smelta – Melted

Smak – Taste

Grunn – Reason

Sunn – Healthy

Betydning – Importance

Fiskebåt – Fishing boat

Næringskilde – Source of income

Oppdrettsanlegg – Fish farming

Oppdrett – Breeding

Sykdom – Disease

Å foreslå – To suggest

Å flytte – To move

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *