4.9 – The Hanseatic League

02 august 2021 | 12 minutes

Episode’s Transcript

God dag, ettermiddag eller kveld!  In today’s episode we will look at a very influential foreign trading network in Norway during the end of the Middle Ages: The Hanseatic League. Before that: You can support the podcast on Patreon.1. There is a link in the description. In the description, you can also find a link to the transcript for the episode. Now, let’s look at German traders in Norway.

Hansaforbundet

Hansaforbundet var et samarbeid mellom handelsbyer i Nord-Tyskland og Nederland. Hansaforbundet utvikla seg på slutten av 1100-tallet. Noen viktige byer var Köln, Lübeck og Hamburg. I 1300 blei Lübeck den ledende byen i Hansaforbundet. Lübeck blei den viktigste byen i Hansaforbundet rundt år 1300.

Utviklinga av Hansaforbundet var gradvis. Det utvikla seg først på 1100-tallet med samarbeidende nord-tyske kjøpmenn. Dette utvikla seg til et forbund av byer, særlig i Nord-Tyskland. I 1367 var forbundet fult utvikla. Da var det 70 byer på møte i Köln.

Hansaforbundet var sterkest fra 1300 til midten av 1400-tallet. Lübeck var den ledende byen i hele denne perioden da forbundet var på sitt mektigste. Hansaforbundet hadde i denne perioden utenlandske kontorer i Novgorod, London, Brugge og, viktigst for oss, i Bergen. Hansaforbundet begynte å handle med Bergen i 1278. De åpna ett eget kontor i Bergen i 1350-årene. Tørrfisk var den viktigste handelsvaren som de tyske kjøpmennene kjøpte i Norge. De kjøpte tørrfisk i Bergen og solgte det videre til land som Frankrike og Spania. Tørrfisk er fisk som man tørker i et kaldt klima. I Norge er spesielt Lofoten i Nord-Norge kjent for tørrfiskproduksjon. I middelalderen kom fisken fra Nord-Norge til Bergen. Hanseatiske kjøpmenn kjøpte deretter tørrfisken.

Hvorfor norsk tørrfisk? Vel, tørrfisk holder seg veldig lenge uten å bli dårlig. Den råtna ikke like kjapt som annen mat. I en verden uten kjøleskap og frysere så var det viktig med mat som holdt seg bedre.

Hanseatene tok også med seg varer og solgte det i Bergen. For eksempel solgte de korn fra Østersjølandene til Norge. Norge var avhengig av å importere korn for å mate hele befolkningen.

Hanseatene dominerte handelen i Norge helt fram til midten av 1400-tallet. Etter midten av 1400-tallet blei de mindre viktige, men de hadde et norsk kontor i Bergen helt fram til 1754. Hansaforbundet var veldig viktig for Norges handel i middelalderen. I Bergen kan man se det gamle hanseatiske hovedkontoret ved Bryggen. For mer informasjon om dette kan dere se sesong 3, episode 7. Se deskripsjonen.  

Hansaforbundet var ikke bare viktig for Bergen; faktisk har hanseatene hatt stor påvirkning på utviklinga av moderne norsk. Tyske og nederlandske handelsmenn tok med seg språket sitt til Norge. Denne kontakten gjorde at norsk tok til seg mange nye ord. I dagens norsk er det mange låneord fra nedertysk som kommer fra hanseater-tida. Så mye som 30% av ord vi bruker daglig kommer fra nedertysk. Dagligdagse ord er ord som er vanlige å bruke i ikke-spesialiserte sammenhenger, altså i hverdagen. Noen eksempler er «snakke», «begynne» og «beskjed». For mer informasjon om tyske låneord på norsk se episode 31 av podkasten Lær Norsk Nå! Se deskripsjonen.

Men det er uten tvil: Hansaforbundet har hatt stor påvirkning på norsk historie og det norske språket.

The Hanseatic League

The Hanseatic League was a commercial confederation of guilds and market towns in primarily northern Germany. It developed from the 12th century with cooperating merchants from various cities. Some of the most important were Cologne, Lübeck and Hamburg. In 1300, Lübeck became the leading city within the Hanseatic league.  

The development of the Hanseatic League was gradual, and it started as a cooperation among individual merchants. This developed into a federation of cities, mainly in northern Germany. In 1367, the process was more or less finalized with representatives from 70 cities meeting at a council in Cologne.

The Hanseatic League reached its summit between 1300 until the mid 15th century. During this period, Lübeck was the leading city. The League had offices in Novgorod, London, Bruges, and most importantly for us, Bergen. The Hanseatic League started to trade with Bergen in 1278 and opened an office there in the mid-14th century. Stockfish was the most important commodity which the German merchants bought in Bergen and sold to countries like France and Spain. Stockfish was mainly produced in northern Norway, especially Lofoten.

Why stockfish? Well, it lasts for a long time without rotting, making it ideal in a society without refrigerators or freezers. Also, stockfish is a really tasty snack, so I understand its Medieval hype. The German merchants would sell various products in Norway too, but mainly wheat from countries around the Baltic Sea. Norway was dependent on this supply to feed their population.

The Hanseatic cities dominated trade in Norway until the midt-15th century. After this, the League would fragment and weaken, but the office in Bergen would last until 1754. The League was very important to Norwegian trade during the Middle Ages, and in Bergen, there are still traces from the Hanseatic League in the architecture by the dock. For more information about this, see season three, episode seven about Bergen. There is a link in the description.

The Hanseatic League was not only important for Bergen; the German merchants brought their language with them, heavily influencing the development of modern Norwegian. Today, about 30% of words used in daily life have a Low German origin. Low German was the German spoken in the north of Germany in this period. Some examples of modern Norwegian words with German ancestry are “snakke” to speak, “begynne”, to begin, and “beskjed”, message. For more information about German loanwords in Norwegian, see episode 31 of the podcast Lær Norsk Nå! See a link in the description.

In conclusion, the Hanseatic League was very important to trade in Norway during the Middle Ages. In fact, they were so important that they have left many traces in the Norwegian language.

Vocabulary:

Hansafrobundet – The Hanseatic League

Samarbeid – Cooperation

Utvikla seg – Developed

Den ledende byen – The leading city

Utvikling – Development

Gradvis – Gradual

Kjøpmenn – Traders

Mektigste – Most powerful

Kontor – Office

Tørrfisk – Stockfish

Handelsvare – Commodity

Å tørke – To dry

Holder seg veldig lenge – Very good durability

Å råtne – To rot

Kjøleskap – Refrigerator

Fryser – Freezer

Avhengig av – Dependent upon

Påvirkning – Impact

Daglidagse – Everyday

Hverdag – A weekday (also used to refer to an ordinary day in general).

Beskjed – Message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *