5.10 – Norwegian Christmas Food

Julemat i Norge er veldig tradisjonsbundet. Tradisjonelle norske juleretter dominerer i Norge i jula. De to vanligste matrettene å spise på julaften er svineribbe og pinnekjøtt. 88% av nordmenn spiser enten svineribbe eller pinnekjøtt på julaften den 24. desember. Andre tradisjonelle norske middager er lutefisk og juletorsk. I denne episoden skal vi se litt nærmere på norsk julemat og særlig på svineribbe, pinnekjøtt og lutefisk. Vi skal også se på noen av de regionale forskjellene.

45 – Norske juletradisjoner

Mange juletradisjoner i Norge stammer fra 1800-tallet. At de stammer fra 1800-tallet betyr at de kommer fra den tida. I løpet av 1800-tallet skjedde det store endringer politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt i Norge, akkurat som i mange andre europeiske land. Dette gjorde at mange gamle tradisjoner blei glemt, mens nye blei laga. Mange av juletradisjonene i Norge er egentlige importerte fra andre land. Det vil si at mange tradisjoner som vi i Norge tror er norske, egentlig kommer fra andre land. For eksempel kommer julekalendere, adventsstjerna, adventskrans og juletre alle fra Tyskland. I senere tid har også flere nordmenn tatt inn amerikanske juletradisjoner og tradisjoner fra andre land. Likevel har vi også tradisjoner som ikke er importerte, men som er mer spesielle for Norge.