2.6 – Yggdrasil, the Tree of Life

25 mars 2021 | 12 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! In today’s episode, we will look at one of the most iconic trees in all mythologies, Yggdrasil. You can find the transcript for the episode at the website for the podcast. Link in the description Let’s begin.

Yggdrasil, livets tre

Yggdrasil er navnet på verdenstreet eller livets tre i norrøn mytologi. Det er et tre som går over himmelen. Det er så høyt at det går over himmelen. Greinene til Yggdrasil ligger over hele verden. Yggdrasil er alltid grønt. Bladene til treet visner ikke, slik det gjør på vanlige tre. Fra Yggdrasil kommer det dugg som drypper ned på jorda. Dugg er vanndamp som samler seg og faller som vann. Det er altså vanndamp som blir til vann.

Navnet «Yggdrasil» kommer fra norrønt «ygg» og «drasil». Ygg betyr «den fryktinngytende». Det betyr noe som er skummelt og skaper frykt. Det er også et navn for Odin. Drasil betyr «hest» eller «galge». Galge er stedet man henger dødsdømte, altså henretter folk. «Yggdrasil» kan derfor bety «Den fryktinngytendes galge» eller «Odins galge». Det har nok sammenheng med en myte om Odin som hang seg på treet. Navnet er nok knytta til da Odin hang seg på Yggdrasil.

Myten er at Odin ofra seg ved å henge seg på treet Yggdrasil. Han hang seg der for å få makt over runene. Runene er bokstavene de skreiv med i vikingtida. Odin ofra seg selv for at vi skulle få runene og kunne skrive. Odin gjorde alt for å få mer kunnskap. En annen myte forteller om hvordan han ofra et øye for å få mer kunnskap. Nå ofra han seg selv på et tre for å få runene. Ofringen av Odin på et tre ligner litt Jesu korsfestelse i kristendommen. Kanskje fortellingen om Odin som ofrer seg på et tre kan være inspirert av Jesus og kristendommen?  

Yggdrasil har tre røtter. De går langt under jorda. Den ene rota går til æsenes land, altså landet til gudene, Åsgard. Den andre rota går til rimtussene, en slags skapninger i norrøn mytologi. Den tredje og siste rota går til Nivlheim. Nivlheim er dødsriket i norrøn mytologi. Denne rota blir angrepet av Nidhogg. Nidhogg er en slange som spiser den ene rota til Yggdrasil.

Ved bunnen av rota som går til gudenes land er nornene. Nornene er tre skapninger i norrøn mytologi som bestemmer skjebnen til verden og menneskene. Skjebne betyr det som kommer til å skje, altså hvordan livene våre kommer til å bli. Nornene er en slags spåkvinner med mye makt. De sitter ved bunnen av Yggdrasils ene rot ved Urds brønn. De vever sammen skjebnene til mennesker og verden. Å veve betyr å samle tråer til klær. Nornene vever skjebnene til alt som lever. Når et barn blir født, så vever nornene skjebnen til det barnet.

Nornenes kraft er sterkere enn gudenes. Gudene har ikke kontroll på skjebnen. Gudene bestemmer ikke hvordan ting skal bli. Æsene er mektige, men nornene har en kraft som er enda større. I teksten «Voluspå», som betyr volvas spådom, forteller ei volve, ei spåkvinne som kanskje er ei av nornene, hvordan verden blei skapt, hva som kommer til å skje og til slutt Ragnarok, verdens undergang.

Yggdrasil, the Tree of Life

Yggdrasil is the name of the tree of life in Norse mythology, and it is a tree that stretches over the sky, with branches around the world. Dew drips down from the branches of Yggdrasil to the world. Also, Yggdrasil is always green, unlike normal trees.

The name “Yggdrasil” comes from the old Norse words “ygg” meaning the fearsome and “drasil” meaning gallows. The fearsome is another name of Odin, the king of the Gods, so the name “Yggdrasil” might mean Odin’s gallows. It probably refers to a myth where Odin hangs himself on Yggdrasil to obtain the runes. Odin was always eager to get more wisdom, he even gave one of his eyes for it, and this time, he sacrificed himself to get hold of the runes. A god hanging on a tree might sound quite similar to the story of the crucifixion of Jesus in Christendom, and the story of Odin might be inspired by this.

Yggdrasil has three roots, one going to the land of the gods, one to the “rimtusser” and the last one goes to Nivlheim, the underworld in Norse mythology. This last root was attacked and gnawed on by Nidhogg, a dangerous serpent.

At the bottom of the root going to the land of the gods are the Norns. They are fortunetellers like female figures that create the fate of humans and the world. Their power is even stronger than that of the gods, and every time a new baby is born, the Norns weave their fate. In the text “Voluspå” or “the prophecy of the volve”, the volve, volve is another name for a female fortuneteller and it might be one of the Norns, tells the story of how the world was created, what will happen and at last the end of the world, Ragnarok.

Vocabulary:

Grein – Branch

Blader – Leaves

Å visne – To wither

Dugg – Dew

Å dryppe – to drip

Vanndamp – Water vapor

Å samle seg – To gather

Fryktinngytende – Fearsome OR awe-inspiring

Galge – Gallows

Dødsdømt – A person who is sentenced to death

Å henrette – To execute

Sammenheng – Context OR correlation

Å henge seg – Hang oneself

Å ligne på – To be similar to

Korsfestelse – Crucifixion

Rot – Root

Dødriket – Underworld

Bunnen – Bottom

Skjebne – Fate

Spåkvinne – Fortuneteller

Trå – Thread

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *