3.8 – Stavanger

17 juni  2021 | 16 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! Today, we are going to talk about Stavanger, the fourth largest city in Norway. Before we do that, I just want to mention Patreon really quickly. You can support the podcast on Patreon and I really appreciate all the support.1. The transcript for the episode is available at the website. Now, let’s talk about Stavanger.

Stavanger

Det bor 140,000 mennesker i Stavanger. Det gjør byen til den fjerde største byen i Norge. Likevel har Stavanger nå vokst sammen med nabobyen Sandnes. Stavanger og Sandnes, som ligger rett sør for Stavanger, har til sammen 230,000 innbyggere, større enn Trondheim på tredje plass. Likevel er Stavanger og Sandnes fremdeles to forskjellige byer, selv om det har vokst sammen.  Stavanger er den største byen i Rogaland, et fylke som ligger på Sør-Vestlandet. Stavanger ligger altså sør for Bergen, ca. 5 timer med bil. Stavanger er den nest største byen på Vestlandet, bare bak Bergen.

Stavanger blir ofte kalt for «oljehovedstaden» i Norge. Grunnen til dette er at store deler av oljeindustrien i Norge ligger i Stavanger. For eksempel har Equinor, Norges største selskap, sitt hovedkontor i Stavanger. Equinor er ett av de største oljeselskapene i verden og opererer i over 30 land. I tillegg har flere internasjonale olje- og gasselskaper sine norske kontor i Stavanger. Mye av næringen og industrien i Stavanger er altså knytta til olje. Olje er veldig viktig for Stavanger sin økonomi og næringsvirksomhet. Grunnen til det er at Stavanger ligger strategisk til for mange av oljeplattformene utenfor kysten av Norge. Olja er faktisk så viktig for Stavanger at det finnes et eget oljemuseum i Stavanger. Jeg husker at skolen vår reiste og besøkte oljemuseet da jeg gikk på barneskolen.

Stavanger er en gammel by, en veldig gammel by. Det er mange arkeologiske funn fra Stavanger helt tilbake til den eldre jernalder. Den eldre jernalder varte fra 550 f.Kr. til 550 e.Kr. i Norge, så dette er veldig gammelt i Norge. Navnet Stavanger kommer fra norrønt, Stafangr. Det er et sammensatt ord av «stafr» som betyr stav og «angr» som betyr fjord.

Stavanger er en av Norges eldste byer. Kanskje begynte det å vokse fram en by der allerede på 900-tallet. Dette var før Trondheim, Oslo og Bergen. Omkring år 1100 blei domkirka i Stavanger ferdig. Da blei de ferdige med å bygge domkirka i Stavanger. Dette gjorde Stavanger til et bispedømme i Norge, altså et sted med en biskop som hadde ansvaret for krikene i regionen. Stavanger var derfor en av Norges viktigste middelalderbyer. Likevel var aldri Stavanger en veldig stor by. Det var først og fremst en kirkeby. Altså en by siden det var et viktig senter for kirka i regionen.

Reformasjonen kom til Norge på 1500-tallet. Da konverterte man i Norge fra katolisismen til protestantismen. Dette var katastrofalt for den tidligere kirkebyen Stavanger. Likevel fortsatte byen å vokse på 1600-tallet igjen. I år 1600 bodde det kanskje ikke mer enn 800 i Stavanger. Dette hadde steget il 1500 i 1684. Stavanger var likevel ikke en stor by. Bergen hadde mer enn 20,000 innbyggere på denne tida. I løpet av 1800-tallet blei Stavanger en viktigere by igjen. Da vokste industrien i Stavanger. Stavanger blei en industriby. Det var likevel ikke før på 1960-tallet at Stavanger virkelig skulle bli en viktig by. Da blei det funnet olje utenfor kysten av Norge, og oljehovedstaden Stavanger blei født.

Hva er det å gjøre og se i Stavanger? Vel, man kan jo begynne med å besøke gamlebyen i Stavanger. Det er et strøk med mange gamle trehus som er veldig koselig. Trehusene kan være i mange forskjellige farger, for eksempel gult, lilla, lysegrønt og rosa. Ellers er det fint å gå rundt i sentrum og ved brygga, her er det mange restauranter og utesteder. I nærheten av Stavanger kan man reise til Kongeparken som er en fornøyelsespark med berg-og-dalbaner. Eller kanskje du har lyst til å surfe på strendene i nærheten? Langs kysten sør for Stavanger i en region som heter Jæren er det lange og fine sandstrender, de lengste i hele Norge. Her er også noen av de beste surfestedene i Norge. Mange reiser også til Stavanger for å besøke Preikestolen, en av de mest besøkte fjellene i Norge. Det er en fjellplattform som har god utsikt over fjorden og med et fritt fall på over 600 meter. Man kan altså gjøre mye i denne regionen av Norge.

Stavanger (English)

Stavanger has 140,00 inhabitants, making it the fourth largest city in Norway, but the city has grown together with its neighbour, Sandnes. Stavanger and Sandnes have 230,000 inhabitants combined, which would be the third largest city in Norway. However, Stavanger and Sandnes are still two distinct cities, despite having grown together. Stavanger is the largest city in Rogaland, a region in South-West Norway. It is the second largest city in Western Norway, behind Bergen which is the largest.

Stavanger is often called the “oil capital” of Norway as much of the industry of the city is linked to oil. The headquarters of Equinor, Norway’s largest company and one of the largest oil companies in the world with a presence in over 30 countries, is in Stavanger. Many international oil and gas companies have their Norwegian offices in Stavanger. The reason for this is that Stavanger lies in a good position compared to the oil platforms along the coast of Norway. So, oil is very important to the city. In fact, it is so important that there is an own oil museum in the city. I remember our school went for a visit to the oil museum back in primary school.

Stavanger is a very old city and there are several archaeological sites there from 550 BC to 550 AD. The city probably emerged in the 900s, so it might be older than Oslo, Trondheim and Bergen. The cathedral of Stavanger was built in 1100 and made the city one of the diocese of Norway. However, the city was first and foremost a church-city, and when Protestantism replaced Catholicism in Norway in the 16th century, Stavanger lost much of its prominence. Nonetheless, the city started to grow again in the 1600s, but it was still small. In 1684, there only lived about 1500 people in Stavanger compared to about 20,000 in Bergen.

The city started to rise in prominence again during the 19th century when it became a city of industry. Nonetheless, it was first when oil was found in the 1960s that Stavanger really rose in importance and became one of the most important cities of Norway. The oil capital of Norway was born.

What should you do while in Stavanger? Well, you can start by going for a walk in the old-city which consists of many old wooden houses in all kinds of colours like yellow, purple, pink and green. It is also very nice by the docks where there are a lot of restaurants and pubs. Nearby the city, you can visit Kongeparken, an amusement park. Or you might want to try to surf on the beaches along the coast, south of Stavanger? These are the longest beaches in Norway and also some of the best surfing places in the country. Lastly, you might want to visit the Pulpit Rock which lies a bit north of Stavanger. It is a famous mountain with a beautiful view over the fjords and mountains in the area. It is one of the most visited natural attractions in Norway, but be careful. The drop from the Pulpit Rock is very steep, over 600 meters.

As you can see, there is a lot to see around Stavanger, the fourth largest city in Norway.  

Vocabulary:

Fjerde største – Fourth largest

Likevel – Nevertheless/however

Til sammen – Together/in total

Fremdeles – Still

Vokst sammen – Grown together

Oljeindustrien – The oil industry

Selskap – Company (in this context)

Knytta til – Linked to

Næringsvirksomhet –  Business activity

Grunn – Reason

Kyst – Coast

Barneskolen – Primary school (1st to 7th grade in Norway)

Stav – Staff

Å vokse fram – To emerge

Omkring – Around

Domkirke – Cathedral

Bispedømme – Diocese

Ansvar – Responsibility

Katastrofalt – Catastrophic

Strøk – Neighbourhood

Brygge – Dock

I nærheten av – In proximity of

Fornøyelsespark – Amusement park

Berg-og-dalbane – Roller-coaster

Strand – Beach

God utsikt – Good view

Fritt fall – Free fall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *