70 – Norge under første verdenskrig

14 juni 2021 | 15 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! I dag skal vi snakke om litt norsk historie, nemlig Norge under første verdenskrig. Før vi gjør det vil jeg bare kjapt nevne Patreon.1. Der kan dere støtter podkasten. Jeg setter veldig pris på alle som har valgt å gjøre det. Tusen takk. Ellers finner dere teksten til episoden på nettstedet. La oss begynne.

Første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig som varte fra 1914 til 1918. Første verdenskrig var sannsynligvis den verste krigen som Europa noen gang hadde opplevd. Unge menn blei hensynsløst skutt ned av maskingevær, gassa til døde og bomba. De måtte bo i gjørmehull i flere år. I tillegg var krigen en katastrofe for landene som deltok. Krigen satte stort press på økonomien til de krigførende landene. Det var svært dyrt å drive moderne krigføring. Moderne krig koster mye penger og krever store ressurser. Flere stater overlevde ikke krigen. Tsarregimet i Russland, som hadde vart i 400 år, overlevde ikke krigen. Første verdenskrig førte til et kommunistisk kupp i Russland og så til den russiske revolusjonen. Østerrike-Ungarn blei splitta opp i nye stater. Keiserriket i Tyskland falt sammen. Frankrike og Storbritannia mista en hel generasjon med unge gutter.

Første verdenskrig var et skille i europeisk historie. Krigen var så grusom at det førte til en krise i europeisk kultur. Den meningsløse drepingen, hvorfor? Det førte til at nye politiske systemer i fascisme og kommunisme senere skulle få makten i flere europeiske land. Men der første verdenskrig blir beskrevet som «The Great War» på engelsk, så er den langt mindre kjent i Norge. Norge var nøytral under første verdenskrig. Første verdenskrig hadde ikke samme effekt på Norge som den hadde på de krigførende europeiske landene som Frankrike, Tyskland, Russland og Storbritannia. I historiefaget på norske skoler så får andre verdenskrig mye mer oppmerksomhet enn første. Første verdenskrig var nok ikke like viktig for Norge som den var for mange andre land.

Likevel har jeg valgt å lage en episode om nettopp Norge og første verdenskrig. Grunnen til det er at selv om Norge var nøytral er det mye spennende knytta til Norges rolle i krigen. Vi var kanskje nøytrale, men var vi egentlig det? Norge har ofte blitt beskrevet som «den nøytrale allierte». I tillegg var det mange nordmenn som mista livet under første verdenskrig, selv om landet var nøytralt. Mange nordmenn blei drept under første verdenskrig. Krigen hadde også stor økonomisk påvirkning på Norge, spesielt etterpå. Etter første verdenskrig gikk Norge igjennom noen av de verste økonomiske krisene landet noensinne hadde opplevd. Så jeg vil argumentere for at første verdenskrig langt ifra var en parentes i norsk historie. Krigen var faktisk veldig viktig i å forme landet fra en semi-industrialisert stat inn i det moderne industrisamfunnet.

Norge var nøytral under første verdenskrig. Dette var en del av Norges nøytralitetspolitikk. Det var flere andre småstater som også satset på en slik nøytralitetspolitikk. Kanskje det blei ansett for å være det tryggeste for slike småstater? De andre skandinaviske landene var også nøytrale under første verdenskrig. Likevel var det ikke bare lett å være en nøytral stat under første verdenskrig. Krigen påvirket hele Europa og store deler av verden. Dette krevde ofte at Norge måtte balansere sin politikk mellom de krigførende maktene og deres krav, samtidig som de hadde egne forpliktelser som en nøytral stat. Begge de krigførende sidene, ententemaktene som Frankrike og Storbritannia, og sentralmaktene, som Tyskland, presset norsk politikk for å få økonomiske fordeler. Dette var ikke lett å balansere for en liten stat som Norge.

Norge var nøytral under krigen, men de blei fortsatt tvungne til å innføre rasjoneringer, valutakontroll og maksimalpriser for å unngå økonomisk kaos. Grunnen til det var at det var store forsyningsvansker på grunn av krigen. Krigen førte til at det var mangel på veldig mange varer, og det var også vanskeligere å frakte dem rundt. Handel blei mye vanskeligere under krigen. Dermed måtte også Norge innføre flere økonomiske restriksjoner for å sikre at alle fikk nok.

Men selv om Norge var nøytrale, har de ofte blitt kalt for en «nøytral alliert». Hva er grunnen til det? Vel, Norge sympatiserte mer vestover mot Storbritannia og Frankrike enn mot sentralmaktene og Tyskland. I tillegg var Storbritannia den viktigste handelspartneren til Norge i denne perioden. Norge hadde altså økonomiske insentiver for å favorisere Storbritannia i krigen. En annen grunn til at Norge gikk mer mot Storbritannia var den store britiske flåten. Den britiske flåten var den største og mektigste i verden i denne perioden. For at norske skip skulle være trygge og kunne handle, var det derfor viktig å holde seg nære Storbritannia. Norsk skipsfart var avhengige av Storbritannia. Det var likevel mange intellektuelle i Norge som hadde nære bånd til Tyskland. De helte kanskje mer mot Tyskland i krigen. Men for de aller fleste i Norge var det ikke noe sterkt engasjement om hvem som vant krigen. For de aller fleste var det ikke så viktig hvem som vant krigen, men kanskje bare at den skulle ta slutt.

Norge prøvde å handle med de krigførende landene. Som sagt tidligere var spesielt handelen med Storbritannia viktig for Norge. Storbritannia var Norges største handelspartner. Likevel var ikke dette bare lett under krigen. Nordsjøen var en krigssone der tyske og britiske skip kjempet mot hverandre. Tyske ubåter senka for eksempel britiske skip, mens britiske skip blokkerte handelen til Tyskland. Dette var ikke lett for norske skip og sjømenn, og grunnen til at mange nordmenn mista livet under krigen var nettopp denne handelen. Norske skip blei spesielt senka av tyske ubåter og miner. I 1916 bestemte Tyskland seg for å senke elleve skip utenfor kysten av Norge etter at Norge hadde inngått en fiskeavtale med Storbritannia det samme året. Dette skapte stor sinne i Norge, og mange i Norge var sinte på Tyskland for at de senka norske skip.

Men i 1917 skjedde det noe som skulle endre mye. Da innførte Tyskland uinnskrenka ubåtkrig ovenfor alle skip i området. Dette var for å hindre handel med Storbritannia slik at britene ikke skulle få tak i mat og andre helt sentrale ressurser for å overleve. Slik ville de tvinge Storbritannia ut av krigen. Dette var krise for norske skip og norsk skipsfart. Før hadde Tyskland prøvd å ikke senke nøytrale skip, men bare fokusert på Frankrikes og Storbritannias skip. I 1917 endra dette seg. Nå skulle tyske ubåter senke alle skip i området. Bare i april 1917 blei 68 norske skip senka av tyske ubåter. Ca. 2000 nordmenn blei drept under denne handelen.

Ubåtkrigen til Tyskland i 1917 førte til at prisene på mange varer økte enormt. Det var så risikofullt å frakte varer over Nordsjøen at forsikringer blei kjempedyre. Det blei veldig dyrt å frakte varer over Nordsjøen ettersom mange av skipene blei senket. Likevel var ikke dette dårlige nyheter for alle. Noen nordmenn tjente seg svært rike på å spekulere i denne handelen. De spekulerte i om skip kom til å synke og i ulike handelsvarer. Dette gjorde at mange kunne tjene mye penger. Det gjorde også at mange tapte veldig mye penger. I Norge var dette kontroversielt ettersom mange mente at folk tjente seg rike på at norske sjømenn risikerte livet sitt. I tillegg var det kontroversielt å se at noen tjente seg veldig rike, mens flesteparten i Norge hadde mye mindre og var fattigere.

Selv om det var vanskelig å føre en nøytralitetspolitikk for Norge, klarte landet å unngå å bli dratt inn i krigen. Hovedgrunnen til dette var nok at ingen av partene i krigen var interesserte i å dra inn Norge i krigen. Begge sidene så norsk nøytralitet som best. Militæret i Norge var svakt, så å få Norge som alliert ville ikke føre til noe særlig militær gevinst. Men Norge er et langt land med vanskelig geografi. Det gjorde at det ville kreve en del militære styrker for å holde kontroll på landet. Ingen av partene ønska dette. Likevel ønska ingen av partene at Norge skulle gå over til den andre. Storbritannia tjente på norsk handel, mens Tyskland tjente på det norske sjøterritoriet som kunne være en trygg kanal ut til Atlanterhavet. Begge ønska også å importere norske råvarer som kunne være viktige i krigen.

Dersom en av partene hadde ønska å dra inn Norge i krigen, så hadde ikke landet klart å holde seg nøytrale. Dette så man i andre verdenskrig. I andre verdenskrig prøvde Norge igjen å holde seg nøytrale. Men dette var ikke mulig den gangen. Begge parter prøvde å presse Norge inn i krigen, og Tyskland okkuperte til slutt landet. Norsk nøytralitetspolitikk hvilte altså på stormaktene. Dette førte derfor også til at Norge gikk bort fra nøytralitetspolitikken etter andre verdenskrig.

Første verdenskrig hadde store effekter på norsk politikk og økonomi. Etter krigen ønska man å gå tilbake til slik det var før krigen, men det var ikke mulig. Norge blei ramma av flere økonomiske kriser, noen av de verste landet hadde sett noensinne. Arbeidsledigheten var svært høy til tider. Valutaen gikk veldig mye opp og ned med store økonomiske konsekvenser. Mange i Norge fikk det verre etter første verdenskrig. Det førte også til at det blei flere kassekonflikter i det norske samfunnet, spesielt i industristrøk. Likevel var ikke mellomkrigstida, altså tida mellom første og andre verdenskrig, totalt sett en krise for Norge. Det var også en periode for videre industrialisering og modernisering i Norge. Økonomien vokste altså totalt sett i perioden, men det skjedde i perioder med sterke nedganger og økonomiske kriser. I tillegg klarte Norge å unngå de verste klassekampene, og demokratiet overlevde mellomkrigstida i Norge, noe det ikke gjorde i mange andre europeiske land.

Første verdenskrig var altså langt ifra ubetydelig i Norge. Det var en krig som hadde store konsekvenser for Norge, spesielt i mellomkrigsårene. Første verdenskrig var en krig som påvirka hele Europa, de krigførende landene så vell som de nøytrale. Det var et skille i europeisk historie og spilte en sentral rolle i mellomkrigstida inn mot andre verdenskrig.

Det var alt for denne episoden. Jeg håper dere har lært litt om Norge sin rolle i første verdenskrig. Dersom dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger må dere gjerne kontakte meg via mail. Mailadressa finner dere i deskripsjonen. Ellers håper jeg dere har en strålende dag videre. Ha det bra!

4 Replies to “70 – Norge under første verdenskrig”

  1. Det er interessant hvor mange paralleller det finnes mellom Nederland og Norge i krigene. Begge land holder seg nøytral under forste krig og prøvde å holde seg nøytral i andre verdenskrig (meg klarte ikke å gjøre det). Og vi hadde også et svak militær og strategisk beliggenhet.

    Takk for episoden!

    1. Godt poeng, Robin! Nederland ligger jo virkelig strategisk til i en krig mellom Tyskland og Frankrike, så det er nesten utrolig at det var mulig å holde seg nøytrale under første verdenskrig.

  2. Tusen takk, Marius, for podcastene dine! De hjelper ikke bare med å lære språket, men også å lære mange interessante ting.

    1. Så flott å høre! Det er veldig kjekt å høre at podkasten er nyttig 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *