Norwegian Listening Practice for Beginners (2) – Exam

27 November 2020 | 8 minutes

En del – Quite a bit.

Sannsynligvis – Probably

Vurdering – Assessment

Fag – Course

Å øve – To practice (in this context, to read for an exam).

Karakter – Grade

Å stryke – To fail

Stå-karakter – «E» (the worst pass-grade)

Å stresse – To stress

Oppgave – Task.

Engstelig – Anxious.

Å ha lyst på – To want

Bekymret – Worried

Urolig – Uneasy.

Eksamenstida – The period when reading for an exam.

Enkelte – Some (e.g. some people).

I det hele tatt – At all

Forberedt – Prepared

På forhånd – Beforehand

Digital eksamen – Digital exam (exam on a computer).

Sensor – The person correcting the exams

Eksamen

Du vet nok allerede en del om eksamen. Dersom du har gått på skole eller går på skole har du sannsynligvis hatt eksamen. Eksamen er den siste vurderingen i et fag. Vurdering betyr prøve. Jeg studerer ved universitetet. Nå øver jeg til eksamen. Jeg øver slik at jeg kan få en god karakter. På universitetet får man en karakter fra F til A på eksamen. F er den dårligste karakteren. Det betyr stryk, altså at man på ta faget på ny. E er den dårligste stå-karakteren, altså det dårligste man kan få uten at man må ta faget på ny. A er den beste karakteren. Jeg øver på eksamen slik at jeg kan få gode karakterer.

Mange stresser før eksamen. De er kanskje redde for å ikke klare oppgavene på eksamen. Kanskje de er redde for å stryke, altså få karakteren F. Eller kanskje de er engstelige fordi de har lyst på en god karakter. Engstelig betyr bekymret eller urolig. Mange synes derfor at eksamenstida er vanskelig. Noen får kanskje ikke sove. Andre sover helt greit. Det er store forskjeller i hvor stressa folk er før eksamen. Enkelte er nesten ikke stressa i det hele tatt, altså ikke stressa på noen måte.

Når jeg skal ha eksamen, liker jeg å være godt forberedt. Det vil si at jeg har øvd mye forhånd slik at jeg kan få en god karakter på eksamen. I tillegg liker jeg å ha god tid før eksamen. Jeg liker å spise en god frokost og drikke kaffe før jeg reiser til stedet der eksamenen skal være. Jeg sjekker også at jeg har med meg alt jeg trenger, altså blyant eller PC. Nå er det vanlig at alle eksamenene er digitale. Det betyr at man skriver eksamen på PC. Jeg synes at det er mye bedre å skrive eksamen på PC enn på ark med blyant. Det er også lettere for sensor, personen som retter eksamenene, å lese det jeg har skrevet.

Dersom du skal ha eksamen snart, vil jeg ønske deg lykke til med eksamen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *