Dialog med Ole (broren min) om påske og hytta

06 april 2021 | 4 minutes

Episode’s Transcript

Norwegian

Heihei, velkommen til ein ny episode, nytt intervju.

Sitt her med min kjære «broder».

Heihei

Heihei ja.

«Broder Ole»

Du kan jo få lov å introdusera deg sjølv, Ole.

Ja, eg er ein god frisbeegolfspelar frå Nærbø, sør for Stavanger.

Som er 21 år.

Ja.

Ja, kort oppsummert

Kort oppsummert

21 år så det er min litlebror som sitt her ved mi side.

Har eg vore grei med deg Ole, opp igjennom oppveksten

Ja, litt både og kan me vel sei. Men stort sett grei

Stort sett grei, jajaja

Ikkje for mykje bank, men sånn passe mykje

Passe mykje

Jajaja

Nei men me sitt jo på hytta no, Ole hæ

Barndomshytta som me har vekst opp på

Mange minne her

Her har me mange minner  og det er jo påske no

Og påske tyder jo hytte for veldig mange nordmenn

Blant anna oss Ole

Så kva er det du forbinder med påske og hytta

Eg forbind  jo stort sett påske med hytta

Og hytta forbind eg jo med fiske og ikkje innlagt vatn og

Påskeegg?

Påskeegg må jo til.

Ja, og ikkje innlagt vatn, den er jo interessant

Den er sentrale

Det er jo litt enklare hytta då

Det er ikkje internett

Det er ikkje innlagt vatn

Så når me skal ha vatn for eksempel vaska opp eller noko sånn

Så må me henta det ute

Me har sånn kran ute

Det er jo litt spesielt

Men me liker jo litt enklare standard me Ole

Det er vel det at me har blitt litt vandt me det

Også er det jo litt del av hyttekosen

Ja, koma seg litt bort frå teknologi

og ikkje noko nett eller noko sånn

Nei, det e kjempe fint.

Heilt roleg her ute

Veldig rolege plass

Rett med fjorden og

Rett ut og bada.

Ja, fjord Ole. Kvifor er ikkje me i fjellet, hæ?

Nei… sei det.

Kvifor er me ikkje i fjellet?

Kvifor vil me til fjellet når me har denne flotte fjorden tenker eg?

Nei, for mange nordmenn reiser jo opp til ski og liker å gå på ski

Liksom forbind påsken med ski

Det gjer vel ikkje me, Ole?

Nei, det har vore lite av det i oppveksten

Lite ski

Me har hytte ved fjord

Det betyr at det er i låglandet

Det er ikkje snø her nokon gong

Det er ikkje moglegheit til å gå på ski eigentleg

Men det er fint for det

Kan bada

Ja, eg føretrekk nok det eigentleg eg

Fiska og

Det er så roleg og fint her

Det er heilt nydeleg å sitta her med ei bok eller noko brettspela og nyta livet

Har du fiska noko til no Ole?

Nei, dessverre ikkje blitt noko til no.

Nei, det veit eg

Det har vore så dårleg vêr og så mykje anna å gjera.

Berre regna, berra regna til no

Fint norsk vêr det

Fint vest-norsk vêr

Vest-norsk det er fint

Nei, men skal me tilbake til å kosa oss på hytta her.

Så nok video og nok episode for i dag?

Ja.

Høyrest bra ut Ole

Har du lyst å seie siste ordet til våre kjære sjåarar og lyttarar?

Ja, støtt Marius på Patreon

Hahaha

Det har eg faktisk ikkj sagt at han skal seie, berre sånn at eg får det fram

Godt poeng Ole, kjempegodt poeng

Elles god påske

God påske.

Ha det bra!

Ha det godt!

Norsk og engelsk

Heihei, velkommen til ein ny episode, nytt intervju.

Hi, welcome to a new episode, new interview

Sitt her med min kjære «broder».

Sitting here with my dear brother.

Heihei

Hi there!

Heihei ja.

Hi!

«Broder Ole»

«Brother Ole»

Du kan jo få lov å introdusera deg sjølv, Ole.

You can start by introducing yourself, Ole.

Ja, eg er ein god frisbeegolfspelar frå Nærbø, sør for Stavanger

Yes, I am a good frisbeegolf player from Nærbø, south of Stavanger

Who is 21 years old.

Som er 21 år.

Ja.

Yeah.

Ja, kort oppsummert

Yes, a short summary.

Kort oppsummert

Short summary.

21 år, så det er min litlebror som sitt her ved mi side.

21 years old, so that is my little brother by my side.

Har eg vore grei med deg Ole, opp igjennom oppveksten?

Have I been nice to you, Ole, while growing up?

Ja, litt både og kan me vel sei. Men stort sett grei

Well, yes and no one could say. But mostly yes.

Stort sett grei, jajaja

Mostly yes, yeah.

Ikkje for mykje bank, men sånn passe mykje.

Not too much beating, just the right amount.

Nei men me sitt jo på hytta no, Ole, hæ

Anyway, we sit here in our cabin, Ole, or what.

Barndomshytta som me har vekst opp på

Our cabin from childhood  

Mange minne her.

A lot of memories here.

Her har me mange minner

We have a lot of memories here

og det er jo påske no

and it is Easter right now

Og påske tyder jo hytte for veldig mange nordmenn

And Easter means cabin for a lot of Norwegians.

Blant anna oss Ole, hæ

Among them us, Ole.

Så kva er det du forbind med påske og hytta

So what do you associate with Easter and cabin-life

Eg forbind  jo stort sett påske med hytta

I mostly associate Easter with cabin.

Og hytta forbind eg jo med fiske og ikkje innlagt vatn og

And cabin, I associate with fishing and no running water and

Påskeegg?

Easter egg?

Påseegg må jo til.

Easter egg are part of it.

Ja, og ikkje innlagt vatn, den er jo interessant

Yes, and no running water, that is interesting.

Den er litt sentral den.

That is quite important.

For det er jo litt sånn enklare hytta då

It is a simpler cabin.

Det er ikkje internett

There is no internet.

Det er ikkje innlagt vatn

There is no running water.

Så når me skal ha vatn, for eksempel vaska opp eller noko sånn,

So when we need water, for example to wash our dishes or something,

Så må me henta det ute.

We have to get it outside.

Me har sånn kran ute

We have faucet outside.

Det er jo litt spesielt

That is a bit unusual

Men me liker jo litt enklare standard me, Ole

But we like it a bit simpler, Ole.

Det er vel det me har blitt vandt med det

It is probably beacuase we are used to it.

Også er det jo litt del av hyttekosen det

And it is a part of the «cabin-coziness» (untranslatable Norwegian word)

Ja, koma seg litt bort frå teknologi

Yes, get away from technology for a while.

og ikkje noko nett eller noko sånn

And no internet or anything like that.

Nei, det er kjempe fint.

No, that is really nice.

Heilt roleg her ute

Very peaceful here.

Veldig roleg plass

A very peaceful place.

Rett med fjorden

Right by the fjord

Og rett ut og bada.

And go for a swim.

Ja, fjord Ole. Kvifor er ikkje me i fjellet, hæ?

Yes, fjord Ole: Why are we not in the mountains?

Nei… sei det.

Well, who knows.

Kvifor er me ikkje i fjellet?

Why are we not in the mountains?

Kvifor vil me til fjellet når me har denne flotte fjorden tenker eg?

Why should we want mountains when we have this beautiful fjord?

Nei, for mange nordmenn reiser jo opp til ski og liker å gå på ski

Well, many Norwegians travel to skiing-places and likes to go skiing.

Liksom forbind påsken med ski

That is, they associate Easter with skiing.

Det gjer vel ikkje me, Ole?

Tha is not us, is it Ole?

Nei, det har vore lite av det i oppveksten

No, not much of that growing up.

Lite ski

Not a lot of skiing.

Me har hytte ved fjord

We have a cabin by the fjord

Det betyr at det er i låglandet

That means that it is in the lowland.

Det er ikkje snø her nokon gong

There is hardly ever any snow here.

Det er ikkje moglegheit til å gå på ski eigentleg

There is not really any place to go skiing nearby.

Men det er fint for det

But it is nice anyway.

Kan bada

Go for a swim

Ja, eg føretrekk nok det eigentleg eg

Yeah, I prefer it [to mountains] myself.

Fiska og

Go fishing and

Det er så roleg og fint her.

It is so nice and peaceful here.

Det er heilt nydeleg å sitta her med ei bok eller noko brettspela og nyta livet

It is so nice to sit here with a book or a board game and enjoy life.

Har du fiska noko til no Ole?

Have you been fishing yet, Ole?

Nei, dessverre ikkje blitt noko til no.

No, unfortunately I have not.

Nei, det veit eg

I know.

Det har vore så dårleg vêr og så mykje anna å gjera.

The weather has been so bad and there has been a lot of other things to do.

Berre regna, berra regna til no

Just rain for now.

Fint norsk vêr det

Nice Norwegain weather that.

Fint vest-norsk vêr.

Nice western Norwegian weather.

Vest-Norsk det er fint

Western Norwegian, that is nice.

Nei, men no skal me tilbake til å kosa oss på hytta her.

Well, time to go back to enjoying the life at the cabin here.

Så nok video og nok episode for i dag?

So, enough video and enough episode for today?

Ja.

Yes.

Høyres bra ut, Ole.

Sounds good, Ole.

Har du lyst å seie siste ordet til våre kjære sjåarar og lyttarar?

Do you have a last word for our dear viewers and listeners?

Ja, støtt Marius på Patreon!

Yes, support Marisu on Patreon!

Hahah

Det har eg faktisk ikkje sagt at han skal seie, berre sånn at eg får det fram

I have actually not told him to say that, just to make that clear.

Godt poeng Ole, kjempegodt poeng

Good point, Ole, very good point.

Elles god påske!

Happy Easter!

God påske!

Happy Easter!

Ha det bra!

Byebye!

Ha det godt!

Goodbye!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *