2 – Kan drap rettferdiggjøres?

Kan drap noen gang rettferdiggjøres?Svært mange religiøse og filosofiske retninger er samstemte om, altså enige om, at å drepe er galt. For eksempel står det i de 10 bud at man ikke skal drepe, noe som er gyldig for både kristendommen og jødedommen. Hinduismen, buddhismen og islam har lignende bud. Blant filosofene er det flere som har laget etiske retningslinjer mot å drepe.

1 – Myter i språklæring

I denne episoden tenkte jeg å se på noen av de vanligste mytene om hvordan man lærer seg et språk. Innen språk og lingvistikk generelt er det mange myter ettersom vi kanskje alle føler vi har litt kompetanse i det. Alle må jo lære seg sitt morsmål. Likevel er det ikke alltid disse antagelsene stemmer.