1.7 – Why Learn Norwegian?

07 februar 2021 | 12 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! I am not going to lie to you in this episode. I am not going to give you hundreds of reasons why you must learn Norwegian. You could easily go your whole life without learning a single word of Norwegian if you don’t have any plans of moving here. 5 million people speak Norwegian as their native language, and most of them already know a lot of English. Why should you learn this language? Why should you bother? I will give you some suggestions for why you might want to learn Norwegian. Let’s start.

Hvorfor lære norsk?

Hvorfor lære norsk? Hvorfor lære et språk snakket av fem millioner mennesker? Kanskje du har hørt at norsk er et lett språk å lære? Dersom du har begynt å lære norsk fordi det er lett tror jeg ikke det er noe poeng i å fortsette. Til og med lette språk er vanskelige å lære. Jeg tror ikke at å lære et språk fordi det er lett er en god motivasjon. Men hva er en god motivasjon for å lære norsk?

Om du skal flytte til Norge eller allerede bor i Norge må du lære norsk. Mange nordmenn snakker bra engelsk, men det er ikke alle som er like komfortable med å snakke engelsk. Det er ikke alle nordmenn som liker å snakke engelsk. For å bli skikkelig kjent med nordmenn i Norge er det lurt å kunne norsk. Det er mye lettere å få norske venner dersom man kan norsk. Dersom det er flere nordmenn i ei gruppe, vil de nok snakke norsk. Da er det viktig at du kan norsk. I tillegg er det mange arbeidsplasser som krever at de som søker på jobben kan norsk. Mange jobber krever at man kan norsk.

Kanskje du ikke har lyst til å flytte til Norge? Du har kanskje ingen planer om å flytte til Norge? Hvorfor lære norsk da? Hva med å få dypere innsikt i norsk kultur? Alle språk er påvirka av den kulturen de oppstod i. Kultur og språk er nært knytta til hverandre. Norske ord og uttrykk er påvirka av norsk geografi, historie, samfunn og klima. På norsk har vi for eksempel mange ord for å beskrive snø som fokksnø og slaps. Norsk har også et eget ord for det man tar på skiva: Pålegg. Pålegg er det man har på brødskiva, som for eksempel ost. Å lære seg norsk er den beste måten å lære mer om norsk kultur på.

Det er også skrevet mye bra litteratur på norsk. Henrik Ibsen, en norsk forfatter, er den nest mest spilte dramatikeren i verden. På teater rundt omkring i verden er det bare Shakespeare som har flere teaterstykker enn Henrik Ibsen. Det finnes også flere norske forfattere som har vunnet Nobelprisen i litteratur som for eksempel Knus Hamsun og Sigrid Undset. Kanskje du har hørt om Jo Nesbø? Han har skrevet krimbøker som har blitt oversatt til mange språk.

Jeg synes derimot at den beste grunnen til å lære norsk er språket i seg selv. Dette er den grunnen jeg liker best. Kanskje du elsker hvordan norsk høres ut? Lyden av norsk, melodiene og intonasjonen. Kanskje du bare like hvordan norsk ser ut? Ordene, grammatikken, syntaksen, setningsoppbygningen og ordtakene. Eller kanskje du synes det er interessant med dialekter og språkvarianter? Norsk er et språk med mange dialekter. Dialektene er noe av det som gjør norsk til et så rikt språk som det er.

Men hva er egentlig den beste grunnen til å lære norsk? Vel, det er dine egne grunner. Dine egen grunner er det aller beste. Jeg håper du kommer til å fortsette å lære dette lille språket som blir brukt i et lite land nord i Europa.

Why Learn Norwegian?

Why learn a language that’s only spoken by five million people? I think the worst reason for learning a language is because it is supposed to be an easy language to learn. Even so-called easy languages are hard to learn, to really master. I don’t think this is a good motivation. But what is?

If you have plans of moving to Norway or already live here, it’s essential that you learn Norwegian. Although many in Norway speaks English, not everyone is equally comfortable in speaking it, especially in groups of other Norwegians. Also, it’s much easier to get Norwegian friends if you know Norwegian. Many jobs also require you to know Norwegian, so it’s essential to learn the language if you are going to move here.

If you have no plans of moving to Norway, you might still be fascinated or interested in Norwegian culture. Language and culture are deeply intertwined as culture, geography, the society and the climate influence the words, idioms and structures of the language. Learning Norwegian is one of the best ways to get a deeper insight into Norwegian culture. And for those of you that are interested in literature, there is a lot of great Norwegian literature! Both Nobel Prize winners and international bestsellers.

My personal favourite reason for learning a language is the language itself: How it sounds, the melodies, the intonation, the words, the structures, the grammar, the syntax and so on. Maybe you like how Norwegian sounds? Maybe you like how it looks? Or maybe you like language variation and dialects, which Norwegian has plenty of. I think all the dialects make Norwegian a richer language.

But the best reason for learning Norwegian? Well, that is you own reasons. I hope you will continue to learn this small language spoken by us northern barbarians.

Vocabulary

Poeng – Point (in this context: reason)

Til og med – Even

Flytte til – Move to

Skikkelig – Really/properly

Vil de nok… – Are probably going to… (do something)

Arbeidsplass – Workplace

Å kreve – To demand

Å søke på en jobb – Apply for a job

Å ha lyst til… – To want to…

Påvirka – Affected

Å oppstå i… – To emerge in…

Uttrykk – Saying

Samfunn – Society

Å beskrive – To describe

Fokksnø – Snow that is blowing in the wind

Slaps – Slush (wet snow)

Pålegg – Everything that you would put on a slice of bread

Brødskiva/skiva – Slice of bread

Nest mest – Second most

Krimbøker – Crime books

Å oversette – To translate

I seg selv – In itself

Grunn – Reason

Setningsoppbygging – Sentence structure

Det aller best – The very best

7 Replies to “1.7 – Why Learn Norwegian?”

  1. En annen grunn til å lære norsk for meg: avslappende ferier i Norge.
    Takk for din blog

  2. Enda en grunn til å lære norsk, er fordi det er et søsterspråk til nederlandsk, som du gjorde klart i de første leksjonene… 🇳🇱🇳🇴

  3. I would like to say a big thanks . den er lurt . I learn both Norsk and history and culture in this way. 🙂

  4. I want to learn it because it’s beautiful and I hope to make friends.

    Hello from OKC. ❤️👋

  5. Hello! In the last paragraph you said “egne” and then you sais “egen”. What is the difference? Is it just some typing mistake? I’m confused.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *