5.6 – Apples in Hardanger

05 november 2021 | 8 minutes

Episode’s Transcript

Heihei! In today’s episode, we will talk about Norwegian apples. Before we do that, you can support the podcast on Patreon.1. There is a link in the description. You will find the transcript for the episode there as well. Now, let’s talk about Norwegian apples!

Epler i Hardanger

Epler dyrkes i Asia, Amerika og Europa. Det er en av få frukter vi faktisk kan dyrke i Norge. De aller fleste frukter trenger et varmere klima for å overleve, men enkelte eplesorter klarer seg i det norske klimaet. Epledyrking kom til Norge fra England. Kilder tyder på at engelske munker tok med seg epledyrking til Norge på ca. 1300-tallet.

I Norge er det mest kjente stedet for epledyrking i Hardanger på Vestlandet. Hardanger er et større område som ligger litt innenfor Bergen. Det er ikke langt ifra Bergen. Det er et svært fint område med fjell og fjorder. Hardanger er et område som har ganske midle vintre og våren kommer ikke så seint som den gjør lenger nord i Norge. Blandingen av et kjølig klima på våren og mye lys gir eplene en både frisk og syrlig smak. Norske epler pleier å være litt friskere og mindre søte enn andre epler. Den milde vinteren i Hardanger gjør at epletrærne ikke får frostskader når det er på det kaldeste. Det er 380 fruktbønder i Hardanger som jobber med å dyrke og høste epler.

Det er ikke bare epler som blir produsert i Hardanger; de produserer også en kjent eplesider. Eplesider fra Hardanger har blitt produsert siden 1800-tallet. Det er altså lange tradisjoner for å lage eplesider i Hardanger. Det finnes forskjellige typer eplesider, og det er mulig å lage ganske forskjellige smaker. For eksempel vil eplene variere i sødme, man kan variere alkoholinnholdet og gjæringsprosessen. Alle disse prosessene vil ha innvirkning på smaken. De vil påvirke hvordan sideren smaker.

2021 var et uvanlig bra år for epledyrking i Hardanger. Det blei høsta 1,795,000 epler i Hardanger i år. Gjennomsnittet ligger på ca. 1,000,000. 2021 er et rekordbra år for epler i Hardanger. Det er helt annerledes i år sammenligna med i fjor. 2020 var et veldig dårlig år for epler i Hardanger, og det blei bare høsta 650,000 epler. Det er nesten tre ganger færre enn i 2021. Eplebønder sier at de må regne med et dårlig år for epler hvert femte år. 2015 var for eksempel også et dårlig år for epler. Temperaturen på våren og sommeren og nedbør avgjør om det blir et bra eller dårlig år for epler. 2021 har vært et veldig bra år for epler.

Apples in Hardanger

Apples are some of the only fruits that actually thrive in the Norwegian climate. It came to Norway from English monks during the 14th century. Today, Hardanger is the most famous place for apples in Norway.

Hardanger lies in the western part of the country, not far from Bergen. It is an area with a lot of fjords and mountains, very typically Norwegian. The winters are mild, which makes it less likely that the trees die from frost, and spring is usually cool and bright. This climate creates apples which are fresh and sour, but also sweet, although less sweet than apples in many other countries. There are 380 apple farmers in Hardanger.

Hardanger does not only produce apples; they also make a famous apple cider which has been made since the 19th century. The taste of the ciders from Hardanger vary a lot due to differences in alcohol, the sweetness of the apples and the fermentation process. All of which can have a great impact on the taste of the final product.

2021 was an unusually good year for apples in Hardanger. About 1,8 million apples were harvested, well above the average of one million. 2021 also contrasts starkly to 2020 which was an unusually bad year for apples with only 650,000 harvested apples in Hardanger. That is almost three times less than 2021. Apple farmers in Hardanger expect a bad harvest every fifth year due to variation in temperatures and rainfall. Cold springs and summers and heavy rainfalls usually lead to bad harvests. Nonetheless, 2021 was an unusually good harvest, bringing some joy to the farmers of Hardanger.

Vocabulary:

Å dyrke – To cultivate

Faktisk – Actually

Å overleve – To survive

Eplesorter – Varieties of apples

Å klare seg – To make it through/to survive

Blanding – Mix

Kjølig – Cool (as in cold)

Frisk – Fresh

Syrlig – Sour

Søt – Sweet

Frostskade – Damage from frost

Ganske – Quite

Gjæringsprosessen – The fermentation process

Innvirkning – Impact

Uvanlig – Unusual

Annerledes – Different

Nedbør – Rainfall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *