3.9 – Gudbrandsdalen

24 juni 2021 | 10 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! A new episode of the podcast, but first just let me mention Patreon. You can support the podcast on Patreon and I really appreciate the support.1. The transcript for the episode is available at the website for the podcast. Now, let’s talk about Gudbrandsdalen.

Gudbrandsdalen

Gudbrandsdalen er et dalføre på Østlandet. Et dalføre er en lang dal som også kan ha sidedaler. Gudbrandsdalen består av en hoveddal som er 200km lang. Den går fra Lesjaskogsvatnet i nordvest i Sør-Norge, helt på grensa til fylket Møre og Romsdal på Vestlandet. Fra der går dalen helt til Lillehammer i Sør-Øst. Lillehammer ligger ca. 2 timer nord for Oslo. I tillegg til hoveddalen består Gudbrandsdalen av flere sidedaler. Området er ca. 15,000 kvadratkilometer stort. Det er større enn landet Montenegro og ca. like stort som hele Agder fylke. I Gudbrandsdalen bor det ca. 70,000 mennesker.

Gudbrandsdalen er et vakkert område som har veldig mye forskjellig. La oss begynne med naturen. Deler av Jotunheimen ligger i Gudbrandsdalen. Det vil si at Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen, ligger rett ved Gudbrandsdalen. I tillegg er det mange andre fine fjellområder i Gudbrandsdalen som Rondane og Dovrefjell. Begge disse områdene er nasjonalparker i Norge i dag. Gudbrandsdalslågen er ei elv som renner gjennom dalen. Den er 204km lang, noe som gjør det til den 15. lengste elva i Norge. Elva renner ut i Mjøsa. Mjøsa er den største innsjøen i Norge. Norddelen av Mjøsa ligger i Gudbrandsdalen.

Av kultur er det mye å se i Gudbrandsdalen. Det er kanskje naturlig siden det er et så stort område. For eksempel kan man ta turen innom Lillehammer i sørdelen av dalen. Lillehammer er en by med ca. 30,000 innbyggere som er ganske stort i norsk standard. Lillehammer er kanskje mest kjent for å ha arrangert vinter OL i 1994. Det er en koselig by. Ellers er det mange gamle middelaldergårder i Gudbrandsdalen. Dette er historiske gårder som gjerne er bygga i gammel stil. Det vil si mange trebygninger og et karakteristisk stabbur. Stabbur var der man lagra maten på gårdene før. Ellers ligger også Ringebu stavkirke i Gudbrandsdalen. Stavkirkene er gamle middelalderkirker bygget av tre.

Gudbrandsdalen er også kjent for ost, norsk folkemusikk og noen av Norges fineste dialekter, i hvert fall om du spør meg. I noen av dialektene i Gudbrandsdalen har de ennå dativsformer på noen preposisjoner og substantiver. På andre norske dialekter brukes som regel ikke dativ.

Gudbrandsdalen er en av de mest kjente dalene i Norge. Hovedveien fra Oslo til Trondheim, E6, går gjennom Gudbrandsdalen. Det er altså mange som reiser gjennom dalen hver dag. Det er et område med mye å se. Mange som kommer fra Gudbrandsdalen har sterke bånd til dalen. Mange sier gjerne at de kommer fra Gudbrandsdalen. Mange som bor der har altså en sterk Gudbrandsdalsidentitet.

Gudbrandsdalen (English)

Gudbrandsdalen is an area of valleys in the eastern part of Norway. The main valley is 200km long and goes from the border of Møre og Romsdal all the way to Lillehammer in the south-east. Lillehammer lies about 2 hours north of Oslo by car. Besides the main valley, the area consists of several smaller valleys. All in all, the area is 15,000 km2, larger than Montenegro and about as large as the region Agder in southern Norway. About 70,000 people live within the area.

Gudbrandsdalen is a very beautiful area with diverse natural landscapes. For example, the highest mountain in Norway, Galdhøpiggen, lies right next to Gudbrandsdalen. Also, the national parks Rondane and Doverfjell lie within the area. Through the main valley, the 15th largest river of Norway sig-sags through the landscape all the way to Mjøsa, the largest lake in Norway. Lillehammer lies right by the northern part of Mjøsa.

Gudbrandsdalen is also known for its culture. For example, Lillehammer, the largest city in the area with 30,000 inhabitants, is a very cosy and nice town. It is probably most known for hosting the Winter Olympics in 1994. Also, driving through Gudbrandsdalen, you will see a lot of old farms, many of which with roots from the Middle Ages. On these farms, you might see roofs of grass and several old and characteristic granaries called stabbur in Norwegian. Talking about old architecture, the stave church Ringebu from the 13th century is located in Gudbrandsdalen.

Gudbrandsdalen is also known for cheese, Norwegian folk music, and some of the most beautiful dialects in Norway, at least if you ask me. Some of the dialects in Gudbrandsdalen actually retain some dative forms which have disappeared in other dialects.

Gudbrandsdalen is one of the most famous valleys in Norway, and people from the area have strong connections to it. They will often say that they come from Gudbrandsdalen. So, it might come in handy to know a bit about this area.

Vocabulary:

Dalføre – Valley*

Grense – Border

Å bestå av – Consist of

Fjellområder – Mountainous areas

Elv – River

Innsjø – Lake

Å ta turen innom – To stop by

Stil – Style

Stabbur – Typical granary and store house in Norway

Stavkirke – Stave church

Substantiv – Noun     

Som regel – Normally

Å ha sterke bånd til – To have a strong connection to (identity)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *