97 – Filosofien bak podkastane

27 februar 2022 | 15 minutes

Episode’s Transcript

TUSEN TAKK til Madsen Sparler som har tatt seg tid til å transkribere episoden. Teksten finner dere under.

Heihei! Velkommen til en ny episode av podcasten. I denne episoden så tenker jeg at vi skal snakke litt om filosofien bak podcastene mine. Altså, hvorfor jeg lagde de, hva som er tanken bak og hva som er den pedagogiske teorien bak podcastene. Før vi begynne så vil jeg bare si at jeg kommer ikke til å legge ut noen transkripsjon for denne episoden. Og de som har sett på hjemmesida har også sett at det gjorde jeg ikke på siste episoden heller. Grunnen til det er at det er veldig tidkrevende og jeg har rett og slett ikke nok overskudd eller tid til å prioritere det for tida. Så i plassen skal jeg prioritere å faktisk legge ut episoder, ettersom det er litt mindre tidkrevende når jeg slipper å skrive teksten før. Men nå setter vi i gang.

Så den første podcasten jeg lagde var Lær Norsk Nå, som dere hører på nå. Den lagde jeg i mars 2020 på et tidspunkt da jeg lærte meg selv italiensk. For min del når jeg lærte italiensk var det veldig viktig for meg å høre mye på språket. Hører hvordan det hørtes ut, bli vant med lydene og begynne å prøve å forstå italiensk, altså når det ble snakket italiensk. Det jeg gjorde var å finne noen podcaster på sånn mellom-høyt-nivå, altså for viderekommere, typ B1-B2, og teorien bak dette her er noe som heter comprehensible input i språklæringsteorien. Det betyr rett og slett, forståelig inntak, kan en oversette det med på norsk. Det betyr at du hører på enormt eller du leser, interagerer med materiale på det språket du lærer på, som du kan forstå. Det er tilpasset ditt nivå. Så hvis du er nybegynner, så bør du altså ha et lettere materiale for at det skal være effektivt. Men språklæringsteorien har igjen og igjen og igjen vist hvor viktig forståelig inntak er for å lære et språk.

Dette er rett og slett kjernen av teorien og filosofien bak podcasten min Lær norsk nå. Så hvis vi bare gå litt mer inn på hva et språk faktisk består av, fordi jeg tror det gjør det litt lettere å forstå filosofien bak podcasten óg. Så et språk består av fire komponenter: to aktive, og to passive. De to aktive komponentene er skrive og snakke. Grunnen til at de kaller dem for aktive er at det er noe som blir produsert, en produserer noe, for eksempel med skrive en tekst eller med snakke en formulerer setninger, som jeg gjør nå. I tillegg så er det to passive som er å høre og å lese. Når vi sier at de er passive så betyr det ikke at en ikke jobber, eller at hjernen ikke er aktive. Hjernen er kjempeaktiv, selv om vi kaller disse for passive ferdigheter. Passive fordi en ikke produserer noe konkret, men for å forstå så må man høre aktivt, eller må man lese aktivt. Og en kan jo si at høre, den passive ferdigheten høre, er knyttet til den aktive ferdigheten snakke. Og å lese, den passive ferdigheten lese, er knyttet til den aktive ferdigheten skrive.

Men det er ikke sånn at når en lærer et språk så må en nødvendigvis gi alle disse her like mye tid. Når du hører på et språk så vil det óg gjøre at du forstår mer av det skrevne språket. Altså, disse er nært knyttet til hverandre. Så å lese mye på et språk kan hjelpe å forstå språket bedre, også når du høre språket. Så de er nært knyttet til hverandre. Det kunne også gjøre at du snakker bedre, for eksempel, hvis du har hørt mye på et språk, så snakker du mer og bedre. Og generelt i det meste av teorien om språklæring, så ble det absolutt lagt mest vekt på de passive ferdighetene. Altså, å høre og å lese. Dette rett og slett fordi det er dette som faktisk gjør at du lærer språket, spesielt i begynnelsen, så er disse viktige. Altså, å skrive og å snakke er óg viktige, det er viktige komponenter, men uten de passive, å høre og å lese, så lærer du ikke et språk. Du kan lære et språk til et ganske høyt nivå, uten å skrive og å snakke det. Men du må høre og du må lese enormt mye materiale for å lære språket.

Og dette er jo altså hvorfor jeg har lagt denne her podcasten. For at det skal bli lettere å høre masse masse masse norsk. Og for å produsere det på et nivå som er tilpasset et mellomhøyt nivå. Altså, B1-B2. Og jeg tror det er viktig å høre på norsk, for å, for eksempel, internalisere lyden, bli vant med lydene, bli vant med norsk intonasjon, rytme, fonologi, og også bare generelt lydene i språket. I tillegg er det en fantastisk måte å lære ord og syntaks og ikke minst å forstå mer norsk.

Jeg har valgt å lage mesteparten av episodene på bokmål, altså tilnærmet snakket bokmål, ettersom det er det de fleste som lærer norsk lærer. Så det er en grei måte å knytte det de har lest til det de hører. Så en knytter disse her to sammen, på en lettere måte. Det er grunnen til at jeg lager de aller fleste episodene på bokmål. Men jeg synes det er kjempeviktig at de som lærer norsk også får se bredden av norsk, altså at dere forstår at det er andre måter å uttale norsk på, å snakke norsk på. Norsk er et språk med veldig mange forskjellige dialekter, og jeg tror det er viktig at dere som lærer norsk får høre disse her dialektene og fra et tidlig stadie, rett og slett for å bli vant med å snakke norsk, altså morsmålsnorsk, som blir snakket på utrolig mange forskjellige måter.

 Og det er mange som lærer norsk som får litt sjokk når de går fra det materialet som blir brukt til å lære bort norsk, som mest bare er på ei østlandsdialekt, som ligner på bokmål, altså snakket bokmål, men når de kommer til morsmålsmateriale, så er det dialekter fra hele landet, og utrolig stor variasjon. Og det kan gjøre det veldig vanskelig å forstå morsmålsmaterialet, hvis en bare er vant med å høre bokmål. Derfor har jeg også lagd episoder på nynorsk og på min egen dialekt. Og nå snakker jeg for eksempel min egen dialekt, som er Jærdialekten. Grunnen til at jeg har valgt nynorsk er 1) fordi jeg er veldig glad i nynorsk, jeg skriver nynorsk selv, men 2) og enda viktigere, jeg tror at nynorsk er en veldig fin måte å bli vant med andre dialekter på. Nynorsk har trekk som bokmål ikke har, som kommer fra norske dialekter. Så nynorsk gir et veldig godt fundament for å forstå norsk bedre og å forstå norske dialekter bedre.

Så jeg håper at denne her podcasten kan være en slags bro mellom materialet for de som lærer norsk til materialet for morsmålsbrukere. Det er målet mitt, at denne her podcasten skal ta dere til morsmålsmaterialet, så tv-serier, filmer, podcaster og så videre, som er lagd for nordmenn. Jeg har også valgt å legge ut transkripsjonen, teksten, for episodene, på nettsiden, sånn at de som ønsker kan følge med, lese mens de hører, og se liksom hvordan det skrives. Det blir lettere å forstå kanskje hva jeg sier, og så videre. Men jeg tror det også er viktig at en hører mye uten å lese, så det kan være greit å gjøre begge deler i så fall.

Norsk for beginners, den lagde jeg litt senere, februar 2021, tror jeg den første episoden ble lagt ut. Igjen, comprehensible input, forståelig inntak, helt sentralt for hvorfor jeg lagde den podcasten. Jeg har lagd nivå på et litt lavere nivå, sånn at nybegynnere eller A2-B1 skal kunne forstå podcasten. Det jeg savner, jeg har sett litt på podcastene for nybegynnere og det jeg savnet litt er norsk, rett og slett. Jeg synes at veldig mange av nybegynnerpodcastene bruker enormt mye engelsk og veldig lite norsk. Det tror ikke jeg er ønskelig, fordi hvis du ikke hører norsk, så blir du heller ikke bedre på norsk. Så hvis du bare hører engelsk engelsk engelsk, så hører du aldri norsk, og da blir du ikke bedre i norsk. Så jeg ville lage en nybegynnerpodcast på nesten bare norsk, sånn at nybegynnere óg faktisk hører norsk. Oppbyggingen av podcasten har jeg gjort med at jeg først leser opp teksten som jeg har skrevet på forhånd, på sein (sakte/treg) norsk, veldig sånn lett å forstå, bruke lette ord og så videre. Så tar jeg et sammendrag på engelsk, sånn at den som hører på forstår alt, jeg bruker engelsk som hjelpespråk. Så tar jeg ord og uttrykk som er vanskelige og oversette dem til engelsk, og så til slutt så repeterer jeg alt men på raskt norsk. Sånn jeg ville snakket til vanlig. Og det er fordi jeg tror det er veldig viktig med repetisjon i språklæring. Så da får en først prøve på den sein norsk, og forstå så mye som mulig, så får en det på engelsk for at en skal forstå alt, og det ble på en måte en hjelpeseksjon, og så får en ord og uttrykk som kanskje var litt vanskelige forklart på engelsk, og så repetere jeg det på norsk igjen for å forsterke læringen. Fordi den her repetisjonen er superviktige for å lære språket. Og da sitter det óg mye sterkere i hjernen, i tillegg til at noen har den engelske delen og vet hva det går inn, og har mange knagger som man kan henge ting på, altså materialet er mer kjent for den som hører på, og da ble det også lettere å forstå, til og med når en snakker kjapt.

Og dette er en glimrende måte for nybegynnere, allerede nybegynnere å bli kjente med rask norsk. Og podcasten egner seg også for viderekommende, på nivå B1, kan for eksempel hoppe over den engelske delen, og gå rett til da jeg snakker raskere norsk, fordi jeg bruker fortsatt et lettere ordforråd, lettere ord, lettere oppbygninger, jeg repeterer meg veldig mye, men jeg snakker raskt. Sa det kan være en greit måte for viderekommende, for sånn B1 nivå sirka, å høre raskt norsk på en tilpasset nivå. Men jeg har rett og slett valgt å kalle podcasten for Norsk for beginners, nybegynnere, fordi at jeg også vil tiltrekke meg de som er på det aller aller laveste nivå, A1. Jeg vil også at de skal høre på podcasten, for å rett og slett bli vant med norsk, jeg tror det er kjempeviktig at også de blir vant med å høre mye mye mye norsk.

Til slutt i september eller var det, nei, jeg tror det var oktober 2021 så lagde jeg en ny podcast som heter Noruego hecho divertido, som er det samme konseptet, det er bygget på det samme konseptet som norsk for beginners, men i plassen for engelsk som støttespråk så har jeg brukt spansk som støttespråk. Dette er rett og slett fordi det er mange spansktalende, 400 millioner, mange av dem er langt mer komfortable med spansk enn med engelsk. Så denne podcasten er en inngangsport for at spansktalende også skal få kunne lære norsk, med et støttespråk som kanskje passer dem bedre enn engelsk. Og i tillegg er det veldig lite norsk materiale på andre språk enn engelsk. Så dette er på en måte et litt sånt initiativ for å få prøve å gjøre noe med det. Så det tror jeg er egentlig det. Litt av filosofien og pedagogikken bak podcastene mine. Jeg håper det var interessant og så håper jeg at vi ser hverandre i neste episoden. Ha det bra!

7 Replies to “97 – Filosofien bak podkastane”

 1. så fint at du brukte mors dialekten din – det synes jeg har aldri hørt du gjør det før. Jeg får overrasket at jeg skjønnet meste av det. Hvor kommer du fra i norge?

  1. Åå, takk, det setter jeg veldig pris på. Jeg kommer fra Jæren på Sørvestlandet, litt sør for Stavanger. Det er ansett som en litt vanskelig dialekt, så det hinter om at du har et bra norsknivå! Også prøver jeg å snakke veldig tydelig og ikke bruke alt for mange dialektord, haha.

   Jeg har laga episoder på dialekt før, men ikke så mange. Sjekk for eksempel ut episode 61 – Jæren eller intervjuene.

   Ha en fin dag videre 🙂

 2. Jeg er trist at du er ikke lager mer norsk podcasten, men jeg forstår avgjørelsen din. Tusen takk, de har virkelig hjulpet meg å lære norsk. Lykker til for fremtiden! Jeg vil saver deg. 🙂

  1. Hei! Podkasten er ikke død! Den er bare litt satt på pause. Jeg holder på å skrive masteren nå, så det tar all tida mi.

   1. hallo! Jeg liker virkelig å høre på podkasten din, den har vært til stor hjelp i mitt norsklæringseventyr. Jeg håper du lykkes med masteren, så finner du tid til å fortsette podkasten etterpå 🙂

 3. Excelente material agradezco mucho tu dedicación y esfuerzo para darnos un gran material de aprendizaje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *