6.6 – Norwegian Folk Music

19 februar  2021 | 21 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! In this episode, we will talk about Norwegian folk music. Before we start: Are you interested in learning Norwegian by speaking with professional teachers? Then, you can try taking a Norwegian course with Norwegian Community. They offer lessons for all levels, from absolute beginner to upper intermediate. If you are interested, you can find links in the description: https://learn.norwegiancommunity.com/link/rNSsCh 

Norsk folkemusikk

Alle kulturer har sin folkemusikk. Folkemusikk er tradisjonell musikk fra et sted. I Norge er folkemusikk først dokumentert i litterære kilder fra norrøn tid. Det vil si at de første norske folkevisene som vi vet har eksistert er over 1000 år gamle. Den eldste norske folkevisa som har overlevd og som blei nedtegna kommer fra 1695. Den er altså over 300 år gammel. Likevel var det ikke før på 1800-tallet at sangene og folkevisene blei systematisk samlet og nedskrevet.

Det finnes mange forskjellige former for folkemusikk. Det er altså ikke bare en sjanger av folkemusikk, men mange sjangre. For eksempel finnes det religiøse folkeviser, dansefolkeviser og bondeviser. Felles for alle sjangrene er at de tradisjonelt kommer fra norsk bondeliv. Norsk folkemusikk kommer altså fra norske bønder og det folk sang der i bondesamfunn. De vanligste instrumentene i norsk folkemusikk er hardingfele, altså en norsk variant av fiolin. Den eldste hardingfela som har overlevd kommer fra Hardanger på Vestlandet på 1600-tallet. Instrumentet ligner veldig på en fiolin, men har i tillegg til fire overstrenger, fire til fem underliggende resonansstrenger. En streng er en tråd som man spiller på. Gitar er et annet instrument som også har strenger. På grunn av de ekstra strengene til hardingfela, så lager hardingfela litt annerledes lyd enn en fiolin. I tillegg til fela, så brukte man gjerne instrumentene langeleik, munnharpe og durspill.

La oss høre på et eksempel på en norsk folkesang.

De norske folkevisene har forskjellig budskap og kommer i ulike sjangre. Balladene er de eldste folkevisene. Det er sanger som inneholder en fortelling, gjerne en mytisk fortelling. De eldste kommer fra norrøn tid. En annen sjanger er stevet. Stev er en del av skaldediktinga. Skalder var norrøne diktere og poeter. Stev var dermed en form for dikt som gjerne blei framført i sang. Religiøse folketoner er en annen sjanger. De kommer fra tida etter protestantismen blei innført i Norge. Sjangeren stammer altså fra tida etter 1536. Disse sangene er folkelige varianter av religiøs protestantisk musikk. En litt annerledes sjanger var trallen. Tralling vil si å framføre en sang uten instrument og uten at man synger ord. Tralling er altså å synge stavelser og lyder som ikke betyr noe i en slags melodi. Til slutt vil jeg nevne de utallige formene for viser man har: bygdeviser, sjømannsviser, nidviser, drikkeviser, propagandaviser og mange flere.

Man begynte å samle folkemusikken i Norge på 1800-tallet. Dette skjedde i forbindelse med nasjonalromantikken. Nasjonalromantikken var en tanke om at man skulle feire nasjonens særpreg. Man skulle altså finne hva som særprega et land og en nasjon. I Norge begynte man derfor å samle folkemusikk som man mente var spesielt norsk. Kvinna Olea S. Crøger og mannen Ludvig Mathias Lindeman var spesielt viktige i arbeidet med å samle folkemusikken i Norge på 1800-tallet.

Selv om folkemusikken er gammel og har lange tradisjoner, betyr ikke det at man ikke kan fornye den. Folkemusikken er levende og det lages fortsatt ny folkemusikk i dag. Et eksempel er Odd Nordstoga sin musikk. Odd Nordstoga er en artist som blei født i 1972 og kommer fra Vinje som ligger ved Hardangervidda, sirka midt imellom Oslo og Bergen. Han er kjent for å fornye den norske folkemusikken. La oss høre et lite utdrag fra en av Odd Nordstoga sine sanger.

I tillegg til denne tradisjonen innenfor norsk folkemusikk, finnes det også en annen folkemusikktradisjon i Norge, nemlig den samiske folkemusikken. Dette er også en viktig del av Norges folkemusikkhistorie, men den er helt annerledes og kommer fra en annen musikktradisjon. Samisk folkemusikk er særlig basert på joiken. Man vet ikke hvor gammel joiken er, men det er sannsynligvis blant Europas eldste folkemusikkformer som fortsatt eksisterer. Joik er en spesiell syngemåte som er karakterisert av gjentagende formler og en unik stemmebrukteknikk. Joik var en sangform som historisk var knytta til tradisjonell samisk religion. Det var særlig sjamanene i tradisjonell samisk religion som joika. I tillegg har joik blitt brukt til å minnes døde personer. La oss høre et eksempel på joik.

Akkurat som norsk folkemusikk, har joiken flere sjangre. For eksempel finnes det både episk joik og personjoik. Episk joik forteller en historie og kommenter ofte samfunnsendringer. De første episke joikene som er bevart kommer fra 1700-tallet da nordmenn fra sør begynte å kolonisere og kristne samenes tradisjonelle områder i Nord-Norge. Ofte handlet denne formen for joik om å gjøre motstand mot norsk misjonering og kolonisering. I tillegg handlet de om retten samene hadde til å forbli boende i sine hjem i Sameland, Sápmi.

Den mest kjente formen for joik er personjoiken. En personjoik var tradisjonelt svært viktig i samisk kultur. Man ble ikke et selvstendig medlem av fellesskapet før man hadde sin personlige joik. En personlig joik som handlet om deg og gjorde deg til et fullverdig medlem i fellesskapet. Joiken din var dermed en del av identiteten din. Din joik var deg, akkurat som ditt navn er deg. En personjoik er dermed en veldig personlig form for joik.

Joik er også en musikkform som har blitt modernisert og fått nye former for framstilling. Ella Marie Hætta Isaksen, født 1998, er et eksempel på en artist som lager moderne joik. Hun blander forskjellige musikkstiler og joik for å lage en ny musikkstil. La oss helt til slutt høre litt av hvordan det kan høres ut.

Norwegian Folk Music

All cultures have developed a form of music, folk music. In Norway, folk music is first documented from Norse sources from the Middle Ages. However, the oldest song that has survived is from 1695. It wasn’t before the 19th century that these songs were collected and written down in any systematic way.

There are many different genres of folk music, spanning religion, dance music and rural music. All of them can be traced from the Norwegian farmers who used to sing them in the villages. A common instrument for them all was the Norwegian violin, Hardingfela, the oldest of which dates from the 17th century and was found in Hardanger in Western Norway. Like the violin, it has four main strings, but unlike the violin, it has five under-strings for creating resonance. Other instruments common in Norwegian folk music are langeleik, an instrument in the zither family, the jaw harp, and a melodeon.

Norwegian folk music comes in different genres. The ballad is the oldest and often contained a story. The oldest can be dated from the Viking Age. Another genre is the stev, a form of lyrical poetry. This genre can also be dated to the Viking Age as well. Religious folk music was introduced when Protestantism came to the country in 1536. They are vernacular versions of Protestant songs and music. Lastly, I want to mention: Tralling, a Norwegian form of humming, and other types of songs such as those sung in the villages, by seafarers, in the taverns and, of course, for propaganda reasons. There are also many more.

The folk songs were collected in the 19th century with the rise of the nation. It became important to find everything Norwegian. Olea S. Crøger and Ludvig Mathias Lindeman were especially important in this process.

Although folk music has very old roots, it has also been modernized and used by modern artists. A Norwegian example is the music of Odd Nordstoga. He is an artist born in 1972 from Vinje, a place between Oslo and Bergen in a mountainous region of Hardanger. He is known for using elements from Norwegian folk music in his songs.

Folk music in Norway also consists of a completely different cultural tradition, namely the Sami. Sami folk music is especially based on the Joik, a form of Sami music. We don’t exactly know how old the Joik is, but it might be one of the oldest forms of folk music in Europe that is still practiced today. Joik is intrinsically linked to the traditional Sami religion and was used by the shaman to come in contact with and travel to the other realms. Joik was also used to honour people or commemorate events. Every person had their personal Joik just as every person has a name. It was part of being accepted into the community. The epic Joiks commemorated events, and the oldest that have survived date from the 18th century when Norwegian colonisation from the South started in earnest. This type of Joik was often a form of opposition to colonisation and Christianity.

Just as Norwegian folk music, the Joik has also seen a modernization in recent years. Ella Marie Hætta Isaksen, born in 1998, makes music based on elements of Joik. She mixes this with other more modern music genres to create a new form of music.

Vocabulary

Folkemusikk – Folk music

Kilde – Source

Det vil si – That is to say

Vise – Song

Nedtegna – Written down

Bondeliv – Rural life (literally: Farmer’s life)

Strenger – Strings

Underliggende – Underlying

Budskap – Message

Dikter – Poet

Utallige – Countless

I forbindelse med – In relation to

Særpreg – Characteristic

Fornye – Modernize

Utdrag – Excerpt

Nemlig – Namely

Stemme – Voice

Selvstendig – Autonomous

End Note

Before we end, I would like to recommend the courses offered by Skapago. They offer fun and interactive lessons based on reading, listening, grammar and exercises from beginner to intermediate. If you are interested, see the link in the description: https://skapago.teachable.com/a/aff_z0m0vwdf/external?affcode=26285_sxv09qeu

One Reply to “6.6 – Norwegian Folk Music”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *