111 – Moderne datingkultur: Et kritisk blikk

Målet mitt med episoden er å komme med noen kritiske tanker om moderne datingkultur. Jeg kommer ikke til å forklare hvorfor dette har skjedd, men heller tenke litt kritisk over hva det egentlig er vi vil med dating. Jeg kommer til å basere dette på to hovedtema:

110 – Russenorsk

Russenorsk var et pidginspråk, eller hjelpespråk, som ble brukt mellom norske og russiske kjøpmenn på grensa mellom Nord-Norge og Russland. Russenorsk var altså en slags blanding mellom norsk og russisk. Det ble brukt fra ca. 1740 til 1917.

109 – Den gangen Norge nesten starta tredje verdenskrig

Hendelsen på Andøya den 25. januar 1995, kjent som “Black Brant scare” på engelsk, skjedde i forbindelse med en rakettoppskytning fra Andøya Rakettskytefelt i Nord-Norge. Formålet med oppskytingen var å studere nordlys over Svalbard ved hjelp av måleutstyr ombord i raketten. De norske og amerikanske forskerne visste ingenting om hvor dramatisk denne oppskytingen skulle bli.

108 – Forholdet mellom Tyskland og Norge

Tyskland og Norge er på mange vis veldig like hverandre, men også ulike hverandre, naturlig nok. For eksempel har språkene et felles opphav: germansk. Norsk har også tatt inn mange låneord fra tysk og nedertysk (se egen episode om nedertyske låneord episode 31). På mange vis har vi også en lignende kultur. Vi deler mange av de samme skikkene. Vi ligner også på hverandre. Og kanskje er vi begge kjent for å være litt kalde ved første møte, men også skikkelige og til å stole på. La oss se litt historisk på dette forholdet mellom Tyskland og Norge.

Intervju med Martin om “Norskappen”

Dette er et intervju med Martin, skaperen av appen Norskappen og nettsida Norwegian.app. Vi snakker om hva som fikk Martin til å lage disse ressursene og hva planen hans er for framtida med appen. Vi snakker på vestlandsk og nordnorsk dialekt.

Nyheter: Norges sikkerhetssituasjon

Norges sikkerhetssituasjon er bygget på medlemskap i NATO. Med Sverige og Finlands medlemskap i NATO, vil Norge styrkes, særlig i nord hvor landet er mest sårbart. Men med en uberegnelig nabo i Russland, krigen i Ukraina og en uavklart rettslig situasjon på Svalbard, er Norge sårbare på flere fronter sikkerhetsmessig.

107 – Hvordan lære samisk

Hvilket samisk språk du bør velge, hvilke ressurser som finnes og hvordan man kan lære seg språket. Men først og fremst, hvorfor snakker jeg om dette i en podkast for å lære norsk?

Vel, det kan virke litt rart, men jeg skal gi deg tre grunner:

Tre samiske språk har offisiell status i Norge og det er en del av kulturarven i landet vårt.
Å lære norsk er den beste måten å lære samisk på. Nesten alle ressursene for å lære samiske språk er på norsk.
Samisk er truede og vakre språk som det er viktig å ta vare på.

Nyheter: Samisk demonstrasjon mot vindmøllene på Fosen

Fosen-saken dreier seg om konflikten mellom to vindkraftverk på Fosen i Trøndelag og reindriftssamenes rettigheter. I 2010 fikk Norges Vassdrags- og energidirektorat tillatelse til å bygge disse vindkraftverkene, til tross for at de ligger i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. Dette førte til rettssaker som endte opp i Høyesterett i 2021. Høyesterett konkluderte med at tillatelsene krenket reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som er beskyttet av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dommen gjorde vedtaket ugyldig, men det ble ikke bestemt hva som skulle skje med vindkraftverkene. Samtidig er vindkraftverkene fortsatt i drift, noe som har skapt frustrasjon og demonstrasjoner blant samene. Dommen pålegger staten å reparere og kompensere for menneskerettsbruddet, samt å foreta tiltak for å forhindre lignende krenkelser i fremtiden.