Nyheter: Samisk demonstrasjon mot vindmøllene på Fosen

14 oktober 2021 | 9 minutt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *