6.10 – The Sami National Day (February 6)

17 april 2023 | 10 minutt

Episode’s Transcript

Heihei! In this episode, we will talk about the national day of the Sami people, the indigenous people of Norway, Sweden, Finland, and parts of Russia. Before we start: Are you interested in learning Norwegian by speaking with professional teachers? Then, you can try taking a Norwegian course with Norwegian Community. They offer lessons for all levels, from absolute beginner to upper intermediate. If you are interested, you can find links in the description.

Learn Norwegian with professional teacher at Norwegian Community: https://learn.norwegiancommunity.com/link/rNSsCh 

Norwegian Community B1 level: https://learn.norwegiancommunity.com/link/rNSsCh?url=https%3A%2F%2Flearn.norwegiancommunity.com%2Fcourse%3Fcourseid%3Db1-komplett-kurs 

6. februar

Samene, urfolket i Norge, har lenge måttet kjempe for sine rettigheter og for å bevare sin kultur. 6. februar er i dag samenes nasjonaldag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den feirer det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Dette var første gang samer samla seg til et stort møte for å snakke om felles samiske problemstillinger. Møtet den 6. februar i Trondheim var derfor viktig i å skape en felles samisk bevegelse. 6. februar blei først offisiell samisk nasjonaldag i 1992.

I dag blir samenes nasjonaldag feira først og fremst i Sápmi. Sápmi er navnet på det tradisjonelle samiske området, først og fremst i Nord-Norge i Norge. Den blir gjerne markert med at det samiske flagget blir heist opp og med servering av tradisjonell samisk mat som bidos. Her i Manndalen i Nord-Troms der jeg bor, blei det i år feira med samisk utstilling, samisk teater og samisk mat på Senter for nordlige folk.

I resten av Norge er det offisiell flaggdag den 6. februar. Det betyr at det er obligatorisk for alle offentlige virksomheter å heise opp et norsk flagg den 6. februar. Dette er for å hilse og gratulere det samiske folk med nasjonaldagen. Likevel blir dagen lite feira i resten av Norge utenom det. Faktisk er ikke 6. februar en fridag i Norge. Det betyr at alle i Norge må gå på skole og på jobb den 6. februar. 17. mai, Norges nasjonaldag, er derimot fridag.

Samene har også mange symboler som de bruker den 6. februar. For eksempel finnes det et samisk flagg og mange tar på seg tradisjonelle samiske klær, samekofta. Også finnes det en egen samisk nasjonalsang. Den heter Sámi soga lávlla, det samiske folkets sang. Den handler om den vakre naturen i Sápmi, om kulde og nordlys, om midnattssol og om viljen til å ta vare på det samiske.

The National Day of the Sami

The Sami, the indigenous people of Norway, has fought and is in some way still fighting to preserve their culture, and this has led to the creation of a Sami national day. February 6 is the national day for all Sami in Norway, Sweden, Finland, and the Kola-peninsula in Russia. It commemorates the first national meeting for the Sami in Norway in Trondheim in 1917, the first time a wide coalition of Sami in Norway gathered to discuss common Sami issues. This meeting was important in creating a common Sami movement. February 6 officially became the Sami national day in 1992.

Today, the national day of the Sami is first and foremost celebrated in Sápmi, the northern parts of the Scandinavian peninsula. It is celebrated by raising the Sami flag and serving traditional Sami food like bidos. In Manndalen in Northern Troms, far north in Norway, where I live, there was a Sami exhibition, Sami theatre, and Sami food at the Centre for northern peoples, a Sami cultural centre.

In the rest of Norway, February 6 is marked by raising the Norwegian flag in all public spaces. This is to congratulate the Sami people on their national day. However, the day is hardly celebrated in the rest of Norway, and February 6 is not a holiday. That means that everyone has to go to work or school, in contrast to May 17.

The Sami have many symbols that represents their identity. For example, the Sami flag, Sami traditional clothes, and their own national anthem, Sámi soga lavlla, or in English, the song of the Sami people. The song is about the beautiful nature in Sápmi, the cold winters with norther lights, and the long summer days, and of course, the willingness to fight to preserve Sami culture and identity.

Vocabulary:

Urfolk – Indigenous people

Rettigheter – Rights

Å bevare – To conserve

Møte – Meeting

Problemstilling – Issue

Å skape – To create

Bevegelse – Movement

Utstilling – Exhibition

Senter for nordlige folk – A cultural center mainly for the Sami, located in Manndalen in Northern Norway

Virksomheter – Entities

Å hilse – To greet

Fridag – Holiday

Samekofte – Traditional clothes of the Sami people

Nordlys – Northern lights

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *