108 – Forholdet mellom Tyskland og Norge

23 november 2023 | 9 minutt

Transcript

Gjerne støtt podkasten hvis du liker innholdet. Alle bidrag er til stor hjelp:

Patreon: https://www.patreon.com/laernorsknaa

Paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=KG22H9FPVG22N

Transcript

Heihei og velkommen til en ny episode av podkasten. I denne episoden skal vi snakke om forholdet mellom Norge og Tyskland. Vi skal snakke litt om hvordan Tyskland og tysk kultur har vært med å påvirke Norge nå og i løpet av historien. Vi skal også se litt på hvilke forbindelser Norge og Tyskland har i dag og litt generelt om hvordan forholdet er mellom de to landene og kulturene. La oss sette i gang. 

Tyskland og Norge er på mange vis veldig like hverandre, men også ulike hverandre, naturlig nok. For eksempel har språkene et felles opphav: germansk. Norsk har også tatt inn mange låneord fra tysk og nedertysk (se egen episode om nedertyske låneord episode 31). På mange vis har vi også en lignende kultur. Vi deler mange av de samme skikkene. Vi ligner også på hverandre. Og kanskje er vi begge kjent for å være litt kalde ved første møte, men også skikkelige og til å stole på. La oss se litt historisk på dette forholdet mellom Tyskland og Norge.

Det er naturlig å begynne med Hansatida når vi snakker om begynnelsen på et tysk-norsk forhold. Dette var selvsagt før Tyskland var samlet til et land og før Norge var selvstendig, nemlig på midten av 1300-tallet og særlig på 1400-tallet. På 1500-tallet og videre gikk det nedover for hanseaterne i Norge, men de var her helt til andre halvdel av 1700-tallet. Hvem var egentlig hanseaterne? 

Hanseaterne var tyske og nederlandske kjøpmenn fra byene som utgjorde Hansaforbundet. Hansaforbundet bestod særlig av nord-tyske og nederlandske byer.  De gikk sammen for å sammarbeide om handel og diplomati. Hansaforbundet hadde sitt hovedkontor i Bergen der de handlet særlig fisk og tømmer fra Norge. 

Hanseaterne hadde stor påvirkning på Norge, økonomisk og kulturelt. Økonomisk så dominerte hanseaterne handel i Norge i mer enn hundre år. De bygde også noen fantastiske kontorer i Bergen som vi i dag kan se nede på Bryggen. Bryggen er i dag en del av UNESCO sin verdensarvsliste. Men den kanskje støstre påvirkningen fra hanseaterne kom i språket. Norsk tok til seg mange nedertyske ord fra denne perioden, særlig ord som begynner på “be-” og “an-”. Noen eksempler er “betale”, mens vi fra norrønt har “kjøpe”. Andre ord er “beliggenhet”, “bevege” og “anskaffe”. Mange av disse ordene er veldig vanlige på norsk. Se episode 31 om tyske låneord på norsk om du ønsker mer informasjon om dette.

Tyskland har alltid vært viktige for Norge som en handelspartner. For eksempel har Norge solgt fisk og tømmer til tyske byer og områder i lang tid. I tillegg har Tyskland sendt både arbeidere og eksperter til Norge. For eksempel var tyske eksperter veldig viktige for opprettelsen av bergverk i Norge. Altså for at Norge skulle klare å utvinne metaller og ressurser fra fjell og berg. I dag ser vi fortsatt mange i Norge som har tyske etternavn som Muller.

På 1800-tallet var det mange norske intelektuelle som ble inspirert av tyske forfattere og kunstnere. Noen norske forfattere og kunstnere valgte faktisk også å bosette seg i Tyskland. Et eksempel er den svært kjente norske dramatikeren Henrik Ibsen. Han bodde i 27 år i Tyskland og Italia. Han skreiv altså mesteparten av sine dramastykker enten i Tyskland eller i Italia. Et annet eksempel innenfor malekunsten er de norske malerne som ble inspirert av Düsseldorfskolen. Düsseldorfskolen var et malemiljø ved universitetet i Düsseldorf som fremmet en realistisk stil med motiver fra mytologi, historie og natur. Den norske maleren Adolph Tidemand var tydelig inspirert av denne kunstretningen.

La oss hoppe fram til 1900-tallet. På begynnelsen av 1900-tallet er det særlig to store konflikter som preger forholdet mellom Norge og Tyskland. Det er første og andre verdenskrig. I første verdenskrig var Norge nøytral. Likevel handlet Norge mer med Storbritannia, Tysklands fiende, enn de gjorde med Tyskland i løpet av krigen. Mange norske handelsbåter ble senket av tyske ubåter og mange i Norge ønsket derfor at Storbritannia og de allierte skulle vinne mot Tyskland og ententemaktene i første verdenskrig. Likevel var det ikke veldig viktig for Norge hvem som vant første verdenskrig.

Andre verdenskrig var veldig annerledes. Da prøvde Norge igjen å holde seg ute av krigen, men de ble presset av både Storbritannia og Tyskland. Storbritannia minela, altså la miner, ved kysten av Norge for å hindre tyske skip. Mens Tyskland planla noe langt større. 9. april 1940 angrep Tyskland Norge. Dette førte til en krig med Tyskland som varte i to måneder før Norge ga opp kampen 10. juni 1940. Norge var okkupert av Tyskland i hele fem år. De tyske nazistene avskaffet norsk demokrati og begrensa friheten til folk. Dette gjorde selvsagt at veldig mange i Norge var imot Tyskland. De var jo okkupantene, fienden! Noen gikk så langt at de kjempet mot tyskerne og det tyske styre i Norge ved for eksmpel å sabotere tyske prosjekt i Norge.

Men det var selvsagt ikke bare fiendskap mellom tyskere og nordmenn i andre verdenskrig. Mange ble venner med tyskerne. De aller fleste tyske soldatene som kom til Norge var ikke nazister, men helt vanlige folk som var tvunget ut i en krig de ikke nødvendigvis skjønte så mye av. Noen norske jenter ble kjærester med tyske soldater. Det var til og med noen nordmenn som støttet de tyske okkupantene og meldte seg inn i det norske fascistiske partiet NS. Disse ble senere kalt for landsforrædere etter krigen.

Krigen er en viktig del av Norges historie, men det er bare en liten del av historien om forholdet mellom Norge og Tyskland. Norge og Tysklands forhold har stort sett vært svært bra, og det ble også svært bra igjen etter andre verdenskrig tok slutt. Vest-Tyskland og Norge var for eksempel allierte i NATO mot Sovjetunionen. 

I nyere tid er Tyskland en viktig alliert og handelspartner for Norge. Tyskland er faktisk både blant de fem landene som kjøper mest varer fra Norge (spesielt gass) og blant de fem landene som selger mest til Norge. Tyskland er også viktig for Norges sikkerhet som allierte i NATO. I tillegg er det mange tyskere som reiser til Norge som turister. Faktisk er det så mange tyske turister i Norge at mange skilt blir skrevet på norsk, engelsk og tysk. 

Som dere kan se så har Norge hatt et nært forhold til Tyskland og tysk språk og kultur i lang tid. Vi har samme utgangspunkt, nemlig germanske stammer som bosatte seg i Nord-Europa. Tyskland har vært viktig for utviklingen av norsk språk, kultur og historie. Tyskland og Norge har altså hatt nære forbindelser, både på godt og vondt, i lang tid. 

One Reply to “108 – Forholdet mellom Tyskland og Norge”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *