3.9 – Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen er et dalføre på Østlandet. Et dalføre er en lang dal som også kan ha sidedaler. Gudbrandsdalen består av en hoveddal som er 200km lang. Den går fra Lesjaskogsvatnet i nordvest i Sør-Norge, helt på grensa til fylket Møre og Romsdal på Vestlandet. Fra der går dalen helt til Lillehammer i Sør-Øst. Lillehammer ligger ca. 2 timer nord for Oslo. I tillegg til hoveddalen består Gudbrandsdalen av flere sidedaler. Området er ca. 15,000 kvadratkilometer stort. Det er større enn landet Montenegro og ca. like stort som hele Agder fylke. I Gudbrandsdalen bor det ca. 70,000 mennesker.

3.6 – Jotunheimen

Jotunheimen ligger midt i Sør-Norge. Dersom du går midt mellom Oslo og Bergen også litt lenger nord, så har du Jotunheimen. Det er et område med mange fjell. Faktisk er 26 av de høyeste fjelltoppene i Norge i Jotunheimen. Alle de høyeste fjellene i Norge ligger altså i Jotunheimen. Fjellene her er de høyeste i hele Nord-Europa. Mesteparten av Jotunheimen ligger i fylket Innlandet i Norge. I akkurat dette området i Norge bor det ikke så mange folk. Fjellene er veldig høye, og det er derfor vanskelig å bo her.