107 – Hvordan lære samisk

Hvilket samisk språk du bør velge, hvilke ressurser som finnes og hvordan man kan lære seg språket. Men først og fremst, hvorfor snakker jeg om dette i en podkast for å lære norsk?

Vel, det kan virke litt rart, men jeg skal gi deg tre grunner:

Tre samiske språk har offisiell status i Norge og det er en del av kulturarven i landet vårt.
Å lære norsk er den beste måten å lære samisk på. Nesten alle ressursene for å lære samiske språk er på norsk.
Samisk er truede og vakre språk som det er viktig å ta vare på.

Nyheter: Samisk demonstrasjon mot vindmøllene på Fosen

Fosen-saken dreier seg om konflikten mellom to vindkraftverk på Fosen i Trøndelag og reindriftssamenes rettigheter. I 2010 fikk Norges Vassdrags- og energidirektorat tillatelse til å bygge disse vindkraftverkene, til tross for at de ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. Dette førte til rettssaker som endte opp i Høyesterett i 2021. Høyesterett konkluderte med at tillatelsene krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som er beskyttet av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dommen gjorde vedtaket ugyldig, men det ble ikke bestemt hva som skulle skje med vindkraftverkene. Samtidig er vindkraftverkene fortsatt i drift, noe som har skapt frustrasjon og demonstrasjoner blant samene. Dommen pålegger staten å reparere og kompensere for menneskerettsbruddet, samt å foreta tiltak for å forhindre lignende krenkelser i fremtiden.

106 – Sjøsamer

Sjøsamene er en gruppe samer som har sitt tradisjonelle leveområde langs kysten. De har historisk sett levd av fiske, fangst og jordbruk. For sjøsamer er altså sjøen veldig viktig. Den sjøsamiske bosetningen strekker seg langs kysten og fjordene fra Finnmark i nord til Trøndelag i sør. Før var den sjøsamiske kulturen og det samiske språket sterkt i denne delen av Norge. Men på grunn av en streng fornorskningspolitikk og konsekvensene av andre verdenskrig, forsvant nesten alle spor etter den sjøsamiske kulturen. Nå har derimot sjøsamisk kultur sakte begynt å komme tilbake. Politisk mobilisering og opprettelse av nye festivaler og institusjoner har vært viktig for å ta tilbake kulturen og identiteten. La oss snakke litt om hvem sjøsamene var.

105 – Samiske språk

De samiske språkene er en gruppe språk som tilhører den finsk-ugriske språkfamilien. Det er altså ikke et indo-europeisk språk slik som norsk, spansk, russisk og engelsk. Norsk og samisk er altså mer ulike enn norsk og russisk. Andre språk i den finsk-ugriske språkfamilien er finsk og ungarsk. Finsk er nærmere samisk enn ungarsk, men selv finsk er ganske annerledes enn de samiske språkene. En person som kan finsk vil derfor ikke forstå samisk, akkurat som en person som kan norsk ikke vil forstå russisk.

104 – Hvordan flytte til Norge og få oppholdstillatelse? (2023)

I denne episoden skal vi snakke om hvordan man kan søke om oppholdstillatelse i Norge. Man må ha oppholdstillatelse for å kunne bo og jobbe i Norge. Informasjonen er generell og oppdatert til mai 2023. Du bør derfor sjekke all informasjon som jeg skriver om her på UDI sine nettsider og om det stemmer med din nasjonalitet og med de norske lovene som gjelder når du skal søke. UDI står for Utlendingsdirektoratet, og de er ansvarlige for å behandle og godkjenne søknader om oppholdstillatelse i Norge. Jeg legger ved ei lenke til UDI sine nettsider der du kan sjekke om du oppfyller kravene til å flytte og bo i Norge.

103 – Podkast og dets historie

Podkasting har blitt veldig populært og endret måten vi hører på lydinnhold. Det startet med enkle lydintervjuer som ble delt på nettet tidlig på 2000-tallet. Etter hvert fikk vi spesielle apper på smarttelefonene våre som gjorde det enkelt å lytte til podkaster når som helst. Det finnes nå mange forskjellige podkaster om ulike temaer, fra true crime til komedie og historie. Podkaster er også tilgjengelige på mange språk, noe som gjør det mulig å lære språk og oppdage nye kulturer. Med investeringer fra selskaper som Spotify og Apple Podcasts, vil podkaster fortsette å vokse i fremtiden. Det kan imidlertid være noen utfordringer knyttet til betaling og tilgjengelighet for enkelte podkaster. Alt i alt er podkasting et spennende medium med mange muligheter for læring og underholdning.

102 – Historien bak kvinners stemmerett i Norge

Norge blei et demokratisk land i 1814 da vi blei selvstendige fra Danmark og fikk vår egen grunnlov. Likevel var det ikke alle som fikk stemmerett ved den nye grunnloven. Ingen kvinner og bare ca. halvparten av menn hadde ikke stemmerett i 1814. Det blei først innført allmenn stemmerett for menn i 1898, nesten hundre år senere. Allmenn stemmerett betyr noe som er åpent for alle. I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett. Kvinner måtte vente helt til 1913 før de fikk stemmerett. Men med dette var faktisk Norge et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Vi skal se litt på historien bak dette.

1 – Askeladden og de gode hjelperne

A king wants a ship that can go on land and on water, and he promises half the kingdom and the princess to whomever can accomplish this task. Three farmer boys try their luck: Per, Pål and Espen Askeladden. The two oldest try first, Per and Pål, but when they meet an old man who asks what they have in their bags, they lie. And because of their lie, they are unsuccessful. Espen Askeladden, on the other hand, shares some of his food with the old man and the man builds him the boat. The old man also says to Espen that he should take with him whomever he sees, and so he does. He picks up various people on the way.