5.8 – Sami Food

19 november  2021 | 12 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! In today’s episode, we will talk about Sami cuisine. Before we do that, you can support the podcast on Patreon. There is a link in the description.1. You will find the transcript for the episode there as well. Now, let’s talk about traditional Sami food!

Samisk matkultur

Samene er et urfolk i Norge. De bodde tradisjonelt i Nord-Norge og Trøndelag. Det er 40,000 til 60,000 samer i Norge og ca. 100,000 totalt i verden. De aller fleste samene bor i Norge og i Sverige. Samisk språk er veldig forskjellig fra norsk, og samisk kultur har også skilt seg ut. I denne episoden skal vi snakke om tradisjonell samisk mat.

Reinsdyrkjøtt er helt sentralt for samisk matkultur. Reinsdyr har vært og er viktige for mange samer. Å drive med reinsdyr vil si at man har store reinsdyrflokker som man passer på og finner beite til. Beite er steder de kan spise gress og lyng. Reinsdyr er derfor en viktig del av tradisjonell samisk mat.

Tradisjonell samisk mat viser et folk som har vært i nær kontakt med naturen. Jakt og fiske var en viktig del av tradisjonell samisk mat. I tillegg måtte man selvsagt tilpasse seg valg av råvarer til årstida. Det var også viktig å ta vare på maten slik at den ikke skulle råtne før man hadde kjøleskap og frysere. Da kunne man tørke og saltet kjøttet slik at det skulle holde lenger. En karakteristisk samisk fiskerett er laŋasguolli. Det er fisk som blir gjæra i magesekken til en sau.

Men det er altså reinsdyrkjøtt som er det viktigste og mest særegne med samisk matkultur. Særegent betyr noe som er spesielt for noe. Den mest kjente samiske matretten heter bidos og består av reinsdyrkjøtt, poteter, grønnsaker og kjøttkraft. Det er samefolkets festmat og man spiser det gjerne i brylluper og på festdager.

 Bidos er en veldig gammel matrett, men den har ikke alltid vært slik den er i dag. Potet og gulrot er vanlige å ha i bidos i dag, men det var de ikke for lenge siden. Før poteten blei vanlig i Norge på 1700-tallet brukte man ikke potet i bidos. Det er mulig å serve bidos med brød i stedet for potet slik som man gjorde før.

Bidos er ikke så veldig forskjellig fra norske kjøttretter og sodd. Sodd er en rett laga med kjøttkraft og med kjøtt fra elg eller storfe. Det er vanlig å servere sodd med poteter og gulrøtter. Sodd kommer fra Trøndelag og ligner veldig mye bidos. Den største forskjellen er at bidos lages med reinsdyrkjøtt.

Til slutt skal vi snakke om den norske hermetikkvaren VILTi som før heta joikakaker. Det er Norges mest solgte middagshermetikk, altså middag som er laga på hermetikk. Retten består av 50% saus og 50% kjøttkaker av reinsdyr, storfe og sau. Det er ikke en samisk matrett, men har tradisjonelt markedsført seg som om det skulle vært det. Før var det en samisk gutt med sameklær på boksen. I fjor i 2020 blei joikakaker kritisert for kulturell appropriasjon. Det vil si at man tar noe fra en kultur og setter det inn i en annen. De blei altså kritisert for å misbruke samisk kultur. Det er grunnen til at det i 2020 bytta navn fra joikakaker til VILTi.

Sami Food

The Sami people is an indigenous people in Norway traditionally based in northern Norway and in certain places in Trøndelag. There are about 40,000 to 60,000 Sami in Norway and 100,000 in the world. The majority of the Sami people live in Norway and Sweden. The Sami language is very different to Norwegian, and it is not even an Indo-European language. In this episode, we will talk about Sami food.

Reindeer meat is very important to Sami food as it has a special place in Sami culture. The Sami people are very known for reindeer herding, although not all Sami are reindeer herders, of course. Reindeer herders look after their herds and make sure that they find suitable pastures. They mostly eat grass and heather.

The Sami people have traditionally lived in close contact with the nature around them, and this is evident in their food culture. Hunting and fishing have been important elements in Sami food. Moreover, the Sami people had to adapt their food to the season and to which food items were available at the time. They also had to create methods for food preservation such as salting and drying the meat, seeing that there was no safe way of storing fresh meat before modern freezing techniques. A very peculiar Sami dish is laŋasguolli which is fish that has been fermented in the stomach of a sheep.

But reindeer meat is by far the most important ingredient in traditional Sami food. The most famous dish is called bidos and consists of reindeer meat, potatoes, vegetables and meat broth. It is often served in Sami weddings and on important holidays. It is quite old and has been developed and changed during the centuries. For instance, it has not always been made with potatoes. Before potatoes were popularized in Norway in the latter part of the 18th century, it was usually served with bread. This is still possible today. Although it is considered to be the quintessential Sami dish, it is not really that unique. It is very similar to other Norwegian meat broths. For example, sodd, a central Norwegian dish, is made with meat broth and moose meat or beef. It is usually served with potatoes and carrots. Bidos and sodd are very similar, the most striking difference being the choice of meat as bidos is always made with reindeer meat.

The last dish we shall examine is not really a dish nor is it Sami food. We shall talk about the canned food item VILTi which was previously known as joikakaker. It consists of 50% sauce and 50% meatballs of reindeer, cattle, and sheep. It has promoted itself as a Sami food item as it contains reindeer and has for a long time used a Sami boy on its cans. However, in 2020, after a promotion stunt, it was criticised for cultural appropriation and consequently changed the name from joikakaker (derived from traditional Sami music) to VILTi.

Vocabulary:

Urfolk – Indigenous people

Å skille seg ut – To stand out

Reinsdyrkjøtt – Reindeer meat

Reinsdyrflokk – Reindeer herd

Å passe på – To watch over

Beite – Pasture

Lyng – Heather

Jakt – Hunting

Å tilpasse – to adapt/adjust

Årstid – Season

Å råtne – To rot

Å tørke – To dry

Å gjære – To ferment

Magesekk – Stomach

Særegent – Distinctive

Kjøttkraft – Meat broth

Bryllup – Wedding

Å servere – To serve

Å ligne på – To be similar to

Hermetikk – Canned food

Kjøttkaker – Meatballs

Storfe – Cattle

Å markedsføre – To promote (in a commercial sense)

Misbruke – Exploit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *