6.1 – Norwegian Dos and Don’ts

06 januar 2022 | 15 minutes

Episode’s Transcript

Før vi begynner vil jeg bare minne dere på at dere kan finne teksten til episoden p

Hei alle sammen and welcome to a new season of the podcast. In this season, we will explore some Norwegian culture, traditions, and customs. I will not focus much on food or language as they have their own seasons. The first episode today will give a quick overview over some dos and don’ts in Norway from a Norwegian perspective. These might come in handy when travelling to Norway.

Norsk folkeskikk

En ting som vil overraske mange er nok mangelen på høflighet i Norge. Mange synes kanskje at nordmenn ikke er så høflige. For eksempel sier vi mye mindre «unnskyld meg», «vær så god», «takk» og «beklager» enn i andre kulturer. Ofte vil du bare høre «oi» dersom noen dulter borti deg, altså kommer borti deg med en feil. Dette er ikke ment som en fornærmelse, så ikke ta deg nær av det. Å ta seg nær av noe betyr at man tar det personlig. Så ikke ta det personlig om noen ikke sier «vær så god» eller «unnskyld meg». I Norge bruker vi ikke slike fraser like ofte.

En annen ting som kan være merkelig for mange er at det er mindre vanlig å introdusere folk for andre venner. Dersom man møter en venn på gata mens man er med noen andre, er det ikke så vanlig å introdusere de ukjente for hverandre. Dette er heller ikke for å være uhøflig. Ofte kan du selv bryte inn og introdusere deg selv hvis du vil, men du trenger ikke.

Et vanlig begrep i Norge er «den norske armen». Det betyr at man strekker seg over bordet når man spiser for å ta ting. Dette er vanlig i Norge og er ikke ansett som veldig uhøflig, selv om du ikke bør strekke deg altfor langt. Det er derimot helt lovt å strekke seg litt for å få tak i ting på bordet når du spiser. Vi kaller dette ofte for «den norske armen».

Mye av dette som i andre kulturer blir ansett som vanlig høflighet, er mindre vanlig i Norge. En av grunnene til det er nok den flate samfunnsstrukturen i Norge. Vi er veldig lite hierarkiske i Norge. Vi anser alle som likeverdige. Det betyr at du ikke trenger å bruke titler eller høflighetsfraser om du snakker med noen eldre enn deg selv eller med noen med en høyere rang enn deg. For eksempel er det veldig uvanlig å høre titlene «herr» eller «fru». Det er heller ikke vanlig å bruke «doktor» eller «professor». I tillegg bruker vi bare fornavn, til og med på lærere og professorer. På skolen har jeg aldri brukt etternavnet til en lærer. Norske professorer bruker jeg fornavnet til. Ikke bli fornærmet i Norge om noen ikke bruker tittelen din, og du bør heller ikke insistere at folk skal bruke den. Det er veldig uvanlig å bruke titler i Norge, så bruk heller fornavn. Nordmenn gjør også dette når de snakker engelsk.

For de aller fleste er neste punkt her åpenbart, altså det trenger ikke forklaring: Ikke gå inn i andres hager eller hus. Grunnen til at jeg nevner det er at turister flere steder i Norge har gått inn i hagene til folk for å ta bilder. Dette gjelder kanskje spesielt for gamle trehus i historiske bystrøk. Man må være klar over at det bor folk i mange av husene, selv om de kanskje ser ut som museum. Sjekk først at det er et museum før du tar deg inn i hagen.

La oss gå til noen vanlige spørsmål i nesten alle land man er i: Er det vanlig å prute? Og må man gi tips til servitører på kaféer og restauranter? Svaret på det første er nei; det er ikke vanlig å prute i Norge. Prisen som står, er prisen du skal betale. Noen steder kan du derimot prøve å prute litt. For eksempel er det mulig å prute litt dersom man skal kjøpe noe av privatpersoner. Men det er da viktig å være høflig og ikke prute aggressivt. I Norge er det svært uhøflig å prute aggressivt, altså å prøve å prute for mye eller heve stemmen i prutinga.

Må man gi tips til servitører i Norge? Svaret er nei, du må ikke. Servitører får godt betalt i Norge uten tips, så jeg vil anbefale dere å ikke tipse på restauranter og kaféer. Likevel legger mange steder opp til at det er mulig å gi tips, men ikke føl at du må. Det er ikke en 10% regel eller noe slikt i Norge. Det er ikke uhøflig å ikke tipse og ingen vil bli sinte på deg. Du kan derimot tipse om du har lyst, men på generell basis vil jeg anbefale å ikke tipse.

Til slutt har jeg lyst til å nevne respekt for naturen. Vær masse ute i naturen, men du bør også ha respekt for den. Været endrer seg raskt, så ha gode nok klær, også på sommeren. I tillegg vil jeg oppfordre alle til å være forsiktige ved bratte stup og høye steder. Det er fort gjort å skli og falle, så vær forsiktig ved slike steder. Ikke ofre for mye for gode bilder til Instagram. Hvert år skjer det dødsulykker og mange av disse er turister. I tillegg skal man respektere naturen ved å rydde etter seg og ikke ødelegge den.

Norwegian Dos and Don’ts

Norwegians are not considered to be very polite. We seldom use phrases such as “excuse me”, “your are welcome” or “sorry”. Oftentimes, you will only hear a surprised “oi” if someone bumps into you on the street. Don’t be offended by this. In Norway, we simply don’t use these phrases as commonly as many other cultures. This also goes for many other things. For instance, it is not common to introduce other people to each other in Norway. It can be a bit awkward, but you are generally expected to introduce yourself.

A common phrase in Norway is “the Norwegian arm”. It refers to stretching one’s arm to get something on the table. It is not considered to be impolite, even though you should not stretch too far.

Many things considered impolite or rude in other cultures, are normal in Norway. One of the reasons for this might be the lack of hierarchical thinking in Norway. We generally consider everyone to be equal and address people in such a way too. You should not use titles when addressing people in Norway. “Mr.” or “Mrs.” are not used often nor are professional titles such as “professor” or “doctor”. We use the first name for people, even when addressing teachers or professors. Be aware that Norwegians also tend to do this in English, so don’t be offended if a Norwegian don’t use your preferred title. Also, you should generally not use titles when addressing people, even though they are your boss.

Let’s go to some common questions in all countries: Do you haggle in Norway? And should you tip at cafes and restaurants? The answer to the prior is no, you generally don’t haggle in Norway. It is very uncommon, although you could try some places. However, be aware that you should be very polite when haggling and never overdo it or ask for too big discounts. It is very rude to haggle aggressively in Norway, so avoid this.

Should you tip at restaurants or cafes in Norway? No, you don’t have to. Waiters are paid well in Norway, and they do not rely on tips. Many places will incentivize you to tip, but don’t feel that you are obligated to do so. There is no 10% rule in Norway nor is it considered to be impolite not to tip. You can tip if you want to, but generally I would advise you not to tip in Norway.

Lastly, I want to mention respect for nature. Be outside, enjoy the nature, but also respect it. The weather changes fast in Norway, so be sure to bring good clothes when hiking. Also, be careful around steep cliffs. Mistakes are made all the time, so don’t take unnecessary risks. A good picture on Instagram is simply not worth it. Every year, people fall and die when hiking in Norway, and many of them are tourists. Furthermore, show respect when you are in nature. Don’t litter and be careful so that you don’t leave unnecessary traces after yourself when hiking.

Vocabulary

Høflighet – Courtesy

Unnskyld meg – Excuse me

Å dulte borti – To bump into

Fornærmelse – Insult

Å ta seg nær av – To take personally

Ukjente – Strangers

Å bryte inn – To interrupt (literally: To break in)

Ansett – seen as

Uhøflig – Rude

Likeverdig – Equal

Herr – Mr.

Fru – Mrs.

Fornavn – First name

Etternavn – Last name

Bør – Should

Å insistere på – To insist

Åpenbart – Obvious

Å nevne – To mention

Bystrøk – City quarters

Prute – To haggle

Å heve stemmen – To raise your voice

Å legge opp til – To incentivize

Å oppfordre – To encourage

Bratte stup – Steep cliffs

Å skli – To slip

6 Replies to “6.1 – Norwegian Dos and Don’ts”

  1. I think you missed a paragraph when you repeated the description in English. It was the paragraph beginning with, “For de aller fleste…”

  2. This is perhaps the best Norwegian podcast out there as it is both accessible and engaging for adult learners. Thank you so much for your good work. I wish you uploaded more often. I understand that Norwegian amateurs being quite rare makes it difficult to keep going. It might seem pointless but trust me, it isn’t. Know that you’re helping at least one person in the world. Again, thank you.

    1. Thank you so much for the kind words and the encouragement. I have been struggling a bit with motivation lately, but I hope to upload more consistently going forward

  3. These podcasts are so informational for Norwegian language learners. Every other podcasts either goes too fast and/or does not provide English translation. The subject matter is also very interesting. Thanks so much for all your hard work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *