2.3 – Odin, the King of the Gods

04 mars 2021 | 11 mintues

Transcripción

Heihei! We will continue examining Norse mythology. In this episode, we will examine Odin, the most powerful of the gods.. The plan for today is first to speak about the topic in Norwegian, then a quick summary in English, then some vocabulary and finally the Norwegian part again, but this last time in natural and faster Norwegian. Good luck!

Odin, gudenes konge

Odin er en av de eldste gudene. Han blei til nesten i begynnelsen og er sønnen til guden Bor og jotunkvinna Bestla. Han var en av gudene som var med på å skape verden. Sammen med brødrene sine Vilje og Ve skapte han jorda og verden. I tillegg var han med på å skape de første menneskene i verden, Ask og Embla. Han er en av de viktigste gudene i norrøn mytologi.

Odin bodde i Vallhall. Fra høysetet sitt kan han se hele verden og alt som skjer der. Høysete er en slags trone der konger og høvdinger sitter. Soldater som døde i krig kom til Valhall, Odins hall. Odin tar imot de som dør i slag for å gjøre seg klar til Ragnarok, verdens undergang. I Valhall trener de døde soldatene hver dag ved å krige. Hver dag kriger de i Valhall. På kvelden samler de seg til å feste i storhallen til Odin med øl og god mat. Odin var en av de viktigste krigsgudene i norrøn mytologi. Han er spesielt guden for krigsstrategi.

Odin er gift med Frigg. Frigg er ei gudinne som er svært klok. Hun er en av de eneste gudene som kan måle seg med Odin sin kunnskap. Hun er en av de eneste gudene som nesten er like klok som Odin. Selv om Odin er gift, har han også barn med mange andre gudinner og jotner. For eksempel er Odin faren til Tor, men Frigg er ikke mora til Tor. Odin fikk Tor sammen med gudinna Jord. Odin var altså mye utro.

Odin var ikke bare gud for krig. Han var også gud for visdom og trolldom. For å bli visere og klokere, ofra han det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapsbrønnen. Kunnskapsbrønnen ligger

ved rota av Yggdrasil, livets tre. Odin blei enøyd av dette, men han blei også den klokeste guden. I tillegg til klokskap var han trolldomsguden. Trolldom er magi og heksekunster. Han var også guden for runeskrift. Runer er bokstavene vikingene skreiv med. Ifølge en myte var det Odin som ga menneskene runene, og dermed mulighet til å skrive og lese.

Odin var en av de viktigste gudene i norrøn mytologi. For vikingene var han en av de gudene man ofra mest til. Odin var den mektigste guden og han var guden for krig. Krigere ofra derfor ofte til Odin. I dag er det mange steder i Danmark, Norge og Sverige som har navn som er inspirert av Odin.

Odin, the King of the Gods

Odin is one of the oldest gods. He was the son of the god Bor and the Jotun woman Bestla, and was involved in creating the world together with his brothers Vilje and Ve and later the first humans, Ask and Embla. He was one of the most important gods in Norse mythology.

Odin lived in Valhalla from which he could see the whole world. Soldiers that died in war came to Valhalla where they made ready for Ragnarök, the end of the world. They trained for Ragnarök during the day and feasted at night. Odin was one of the most important war gods in Norse mythology, especially for war tactics.

Odin was married to Frigg, one of the most knowledgeable and wisest goddesses in Norse mythology. She was one of the only gods that could compare to Odin in wisdom. Although Odin was married, he also fathered children with other women, both gods and jotuns. For example, he fathered Thor with Jord.

Odin wasn’t only a god of war, he was also a god of wisdom and wizardry. To get wiser, he sacrificed one of his eyes so that he could drink from the Well of Wisdom under the tree of life, Yggdrasil. Odin was also the god of the runes. Runes are letters that the Vikings used to write.

Odin is, without doubt, one of the most important gods in Norse mythology. He was also important during the Viking era, and many names of places in Denmark, Norway and Sweden come from Odin.

Vocabulario:

 Bli til – Was created

Å skape – To create

Høysete – The place in the hall at the end of the table where the lord sat

 Høvding – Chief

Slag – Battle

Verdens undergang – The end of the world

Å feste – To feast

Øl – Beer

Krigsstrategi – Strategy of war

Gift med – Married to

Klok – Wise

Måle seg med – Measure up to

Kunnskap – Knowledge

En av de eneste – One of the only

Utro – Unfaithful

Trolldom – Sorcery

Å ofre – To sacrifice

Vis – Wise

Kunnskapsbrønn – Well of wisdom

Enøyd – One-eyed

Heksekunster – Witchcraft

Runeskrift – Runes

Mulighet – Possibility

4 respuestas a «2.3 – Odin, the King of the Gods»

 1. Bra stillasstrategi!
  Good scaffolding strategy!
  Lyttenivået mitt er mellom de to hastighetene, men jeg kunne forstå ca 90% av den raske etter å ha lytte på introduksjonen.

 2. Hei Marius,

  Takk for denne informative epiosoden! Kan jeg spørre deg om noe?
  I denne setning “Høysete er en slags trone DER konger og høvdinger sitter”, kan jeg “hvor” i stedet for “der” bruke? Er det forskjelliger mellom disse to?

 3. Buenísimo, gracias por el episodio, me gusta mucho que hablas despacio y luego lo repites pero más rápido, y por supuesto la explicación en español. Estoy iniciando en el noruego, vivo aquí en Noruega y espero lograr aprender este idioma!

  1. No es fácil aprender otro idioma, entonces tómalo con calma. Si aprendes un poco cada día vas a ver que tu noruego va a mejorar muchísimo, aunque no puedas ver el mejoramiento de día a día. Si tienes una pregunta, no dudes en contactarme 😉

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *